Archief

TECHNUM, CENTRUM VOOR TECHNIEK

Technum is een modern onderwijscentrum voor techniek. Scalda, HZ University of Applied Sciences, Scheldemond College en stichting Vakwerk bieden daar, met steun vanuit het bedrijfsleven, praktijkgericht technisch onderwijs op niveau.

Een bloeiende economie valt of staat met het functioneren van een vitale technische en industriële sector. Het is daarom van belang dat er voldoende goed gekwalificeerde en gemotiveerde technici worden opgeleid. En juist dat is een knelpunt. Terwijl het bedrijfsleven een groeiende behoefte heeft aan technisch gekwalificeerde medewerkers op alle niveaus, neemt onder jongeren de interesse voor techniek en technisch georiënteerde opleidingen af. Reden voor Scalda en de diverse partners om te investeren in techniek met het techniekcentrum.

In de robuuste naam ‘Technum' komen duidelijk de identiteit en de rol van het centrum samen. In het eerste gedeelte van de naam is een duidelijke relatie met techniek gelegd. Het vernieuwende karakter en de centrale rol van het centrum zijn verwerkt in het laatste gedeelte: daar komen woorden ‘novum' en ‘centrum' tot uitdrukking. De naam wordt versterkt door het logo dat is opgebouwd uit triviale vormen. Het gebruik van driehoeken illustreert de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. De ronde vorm symboliseert de rol die het Technum als centrum voor techniek wil vervullen. De opbouw van het logo benadrukt de uitstraling en impact die het Technum heeft. Het dynamische logo lijkt zelfs te bewegen als men er langer naar kijkt.