Archief

WARM VOOR NIEUWE WAARDEN

Corporate communicatie start vanuit de eigen identiteit. Wat een organisatie als geheel uitdraagt en uitstraalt wordt namelijk in hoge mate bepaald door kenmerken die al van nature aanwezig zijn. Waar deze waarden relevantie hebben voor de doelgroepen, kunnen ze het fundament vormen voor een sterk imago. Tenminste, als de hele organisatie hieraan wil meewerken.

Als onderdeel van het positoneringstraject van Zorggroep Ter Weel, zijn de kernwaarden geformuleerd die de zorginstelling en haar dienstverlening typeren. Diverse sleutelfiguren uit de organisatie zijn ‘eigenaar' geworden van een waarde. Samen met hun werkgroep houden zij de kernwaarde onder de aandacht, zodat deze ingebed raakt in het dagelijks denken, handelen en communiceren van alle medewerkers. Op deze manier geeft Ter Weel vorm aan de gewenste identiteit, die uiteindelijk positief van invloed zal zijn op het imago van de zorggroep.

Zorginstellingen hebben te maken met ingrijpende veranderingen in de markt. Een belangrijke ontwikkeling is de teruglopende overheidssteun. Zorggroep Ter Weel is van mening dat de kwaliteit van de dienstverlening daar niet onder mag lijden. Eén van de antwoorden die in dit kader is geformuleerd, is een focus op de kernwaarden warmte en gastvrijheid. “Daar hoort ook bij dat we de banden met families aanhalen. De zorgrelatie krijgt zo een participatief karakter. Iedereen draagt een steentje bij in het welzijn van de cliënt”, zegt Hanneke Roskam, hoofd EAD van Ter Weel.
Voor de uitrol van de kernwaarden zijn werkgroepen geformeerd, waarin adviseurs van BOOM Communicatie vertegenwoordigd zijn. Met de werkgroepen zijn afspraken gemaakt over de introductie van de betreffende waarde en is gebrainstormd over ‘prikacties' om de waarde onder de aandacht te houden. Door een interactief programma aan te bieden, wordt het personeel uitgedaagd om actief met de waarden aan de slag te gaan en om mee te denken over de implementatie van de kernwaarde in de dagelijkse praktijk.

Directeur Coby Traas: “De kernwaarden moeten niet door ons worden opgelegd. Iedereen wordt op deze manier eigenaar van de waarden. Wij zien het dan ook niet als verandertraject, maar eerder als een proces van bewustwording. Van wie wij zijn en waar wij voor staan als Zorggroep Ter Weel. Onze medewerkers moeten nu in spiegel kijken hoe zij individueel en in de teams invulling kunnen geven aan de waarden”.