Archief

MONTAAL EN FORTAAL

Voor Koninklijke Auris Groep ontwikkelde BOOM Communicatie de namen voor een school in Utrecht en een school in Bergen op Zoom. Deze scholen richten zich beiden op kinderen met hoor-, spraak- of taalproblemen.

Gezien de doelgroep, waren de eenvoud en de eenduidige uitspreekbaarheid belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van de namen. Alle leerlingen op deze zogenaamde cluster 2-scholen hebben namelijk spraak- of taalproblemen. Toch moeten zij de naam van hun school goed kunnen onthouden en uitspreken. Het mag dus geen lange naam zijn, geen naam vol ingewikkelde klanken en geen naam waarin de klemtoon op verschillende manieren gelegd kan worden. Duidelijk en simpel dus. Tegelijkertijd moesten het namen zijn die nog niet eerder waren bedacht en die op internet dus nog niet waren geclaimd voor wat betreft het nl-domein. Dat legde de lat hoog.

Montaal
In Bergen op Zoom moest er een naam komen voor een nieuwe school; een samenwerking tussen De Spreekhoorn en Koninklijke Auris Groep. Het werd ‘Montaal'. Die naam is toegankelijk voor een brede doelgroep. Voor kinderen is het een goed uitspreekbare en snel aan te leren naam. Voor ouders en andere betrokkenen kan het daarnaast ook allerlei associaties oproepen. Zo is in ‘Montaal' letterlijk het woord ‘taal' opgenomen, als verwijzing naar de essentie van het cluster 2-onderwijs. Wie in de eerste lettergreep het Franse woordje ‘mon' herkent, kan de combinatie ‘mijn – taal' vormen. Een andere Frans woord dat in ‘Montaal' verscholen zit (het woord ‘mont', dat ‘berg' betekent), kan gezien worden als verwijzing naar de vestigingsplaats van de school: Bergen op Zoom. Verder is de nieuwe naam gerelateerd aan het woord ‘mentaal'; alles wat met denken en voelen te maken heeft.

Fortaal
In Utrecht gingen er twee scholen van Koninklijke Auris Groep samen, waarbij ze één nieuwe naam wilden voeren. De naam van deze gezamenlijke school werd ‘Fortaal'. Een eenvoudige, stoere en snel aan te leren naam. In de naam zijn verschillende betekenissen verwerkt. Zo is uit de schoolnaam het Engelse woord ‘for' te herleiden, waardoor Fortaal letterlijk betekent: ‘voor taal'. Wordt het Franse woord ‘fort' herkend, dan staat de naam voor ‘sterke taal'. En als aan het Nederlandse woord fort wordt gedacht, roept de naam positieve associaties op als ‘solide' en ‘krachtig'. In die Nederlandse betekenis kan de link gelegd worden met drie forten van de Utrechtse Waterlinie, die deel uitmaken van de wijk Overvecht: Fort De Gagel, Fort aan de Klop en Fort Blauwkapel.

Over Koninklijke Auris Groep 
De Koninklijke Auris Groep helpt mensen met communiceren. De groep heeft scholen voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Ook is er ambulante onderwijskundige begeleiding vanuit cluster 2 aan kinderen in het reguliere onderwijs. Daarnaast doet Auris onderzoek en biedt het behandeling en zorg aan kinderen en volwassenen die minder goed in staat zijn zich te uiten of anderen te begrijpen.