Archief

PORTIZ

De Industriegroep Midden-Zeeland (IMZ) en de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen zijn nu één vereniging met de naam PORTIZ. Door samen te gaan in één vereniging worden krachten gebundeld, ontstaat er één aanspreekpunt en kan effectiever en efficiënter worden opgetreden voor de belangen van de aangesloten industriële- en havenbedrijven in het Sloegebied en de Kanaalzone.

Een strategische JEI-sessie met BOOM Communicatie vormde de aanleiding om een fusie te verkennen. Uit een door BOOM van tevoren uitgevoerde analyse bleek al dat beide organisaties dezelfde doelstellingen nastreefden: de behartiging van de gemeenschappelijke en regionale belangen op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. De scope van beide organisaties was echter geografisch bepaald. Aangezien de doelstellingen van beide organisatie identiek waren, de belangen overeenkomstig en de geografische gebieden aansluitend, kwam het verkennen van een fusie als één van de actiepunten uit de sessie naar voren.

Niet lang daarna werd tijdens een gezamenlijke vergadering van de beide verenigingen unanimiteit het besluit genomen als één vereniging door te gaan. Hiertoe werd de naam PORTIZ ontwikkeld, die staat voor ‘Port & Industry Zeeland'. Verder werd er werk gemaakt van het logo en de website www.portiz.nl.