Archief

Publicaties

[intro]Met enige regelmaat publiceren onze specialisten in vakbladen als Marketing Rendement en op online platforms als Frankwatching. Hieronder treft u een selectie aan van deze artikelen.[/intro]

Online toegankelijkheid: 'Vijftig tinten grijs goed te zien?'

Elk aspect van een webdesign heeft een functie en is daarmee bepalend voor de toegankelijkheid van die website. De richtlijnen voor digitale toegankelijkheid – ook wel de webrichtlijnen genoemd – stellen onder meer eisen aan websites van (semi)overheden. Die eisen zijn ook voor iedere andere website belangrijk. In het artikel ‘Vijftig tinten grijs goed te zien’ in het vakblad Marketing Rendement, beschrijft communicatiespecialist Rens Bogers de drie uitgangspunten voor de toegankelijkheid van een website: alternatieve informatievormen, voldoende (kleur)contrast en consistente navigatie.

 Online toegankelijkheid: 'Vijftig tinten grijs goed te zien?'

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Van jaarverslag naar continuous reporting

In deze tijd, waarin communicatie snel en veelal realtime is, willen stakeholders vaker op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen van een organisatie. Traditionele jaarverslagen zijn nog steeds belangrijk, maar de trend van continuous reporting is onherroepelijk ingezet. In dit artikel, dat geplaatst werd op Frankwatching, benoemt communicatiespecialist Annelies Fugers de aspecten en voordelen van continuous reporting.

 Van jaarverslag naar continuous reporting

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Campagnevertalingen in Marketing Rendement

Het succesvol vertalen van een campagne naar internationale markten, is geen sinecure. Grote organisaties en merken, zoals Nike, hebben dit aan den lijve ondervonden. Communicatieadviseur Corinne van den Broeke belicht in haar artikel in het vakblad Marketing Rendement dat niet alleen de letterlijke vertaling aandacht vergt, maar dat er ook focus moet zijn op aspecten als welvaartsniveau, bevolkingssamenstelling, religie en cultuur. Alleen met een integrale benadering laten campagnes zich succesvol vertalen.

 Campagnevertalingen in Marketing Rendement. 

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Marketing Rendement doet aan scrummen

Joop Maas is overtuigd van de kracht van de scrum-aanpak, maar vindt dat die methode lang niet altijd op zijn plaats is: “Scrummen kan een uitstekende werkwijze zijn voor projecten waarbij de complexiteit groot of de voorspelbaarheid laag is. Dat is vooral het geval bij projecten die draaien om innovatie en creativiteit. Daar is het zaak buiten de gebaande paden te treden, de uitkomst staat van tevoren niet vast. Daarentegen wordt scrum nu ook toegepast bij projecten die juist om een uitermate lineair proces vragen. 

  'Marketing Rendement doet aan scrummen.

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Betreedt u ook de overtreffende trap?

Onlangs verscheen een artikel van communicatieadviseur Bart Thijssen, dat ingaat op het optimaliseren van klantbeleving. Hij wijst marketing- en communicatie-experts op hun rol om de juiste voorwaarden voor een positieve, transparante en consistente klantbeleving te scheppen. Een belangrijk onderwerp, waar zelfs Fokke en Sukke met een fraaie illustratie in Marketing Rendement aandacht aan besteden.

  'Betreed u ook de overtreffende trap?

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

In 5 stappen van websitebezoek naar conversie

‘Wat zijn de mogelijkheden voor een responsive redesign van onze site?’ ‘Kunnen we onze site 2.0 maken?’ ‘Is flat design misschien iets voor ons?’ Het zijn vragen die regelmatig aan ons gesteld worden. Voordat we deze vragen kunnen beantwoorden, is het essentieel te bepalen wat het doel van de website is. Jasper Rijk van BOOM Communicatie beschrijft op Frankwatching hoe je heldere doelstellingen vaststelt en hoe je die ook daadwerkelijk behaalt.

  'In 5 stappen van websitebezoek naar conversie' in Frankwatching

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Zwevend is het nieuwe 'trouw'

In het artikel ‘Zwevend is het nieuwe trouw’, gepubliceerd in het vakblad Marketing Rendement, gaat Annelies Fugers van BOOM Communicatie in op de wetmatigheden die Sharp opstelde aan de hand van veelvuldig onderzoek. “Zo komt maar liefst 40% van de omzet van zwevende consumenten, in plaats van de altijd aangenomen 20%. Consumenten zijn dus niet zo trouw als we denken en zouden willen,” legt Annelies uit.

  Zwevend is het nieuwe 'trouw' in Marketing Rendement

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Aan de bak met Adwords

“Wie adverteert op het zoeknetwerk van Adwords moet slim zijn”. Zéker nu Google de Adwords-advertenties aan de rechterzijde van de zoekresultaten de laan heeft uit gestuurd, is het raadzaam een aantal belangrijke lessen in de praktijk te brengen. Communicatieadviseur Janneke van Dijk gaat in het vakblad Marketing Rendement in op de belangrijkste inzichten om uw Adwords-campagne in te richten en te optimaliseren.

  Aan de bak met Adwords in Marketing Rendement

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Informatie en advies over webrichtlijnen

In een reeks artikelen vraagt communicatiespecialist Rens Bogers van BOOM Communicatie aandacht voor het nut en de impact van webrichtlijnen. Hij belicht het thema vanuit verschillende perspectieven en gaat in op zowel strategie als praktijk. Hieronder de artikelen die tot nu toe gepubliceerd zijn op deze website. Deze zijn ook geplaatst op het online platform Frankwatching.

  Webrichtlijnen maken websites beter
  Webrichtlijnen hebben impact op project
  Webredactie volgens webrichtlijnen
  Bouw website bepalend voor toegankelijkheid
  Geef vorm aan online toegankelijkheid 

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Heldhaftig of meer een allemansvriend?

In het artikel ‘Heldhaftig of meer een allemansvriend?' beschrijft Annelies de uitgangspunten van het concept dat psycholoog Carl Gustav Jung introduceerde. Zijn inzichten in deze universele karakters maken het voor merken mogelijk te sturen op onderliggende ambities en aspiraties. Het artikel gaat onder andere in op de archetypeoriëntatie van de Zweedse meubelgigant IKEA. De alledaagse voorbeelden van dit ‘everyman-merk' laten zien wat de kracht en de aandachtspunten zijn van het werken met archetypen.

  Heldhaftig of meer een allemansvriend?

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Stapelverliefd, buik vol vlinders

‘Brand love' is een reactie op de match tussen merk en klant. Deze klik wordt gerealiseerd wanneer een merk luistert en inspeelt op de behoeftes van de klant. Volgens strategy director en senior communicatieadviseur David Westveer is die klik belangrijk, want ‘brand love' leidt onder andere tot positieve mond-tot-mond reclame, merktrouw en een verminderde prijsgevoeligheid. Hoe ontwikkelt een merk een positieve emotionele connectie met een doelgroep? In het vakblad Marketing Rendement geeft Westveer advies hoe organisaties ervoor kunnen zorgen dat een liefdesvlammetje wordt aangewakkerd voor een merk.

  Stapelverliefd, buik vol vlinders

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Ook u heeft een verhaal!

In het artikel ‘Ook u heeft een verhaal' beschrijft Riona Dietvorst-Doolaard in Bestuur Rendement enkele aandachtspunten van storytelling. Ze geeft aan dat het voor merken en organisaties belangrijk is om échte verhalen te vertellen en die gefaseerd uit te zetten. Meerdere ‘haakjes' vergroten de kans om de doelgroep te bereiken. Het is daarbij belangrijk om met een kort verhaal meteen de connectie te vinden.

  Ook u heeft een verhaal

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

't Is net echt!

De marketingwereld is voortdurend op zoek naar accurate methoden om het bedrijfsrendement van social media te meten. Marketing- en communicatieprofessionals rekenen vaak in ‘friends', ‘clicks', ‘shares' of ‘sentiment'. Afhankelijk van de doelstellingen kunnen dit effectieve maatstaven zijn, maar het is niet verwonderlijk dat opdrachtgevers zich wel eens afvragen wat het buiten de digitale wereld nu allemaal oplevert, aan klanten of aan omzet bijvoorbeeld, of aan kiezers.

  't Is net echt!

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Wie definieert uw producten?

Framing is hot in het tijdperk van de sociale media. Enkele recente zaken bevestigen de kracht van deze retorische beïnvloedingstechniek: wie zijn producten laat definiëren door opponenten riskeert flinke reputatieschade. Denk bijvoorbeeld aan de plofkip van Albert Heijn. BOOM-adviseur Mario van Gastel bespreekt in Marketing Rendement hoe bedrijven de regie in eigen handen kunnen houden.

  Wie definieert uw product? 

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Pak online maar stevig aan!

Bedrijven pakken het beheer en de ontwikkeling van online communicatie vaak ad hoc op. Dit terwijl een doordachte planning noodzakelijk is voor een functionele aanwezigheid op het web. Bovendien voorkomt een gerichte aanpak mogelijke misstappen. BOOM-adviseur David Westveer legt in het vakblad Marketing Rendement uit hoe u de online communicatie van uw bedrijf goed aanpakt.

  Pak online maar stevig aan!

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Online klantenservice: goede genen helpen een hoop

Online sentiment kan de waarde van een consumentenmerk vergroten of juist verkleinen. Voor B2C-organisaties belangrijk om te weten als het gaat om de onderwerpen ‘online response' en ‘online interactie'. Een adequate online klantenservice blijkt van groot belang voor consumenten. BOOM-adviseur David Westveer schreef over dit onderwerp een adviesartikel in vakblad MarketingRendement.

  Goede genen helpen een hoop

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn

Buiten winnen, binnen beginnen

Menigeen heeft er al z'n vingers aan gebrand: een verandertraject. Neem het woord in de mond en u oogst gegarandeerd scepsis, hoon en weerstand. Veranderingen zorgen namelijk vaak voor een onaangename sfeer binnen een bedrijf en resulteren doorgaans in argwaan bij medewerkers. Hoe kunt u veranderingen succesvol begeleiden en behoudt u toch een goede sfeer op de werkvloer? Door te vertrekken vanuit een corporate merkstrategie kunt u succesvol sturen op verandering.

  Buiten winnen, binnen beginnen

BOOM Communicatie Publicaties Scheidingslijn