Project

Care autoschade goed op weg

Care Autoschade veranderde van koers nadat haar organisatie en het werkveld flinke ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Zoveel, dat de visuele identiteit niet langer aansloot bij de eigen waarden en het gewenste imago. In het najaar van 2014 koos Care na een bureaucompetitie voor BOOM Communicatie om het rebrandingtraject vorm en inhoud te geven.

In de sterk concurrerende markt van schadeherstel had het verhogen van de naamsbekendheid en het vergroten van het onderscheidend vermogen prioriteit. Vanuit de filosofie van Care, waarbij het ontzorgen van klanten steeds centraler komt te staan, ontwikkelde BOOM een nieuwe corporate identity. Kleurgebruik en typografie krijgen daarin meer aandacht dan voorheen. Ontwerper Ferry Drop van BOOM Communicatie hierover: “Een kleurenstudie wees uit dat een nieuw en vooral breder kleurenspectrum nodig was om recht te doen aan de ‘benaderbare’ en ‘servicegerichte’ positie van dit A-merk. De typografie was destijds vooral gekozen voor de inzet bij actiematige communicatie. De harde letters en het gebruik van kapitalen leverden weliswaar de nodige aandacht op, maar creëerden onbewust ook afstand. De nieuwe huisstijlletters zijn eigentijdser, ronder en daardoor vriendelijker, toegankelijker én beter leesbaar”.

 

Vormentaal

Naast de introductie van herkenbare kleuren en typografieën is er in de vormentaal nu een duidelijke link gelegd met de mobiliteitssector. Het door BOOM aangepaste logo is een knipoog naar de vorm van een autospiegel. Hetzelfde geldt voor de schuine en strakke belijningen in de huisstijl. Doordat het gewijzigde logo voortaan nadrukkelijk als label gebruikt wordt, zijn de toepassingsmogelijkheden legio. En dat draagt bij aan een sterke en vooral eenduidige visuele identiteit. Het maakt het voor Care mogelijk om haar communicatie zonder creatieve beperkingen af te stemmen op iedere situatie; om welk communicatiemiddel, doelgroep of toepassing het ook gaat.

Care-gevoel

Het resultaat is een zeer flexibele stijl, die tegelijk ook duidelijke kaders stelt. Voor de fotografie bijvoorbeeld. De communicatiemiddelen maken, naast de huisstijlcomponenten, gebruik van branchegerichte, authentieke fotografie waarbij de vakman én klant centraal staan. Ferry Drop: “De verschillende diensten en producten kunnen hun eigen kenmerken op deze manier goed naar voren brengen, terwijl het eindresultaat onmiskenbaar het Care-gevoel uitdraagt”.

 

Over Care Autoschade

Care Autoschade is de grootste keten van autoschadeherstelbedrijven in de Benelux en is partner van alle lease- en verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Met 25 jaar ervaring, 71 vestigingen en 1.000 medewerkers in Nederland en België, mag Care zich met recht expert noemen op het gebied van het herstel van autoschade en totale schadeafwikkeling.

Meer interessante artikelen