Project

De verbinding aangaan als voorwaarde voor succes

Iedere organisatie doet er goed aan regelmatig de eigen visie en strategie te herijken. Want wie niet meebeweegt, wordt op een ochtend wakker om te ontdekken dat de rest van de wereld wél veranderd is. Juist als de zaken goed gaan, is het risico op stilstand groot. Ook al zijn diensten of producten nog steeds van prima kwaliteit. Scholengemeenschap Spieringshoek uit Schiedam besloot niet blind te vertrouwen op haar sterke reputatie, maar bracht organisatie én omgeving in kaart om toekomstgerichte stappen te zetten.

In het onderwijs hoeven scholen die niet ‘achter iedere hype aanlopen’ daar niet per se nadeel van te ondervinden. Het kan een hele bewuste – en goede – keus zijn om niet altijd het nieuwste onderwijsconcept en de nieuwste technieken in huis te halen, maar voor beproefde methoden te gaan. Tegelijkertijd: waar een traditionele school voor ouders weliswaar als degelijk kan overkomen, moet je als school wel blijven aansluiten bij wat de leerlingen van nu nodig hebben.

 

Zelfkennis als basis

Het is daarom zaak – juist als het goed gaat – in beeld te brengen op welke vernieuwingen de school wel en niet zou moeten inspelen. Die keus kan alleen worden gemaakt als helder is wat de kracht en identiteit van de school is: wie ben je en waar sta je voor? Wat past bij medewerkers, leerlingen en omgeving? Waarin zit de grote toegevoegde waarde van de organisatie? BOOM heeft voor Spieringshoek, een school voor havo, atheneum en gymnasium, daarom vier domeinen onderzocht:

Authentiek, relevant, onderscheidend en verbindend

  1. Authenticiteit: wat zit er in de genen van de school en haar medewerkers?
  2. Relevantie: wat is de toegevoegde waarde voor de doelgroep?
  3. Onderscheidend vermogen: waarin onderscheid de school zich van andere scholen?
  4. Verbinding: hoe sluit de school aan op belangrijke ontwikkelingen in de buitenwereld?

 

Maatschappelijke verbinding

Al deze domeinen samen bepalen de eigenheid van een school, van waaruit gedegen keuzes gemaakt kunnen worden voor de toekomst. De mate waarin de school in verbinding wil staan met haar omgeving, is daar bepalend in. Het is dus zaak in beeld te brengen hoe de maatschappij van nu én straks eruit ziet, om gericht mee te kunnen bewegen. Daarbij gaat het om grote thema’s in – of met invloed op – het onderwijs, zoals digitalisering, toegenomen mobiliteit, aandacht voor (wereld)burgerschap, technologie in het klaslokaal en een toegenomen behoefte aan maatwerk en flexibiliteit. En om factoren dichterbij huis, zoals sociale en demografische ontwikkelingen in de wijk waar de school gevestigd is.

 

Maar liefst éénderde meer nieuwe leerlingen dan in het voorgaande jaar!

 

Nieuwe invloeden borgen

Zo kan een school besluiten meer projecten in de wijk op te zetten en intensiever samen te gaan werken met maatschappelijke organisaties of het bedrijfsleven. Daardoor komen nieuwe ontwikkelingen automatisch bij de school binnen, met invloed op lessen en projecten. Belangrijk, want wie de blik te lang naar binnen gericht houdt, creëert afstand met scholieren, vervolgopleidingen en de maatschappij. Is het gat nog klein, dan is het eenvoudig te repareren. Spieringshoek bijvoorbeeld, kon bogen op een goede onderwijskwaliteit, een klinkende reputatie en een goede basisstructuur. Daarnaast waren er al goede externe contacten, zoals het oudernetwerk en contacten vanuit het Technasium en de maatschappelijke stage. Dus was het een kwestie van die openheid in alle lagen van de organisatie een boost geven en docenten helpen en stimuleren vernieuwing ook in de lessen door te voeren.

 

Instroom met éénderde omhoog

Het enthousiasme en de durf om te veranderen, geeft een extra dimensie aan de kwaliteiten en kracht waarover Spieringshoek al beschikt en die door het onderzoeks- en positioneringstraject nadrukkelijk naar boven zijn gehaald. Het heeft ertoe geleid dat de school zich als een ‘de eigentijdse versie van zichzelf’ naar potentiële leerlingen en hun ouders heeft gepresenteerd tijdens de wervings- en voorlichtingsactiviteiten, met het Open Huis als sluitstuk. Met een gedroomd resultaat. Want een nog groter aantal brugklassers heeft zich inmiddels aangemeld voor de school: maar liefst éénderde meer dan in het voorgaande jaar!

Meer interessante artikelen