Archief

HET JUBILEUM ALS PR-TOOL

Een jubileum is in de meeste gevallen de aanleiding voor een personeelsfeest. En áls het heuglijke feit al wordt aangegrepen richting externe doelgroepen, is het vooral vanuit efficiency-overwegingen: ‘we organiseren nu toch al een feest'. Vergeten wordt dan dat je rondom een jubileum flink wat exposure creëert en je de gebeurtenis daarom moetbenaderen als een PR-tool. Denk van tevoren na over decommunicatiedoelstellingen en bepaal of het vieren van een jubileum bijdraagt aan het realiseren daarvan.

Havenschap Moerdijk bijvoorbeeld, bestaat 40 jaar en had al langere tijd diverse thema's die nodig onder de aandacht moesten worden gebracht. Zo kampen de bedrijven op het terrein met een personeelstekort, is het wenselijk om extra aandacht te krijgen van stakeholders en moet er continu gewerkt worden aan een positief imago bij omwonenden. 

De havenautoriteit heeft haar jubileum gebruikt om de doelstellingen die ze op deze drie gebieden heeft geformuleerd, te bereiken. Gedurende het jubileumjaar organiseert Havenschap Moerdijk drie grote activiteiten: een receptie voor relaties, een symposium voor stakeholders en een open dag voor alle doelgroepen. Hierdoor laat het havenschap de jeugd ruiken aan het werk in de havens, betrekt ze omwonenden bij de pracht van het terrein, praat ze direct met haar stakeholders en werkt ze over de hele breedte aan haar imago.