Archief

OVERKOEPELENDE NAAM ALS KEURMERK

De voormalige ‘Stichting Samenwerkingsscholen voor Speciaal Basisonderwijs en Praktijkonderwijs in Zeeland' heet nu 'Respont'. Om als stichting prominenter naar buiten te kunnen treden en de eigen identiteit duidelijker te kunnen onderstrepen, adviseerde BOOM deze naamsverandering.

In de naam ‘Respont' klinken woorden door als ‘respect' en ‘respons'. Twee belangrijke thema's voor de drie aangesloten praktijkscholen, vier scholen voor speciaal basisonderwijs en de school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Het logo wordt door alle scholen als een keurmerk in de communicatie-uitingen toegepast.

Onder ‘Respont' vallen de volgende scholen: Het Bolwerk, Korzackschool, De Springplank, Het Springtij, De Sprong, De Tweern, De Veste en De Wissel.