Project

2WAY signaleert positie in publieke domein

Sociale veiligheid is een actueel thema in onze samenleving. Om die veiligheid te kunnen bewaken, is betrouwbare communicatie essentieel. 2WAY levert en onderhoudt ICT-infrastructuren en communicatieoplossingen aan de sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV), met als doel een veilige en verbonden werkomgeving voor elke hulpverlener. De afgelopen jaren heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een strategische sparringpartner die totaaloplossingen realiseert. Vanwege de transitie die 2WAY heeft doorgemaakt, was een herpositionering nodig. Die herpositionering krijgt nu ook in visueel opzicht handen en voeten. De reeds gelanceerde nieuwe website is daarvan een voorbeeld.

Groei en verwachtingen

Door de continue focus op het vergroten en borgen van haar kennis en expertise, heeft 2WAY binnen de OOV-sector een nieuwe positie verworven. Zo heeft het bedrijf nu onder meer de vernieuwing en het onderhoud van het P2000-netwerk in haar portefeuille. P2000 is het draadloze pagingnetwerk dat gebruikt wordt voor het oproepen van onder meer politie, brandweer en ambulance. Daarmee is P2000 een belangrijk onderdeel van C2000; het (gesloten) communicatienetwerk van de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.

“De groei zorgt ervoor dat er met andere ogen naar 2WAY gekeken wordt”, zegt Luuk Schils, die als strategisch adviseur bij BOOM verantwoordelijk was voor het uitgevoerde JEI-(her)positioneringstraject. “De verwachtingen vanuit de sector zijn hoger. De manier waarop 2WAY zich naar buiten toe profileert, moet daarop aansluiten. Mét behoud van de eigen identiteit natuurlijk.”

 

De buitenwereld herkent zich beter in de nieuwe positionering. Zij herkennen onze kenmerken, die wij in de communicatie nu beter naar voren laten komen.

Marjolein Graauw (2WAY)

 

Merkbelofte

Om die verbinding tussen binnen en buiten te leggen, is onderzoek gedaan naar de authenticiteit, de relevantie en het onderscheidend vermogen van 2WAY. Hieruit kwam naar voren dat 2WAY zich met recht dé betrokken kennisleider voor de OOV-sector mag noemen. Schils: “Wat 2WAY kenmerkt, is de hands-on mentaliteit. Ze kijken verder dan de gebaande paden en werken samen met sterke partners. Door het innovatieve karakter biedt 2WAY altijd de oplossing die op maat gesneden is voor haar klanten. Daardoor draagt de oplossing ook daadwerkelijk bij aan een veiligere werkomgeving”.

De inventarisaties hebben input gegeven voor een gerichte positionering. Die is tastbaar gemaakt in een merkbeschrijving met onder meer een concrete merkbelofte en een hierop gebaseerde pay off. Door haar proactieve en oplossingsgerichte werkwijze geeft 2WAY invulling aan heldere communicatie, gericht op een veilige werkomgeving. De pay-off ‘Let’s Talk’ laat zien dat het 2WAY ernst is met die communicatie en als betrokken partner graag inhoudelijk het gesprek aangaat met haar klanten.

Marjolein Graauw, marketing manager bij 2WAY, is tevreden met de herijkte identiteit: “De herpositionering geeft de organisatie en haar medewerkers handvatten voor het in- en extern handelen en communiceren. Doordat er gesprekken en positioneringssessies met verschillende medewerkers en directieleden hebben plaatsgevonden, worden de uitkomsten ook echt breed gedragen”.

 

Uitwerkingen

Het herpositioneringstraject heeft tot verschillende uitwerkingen geleid. Zo is er een brandstory opgesteld, waarin ‘het verhaal van 2WAY’ op tastbare wijze is verwoord. Het meest in het oog springend is de hernieuwde visuele identiteit, die in lijn is gebracht met de nieuwe positie die 2WAY claimt. Het gewijzigde communicatieconcept ligt onder meer ten grondslag aan een restyling van de huisstijl en de ontwikkeling van een nieuwe website. “De buitenwereld herkent zich beter in de nieuwe positionering”, zegt Marjolein Graauw. “Zij herkennen onze kenmerken, die wij in onze communicatie nu beter naar voren laten komen”.

In gesprek

In het communicatieconcept staat de hulpverlener centraal. Deze wordt getoond op een wijze waaruit blijkt dat hij of zij controle heeft over de situatie. Betrouwbare, heldere communicatie is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een veilige werkomgeving voor hulpverleners. Op de momenten dat het er écht toe doet, moet de communicatie-infrastructuur werken. “Dat is 2WAY als geen ander toevertrouwd”, zegt Luuk Schils. “De signaalkleuren en de V-vormen die in het concept zijn toegepast, sluiten goed aan bij het publieke domein waarin 2WAY actief is.”

Ook het open en transparante karakter van 2WAY komt in het concept terug. Zo is op alle communicatiemiddelen een foto van de contactpersoon opgenomen. De drempel om contact te zoeken wordt zo verlaagd. “Daarnaast nodigt de pay-off ‘Let’s Talk’ de (potentiële) klant letterlijk uit om in gesprek te gaan met 2WAY”, licht Schils toe. “Zonder omhaal, op de inhoud gericht en met de veilige werkomgeving van de hulpverlener als doel. Dat is 2WAY ten voeten uit.”

Meer interessante artikelen