Archief

CORPORATE BRANDING IN ONDERWIJS

Corporate branding moet een organisatie neerzetten als een sterk en gewaardeerd merk. Daarbij hoeft een beeldmerk lang niet altijd meer dedrager te zijn van symbolische kenmerken van een bedrijf, wat vaak wordt gedacht. Het logo is weliswaar het visuele beeld van het merk, maar de toepassing ervan bepaalt de merkwaarden.

Het door BOOM vervaardigde beeldmerk van ROC Zeeland is volledig toegespitst op deze gedachte. De vele toepassingsmogelijkheden dragen bij aan een sterke, visuele identiteit. De stijl is daar uitermate geschikt voor, dankzij de belangrijke rol die afbeeldingen spelen en de mogelijkheid om het logo nadrukkelijk als label in te zetten. Dit maakt het voor ROC Zeeland mogelijk om haar communicatie zonder creatieve beperkingen af te stemmen op iedere situatie. Om welk project of welke doelgroep het ook gaat: het ROC kan de merkwaarden gericht inkleuren. Als de communicatie bijvoorbeeld gericht is op de technische opleidingen, dan treden sfeervolle afbeeldingen uit de techniek op de voorgrond. Het logo is het element dat de betreffende uiting verbindt met ROC Zeeland.

ROC Zeeland maakt deze omslag na de constatering dat in de tien jaar van haar bestaan zowel de eigen organisatie, de maatschappij als het werkveld rigoureuze veranderingen hebben doorgemaakt. Zoveel, dat het destijds geïntroduceerde logo niet langer past bij de identiteit van het ROC en het gewenste imago dat de instelling voorstaat. Een imago-onderzoek bevestigde dat deze context niet vraagt om een beeldmerk dat ROC Zeeland puur als organisatie neerzet, maar om een logo dat ingevuld kan worden met gevoelswaarden die de identiteit van het ROC naar voren brengt. Op deze manier is de organisatie in staat om een veelheid aan doelgroepen te benaderen vanuit compleet uiteenlopende invalshoeken, terwijl deze te allen tijde gelabeld zijn aan het corporate brand. ROC Zeeland zet hiermee een baanbrekende stap in het communicatielandschap waarbinnen onderwijsinstellingen zich begeven.