Archief

BOUWEN AAN EIGEN DROOM

Het bouwconcept Rianthuis speelt in op de behoefte aan betaalbare nieuwbouwwoningen. Op basis van een prijsindicatie en een elftal basistypen, kunnen klanten via een website op maat hun droomhuis creëren. Aannemingsbedrijf Fraanje, die het concept in de markt zet, is vervolgens in staat dit droomhuis te realiseren.

Het bouwconcept is te vergelijken met het aanschaffen van een maatpak voor de prijs van een confectiepak. Bijkomend voordeel is dat het pak vooraf is te zien, voelen en passen. Op basis van deze ervaring kan het worden gesneden tot een perfect maatpak. Door te starten met een basisidee kunnen klanten hun wensen immers beter inschatten en aangeven. Dit geldt zeker voor een nieuwbouwwoning; het is vaak moeilijk om vooraf alle opties te overzien en de juiste wensen te formuleren. De basistypen helpen hierbij, waarna er vervolgens een droomhuis naar eigen inzicht gecreëerd kan worden. Bij elke stap staat een adviseur klaar om vragen te beantwoorden. Een aantrekkelijk en bijzonder concept, dat ook als zodanig moet worden gecommuniceerd.

En juist aan de communicatie schortte het nog. Fraanje nam BOOM Communicatie in de arm om het merk, dat de naam ‘Multiwoning' droeg, onder de loep te nemen. Hiervoor hanteerde BOOM de beproefde JEI-aanpak waarin de eigen identiteit van een organisatie, product of dienst centraal staat. Het positionerings- en merkbepalingstraject leverde de uitganspunten op voor de ontwikkeling van een op de doelgroepen afgestemd communicatieconcept. In het geval van Fraanje ging hier nog een naamgevingstraject aan vooraf. Multiwoning werd ‘RiantHuis', dat veel beter aansluit bij de gewenste merkwaarden van het bouwconcept. Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl stralen kwaliteit, klasse en stijl uit.

Het vervolgens ontwikkelde communicatieconcept ‘Architect van ons eigen geluk' onderstreept de merkbelofte ‘van basiswoning naar uw droomhuis'. Het communicatieconcept appelleert aan de emotionele waarden rondom het bouwen van een huis, wat geen alledaagse gebeurtenis is. In zo'n investering wil men zoveel mogelijk van zichzelf kwijt. Alles moet perfect aansluiten bij het ideaalbeeld dat wordt nagestreefd. Een boodschap als ‘ontwerp je eigen huis' dekt deze emotionele lading onvoldoende. ‘Architect van ons eigen geluk' is heeft de juiste zeggingskracht omdat het de waarden autonomie en geluk aanspreekt.