Archief

Positionering als voorbereiding op groei

Kwaliteit leveren, een hoog serviceniveau en een gedreven team. Drie ingrediënten voor het doorgroeien van startend bedrijfje naar een middelgrote dienstverlener. Als die positie eenmaal is bereikt, worden de volgende stappen ingewikkelder. Het groeimodel van Larry Greiner voorziet verschillende crisissen, gekoppeld aan de ontwikkelingsfases van een organisatie. Een goede voorbereiding, maakt iedere volgende stap inzichtelijk en daarmee eenvoudiger.

Greiner stelt dat ondernemingen die vanuit een sterk en inspirerend leiderschap tot ontwikkeling zijn gekomen, op een gegeven moment te maken krijgen met een beheerscrisis. Dat is meestal al het geval als er vijftien tot twintig mensen werkzaam zijn. Succesvol doorgroeien vraagt om het delegeren van taken en het verder professionaliseren van de hele organisatie. Joop Maas, strategisch adviseur bij BOOM Communicatie: “Het vraagt ook een kritische blik op de producten en diensten die de organisatie aanbiedt en de doelgroepen waarop het zich richt. Want vaak is er een wildgroei ontstaan, omdat er jarenlang op allerlei kansen is ingespeeld die men niet kon laten liggen. Doet de onderneming nog wel waar het echt sterk in is? Kansen verzilveren betekent niet automatisch dat je ook structureel de goede kant opgaat”.

Ratho

ICT-dienstverlener Ratho uit Eindhoven is een voorbeeld van een onderneming die zich het afgelopen decennium succesvol heeft ontwikkeld. Het bedrijf, dat zich richt op klanten in het MKB en het onderwijs, wil een verdere groei doormaken met behoud van de kenmerken en kwaliteiten die het bedrijf zover heeft gebracht. De focus die BOOM Communicatie in samenwerking met Ratho aanbracht, heeft effect op zowel de mensen, de bedrijfsprocessen, het merkportfolio als de profileringswijze.

Integrale aanpak

“Voor het vraagstuk van Ratho was een integrale aanpak nodig,” vertelt Joop Maas. “In ons JEI-positioneringstraject hebben we alle facetten in ogenschouw genomen die bij een doorgroei nodig zijn.” Het traject is volgens Maas een belangrijke stap: “Veel organisaties die snel groeien, richten zich op de korte termijn;  ze schakelen op alles wat er op hen afkomt. De aandacht voor het fundament blijft in die hectiek meestal wat onderbelicht, evenals het effectueren van de toekomstvisie. Terwijl die uitgangspunten en visie juist zo belangrijk zijn voor gerichte en gecontroleerde groei. En daarmee voor de toekomstbestendigheid van de organisatie.”

 

Juist door de inzichten vanuit verschillende perspectieven te bundelen, ontstond er een duidelijk beeld van wat Ratho echt onderscheidend maakt, waar de kracht van de mensen ligt en welke aspecten wel of niet relevant zijn voor klanten.

Joop Maas (BOOM Communicatie)

Scherpstellen

Het uitvoeren van een kwalitatieve verkenning onder klanten in het onderwijs en het MKB vormde de eerste stap van het traject voor Ratho. Hierbij voerde BOOM Communicatie gesprekken met zowel beslissers als met de mensen die dagelijks te maken hebben met de service die Ratho in de praktijk biedt. Maas: “Juist door de inzichten vanuit verschillende perspectieven te bundelen, ontstond er een duidelijk beeld van wat Ratho echt onderscheidend maakt, waar de kracht van de mensen ligt en welke aspecten wel of niet relevant zijn voor klanten. Met de verkregen inzichten zijn we vervolgens aan de slag gegaan. Dit resulteerde in een scherpstelling van ‘het merk’ Ratho.”

Merkbare betekenis

De opbrengsten van het traject vertalen zich in concrete aandachtspunten voor onder meer merkportfolio, cultuur, processen, profileringswijze, sales en leiderschap. De positionering is daarmee merkbaar van betekenis voor de hele organisatie. “Dat brengt Ratho in de gewenste positie om de volgende stap te zetten en succesvol door te groeien. Hiervoor is een heldere groeistrategie vastgesteld, die in stappen ten uitvoer wordt gebracht”.