Archief

SKF LEVERT BRAINPOWER

SKF is wereldwijd vooral bekend als leverancier van lagers, terwijl SKF Asset Management Services onmiskenbaar een kennisleverancier is. De toevoeging 'Asset Management Services' biedt enig onderscheid met het moederbedrijf. Een afwijkende naamstelling alleen is echter niet voldoende om dit verschil ook bij de doelgroep duidelijk te maken. 

SKF Asset Management Services biedt een hoogwaardige dienstverlening die bestaat uit het leveren en toepassen van gespecialiseerde kennis op het gebied van procesinrichting, -optimalisatie, -beheer en -onderhoud. Het is niet eenvoudig aan de doelgroep duidelijk te maken wat precies de inhoud is van deze diensten. Dat komt vooral omdat ze niet direct tastbaar zijn, maar een toegevoegde intellectuele waarde betekenen voor een organisatie. De resultaten daarvan vertalen zich in een geoptimaliseerd proces. De geleverde diensten worden dus zichtbaar in een verbeterd bedrijfsresultaat van de opdrachtgevers.

Vanuit de bovenstaande overwegingen ontwikkelde BOOM Communicatie een communicatieconcept dat het imago van de 'lagerleverancier' meteen tegenspreekt en inzet op SKF als kennisleverancier. De tag-line 'Brainpowered by SKF' wordt gecombineerd met foto's die telkens een blik geven op een branche/sector waarbinnen SKF Asset Management Services haar sporen heeft verdiend door het proces volledig uit te denken. SKF heeft de afgebeelde situatie dus als het ware ‘mogelijk gemaakt'. Door bijvoorbeeld een foto van een havengebied te combineren met de tekst ‘Port Traffic Control. Brainpowered by SKF', geeft SKF aan dat zij de verantwoordelijke kennisdienstverlener is die dergelijke processen uitdenkt en regiseert.

Het gemeenschappelijke dat alle af te beelden processen hebben, is dat ze 'brainpowered' zijn door SKF Asset Management Services. De toegevoegde waarde van SKF is dus te vinden op het gebied van 'intellectual knowledge'. Blijkbaar is deze kennis van zo groot belang dat de bedrijven/instellingen en hun desbetreffende processen er hun aandrijvingskracht aan ontlenen ('powered'). De bedrijfszekerheid van de oplossingen die SKF aanbiedt, is hier dus direct uit af te leiden.

Het communicatieconcept wordt ondersteund door actiematig in te zetten middelen die de nadruk leggen op het leveren van intellectuele prestaties, net zoals SKF Asset Management Services dat doet. Met het credo ‘Get brainpowered by SKF' daagt SKF, bijvoorbeeld tijdens beurzen, iedereen uit zélf een dosis ‘brainpower' te leveren door vraagstukken op te lossen. Door de doelgroep actief met het leveren van kennis aan de slag te laten gaan, positioneert SKF zich overduidelijk als leverancier van intellectuele diensten; een compleet andere profilering dan die van een productenleverancier zoals SKF toch nog vaak te boek stond.