Archief

NU GAAN WE HET HELEMAAL ANDERS DOEN

ROC Zeeland realiseert voor haar clusters Economie en Horeca, Toerisme & Voeding een bijzondere nieuwe school in Middelburg met vernieuwend onderwijs waarin duurzaamheid centraal staat. In de nieuwe school worden leerlingen opgeleid tot professional én tot wereldburger. Betrokkenheid met de omgeving en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij centraal.

Naast het leren van een vak, krijgen leerlingen voorbeelden en gereedschappen mee die ze als uitgangspunt kunt nemen om als professional of ondernemer keuzes te maken die zowel economisch, sociaal als ecologisch verantwoord zijn. Een goede balans tussen people, planet en profit vormt de basis van het onderwijs. Dat begint bijvoorbeeld al bij de nieuwbouw. Bij alle keuzes die daarin worden gemaakt, ligt de focus op duurzaamheid. Zo moet de school uiteindelijk – door bijvoorbeeld aardwarmte en zonnepanelen – meer energie op gaan leveren dan het verbruikt.

BOOM heeft een adviserende en uitvoerende rol voor wat betreft de communicatie rondom de nieuwe school. Op basis van een strategisch communicatieadvies, ontwikkelde BOOM onder meer een campagne met het communicatieconcept 'NU' dat voorafgaand, tijdens en na de realisatie van de nieuwbouw toegepast wordt om bewustzijn en betrokkenheid te creëren bij leerlingen, docenten en bedrijfsleven. Dit gaat verder dan de voorlichting over de nieuwe schoollocatie en het nieuwe onderwijsconcept dat daar wordt geïntroduceerd. De campagne moet vooral de jongeren die een opleiding volgen binnen de betreffende clusters van het ROC activeren om op een bewuste wijze met de eigen omgeving om te gaan, wat zelfs moet leiden tot een andere benadering van de eigen positie binnen de gemeenschap.

De communicatie wordt op iedere doelgroep afgestemd om zowel leerlingen, docenten als bedrijfsleven op passende manier te informeren over het onderwijsconcept en hen te motiveren om vrijwillig in actie te komen en deel te nemen aan uiteenlopende projecten die bijdragen aan ‘NU' en/of een duurzame toekomst. Want van alle partijen – waarbij leerlingen de belangrijkste groep vormen – wordt betrokkenheid en inzet gevraagd om de realisatie van de gestelde ambities te verwezenlijken.

NU meedoen
Het concept bestaat uit slogans met het woord ‘NU' als kern (Doe NU mee; Word NU bewust; Later begint NU; Waar zijn we NU mee bezig?; Je kunt NU beginnen; etc.) en is daarmee uiterst flexibel. Alles wat omtrent de nieuwbouw of het nieuwe onderwijsconcept gecommuniceerd dient te worden, kan eenvoudig voorzien worden van een uniek NU-statement. Door het woord NU in de slogans altijd in de vorm van het projectlogo te visualiseren, is de communicatie krachtig en herkenbaar.

Het communicatieconcept is ontwikkeld met als uitgangspunt dat het ROC gedurende het hele traject er zoveel mogelijk zelf mee aan de slag kan. Het concept is zelfs door de doelgroepen van de communicatie, waaronder de leerlingen, toe te passen. Doordat de doelgroepen zelf actief met NU-slogans in de weer zijn, is hun betrokkenheid bij de communicatie gegarandeerd.

Het communicatieconcept NU is voor iedereen herkenbaar en toepasbaar en is te gebruiken in een verscheidenheid aan communicatiemiddelen, -momenten en -acties die bij voorkeur op een onconventionele manier worden uitgerold. Project NU begeeft zich duidelijk buiten de gebaande paden…