Archief

MERK BEPAALT POSITIE

Annaways biedt diensten aan op het gebied van mobiliteitsoplossingen. Om deze diensten succesvol in de markt te zetten, werd een positioneringsstrategie ontwikkeld en vastgesteld. De uitkomsten van het traject vormen het uitgangspunt voor de manier waarop Annaways haar markten benadert én communiceert met doelgroepen.

Annaways is een dienst van BNV Mobility, een internationale service provider van innovatieve mobiliteitsdiensten. BNV Mobility heeft een reputatie op het gebied van innovatie door projecten als Spitsscoren en Spitsvrij en werkt aantoonbaar aan regionale bereikbaarheid, ontwikkeling en onderhoud van infrastructuur, mobiliteitsbudgetten, tolsystemen, betaalde infrastructuur en mobiliteitsmogelijkheden voor Het Nieuwe Werken. DHV, implementatiepartner van Annaways, is een toonaangevend internationaal advies- en ingenieursbureau dat bekend staat om haar hoogwaardige expertise en leiderschap in innovatie en duurzaamheid.

Het inventarisatietraject ten behoeve van de positionering leverde de nodige helderheid over de te maken keuzes. Onder meer over de benodigde differentiatie in de communicatie, omdat de diensten zich richten op zowel werkgevers als medewerkers. Deze doelgroepen hebben uiteenlopende belangen en behoeften. Hierdoor zijn zij vatbaar voor verschillende argumenten en opbrengsten.

Verder is door het positioneringstraject duidelijkheid verkregen over de positie in de markt, de te volgen marktstrategie, de te voeren concurrentiestrategie, de samenhang met de merken waarmee Annaways verbonden is, de merkwaarden van Annaways zelf en de mogelijke communicatiestrategieën. Het resultaat: een authentieke, relevante en onderscheidende merkpositionering en -propositie waarmee Annaways zich effectief kan richten op de twee doelgroepen.