Archief

RONCALLI LAAT ZICHZELF ZIEN

Roncalli heeft een unieke onderwijsaanpak. De scholengemeenschap zocht naar een manier om die unieke werkwijze uit te dragen op een wijze die recht doet aan de kwaliteiten van de school. Want wie afwijkt van de norm roept meteen veel vragen op van de buitenwereld. Een positioneringstraject maakt een einde aan die situatie: voortaan weet Roncalli zich overtuigend neer te zetten op de punten die de school krachtig maken.

Na een onderzoek onder toeleverende scholen, (potentiële) leerlingen, stakeholders en de interne organisatie, werden in enkele sessies met de projectgroep stekken gestoken over de toekomstige positie van de school. Uit de inventarisaties en sessies kwamen enkele opmerkelijke constateringen naar voren. Bijvoorbeeld dat de werkwijze van Roncalli – die door de buitenwereld vaak als ‘achterhaald' en ‘te vrij' werden bestempeld – uitstekend aansluit bij de richting waarin het onderwijs in Nederland zich ontwikkelt. De scholengemeenschap voor Atheneum, HAVO en VMBO Theoretische leerweg werkt namelijk al jaren met een flexibele tempostructuur waarmee de leerlingen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. In de praktijk komt het er op neer dat ex-leerlingen van Roncalli zich beter staande kunnen houden in het vervolgonderwijs én in de maatschappij. De onderwijsaanpak van Roncalli is dus aantoonbaar effectief, maar werd door de school zelf nog te vaak wat omzichtig en te defensief aan de man gebracht. Na het traject dat BOOM met Roncalli heeft doorlopen, is daarvan geen sprake meer. De school draagt zelfbewust en vol trots uit waarin het zich onderscheidt. Dat is dus in ieder geval de onderwijsaanpak die met recht ‘vernieuwend' en ‘toekomstgericht' genoemd mag worden. Maar ook de ‘menselijke maat' van de school, de gastvrijheid en de vele extra's, worden duidelijker dan voorheen naar voren gebracht.

In het positioneringstraject bij Roncalli is veel aandacht besteed aan het doorgronden van de eigen identiteit. De werkwijze van BOOM Communicatie is er namelijk op gericht om van daaruit de vertaling te maken naar het onderscheidend vermogen van een organisatie. De kenmerken die als het ware ‘in de genen' zitten, zijn in grote mate bepalend voor de gewenste positie die de school in het regionale onderwijslandschap wil innemen. Die kenmerken zijn daarmee ook bepalend voor de wijze waarop men zichzelf wil en kan profileren naar de jongerendoelgroep, hun ouders/verzorgers, het toeleverende basisonderwijs en diverse stakeholders. 

Om de aangepaste positionering in visuele vorm kracht bij te zetten, heeft Roncalli besloten de eigen huisstijl door BOOM te laten vernieuwen. Uit het logo dat Roncalli nu voert, blijkt de zelfbewuste houding van Roncalli. De laatste letter, de ‘i', is daarin namelijk omgedraaid tot een uitroepteken.