Project

Detachering communicatieadviseur helpt Kalsbeek College verder

Het Kalsbeek College gaat de nieuwe positionering verder invullen. Met name op het gebied van voorlichting en werving en internal branding wil de school stappen zetten. Het Kalsbeek College wil aan ouders en leerlingen helder overbrengen waar de school voor staat en daarin hebben alle medewerkers een rol. Middels een detachering van communicatiespecialist Annelies Fugers, ondersteunt BOOM de school uit Woerden bij deze opgave.

In een eerdere fase is door middel van een onderzoeks- en positioneringstraject de strategische koers van het Kalsbeek College bepaald. De opbrengsten zijn vertaald naar een doelgericht schoolplan. “Met name de voorlichting en werving en de internal branding hebben nu prioriteit”, zegt Fugers. “De school wil zich aantrekkelijker presenteren aan potentiële leerlingen. Daarnaast dient het ‘merk’ Kalsbeek College binnen de school meer lading en betekenis te krijgen, zodat medewerkers invulling geven aan de waarden die de school kenmerken en onderscheiden.”

 

Samenhang en samenwerking

De twee onderdelen vertonen sterke samenhang, legt Fugers uit: “Als de kernwaarden van de school expliciet zichtbaar zijn in ieders communicatie en gedrag, dan heeft dat een directe en positieve invloed op het imago. Het verhaal dat je als school in de werving vertelt, komt dan overeen met de praktijk.”

Juist vanwege deze sterke samenhang is het van belang om de benodigde werkzaamheden en activiteiten te laten aansluiten. Een detachering is daarvoor zeer geschikt. “Door als specialist ín de organisatie van het Kalsbeek College te werken, ontstaat een hechte vorm van samenwerking”, vertelt Fugers. “Zo is er gerichte sturing mogelijk en kunnen we on the job bepalen wat er nodig is en welke accenten er gelegd moeten worden.”

 

Als de kernwaarden van de school expliciet zichtbaar zijn in ieders communicatie en gedrag, dan heeft dat een directe en positieve invloed op het imago. Het verhaal dat je als school in de werving vertelt, komt dan overeen met de praktijk.

Annelies Fugers (BOOM)

 

Workshops

Wat betreft internal branding ligt de focus op het ontwikkelen van een krachtige schoolidentiteit. Door het ontwikkelen van een brandstory en het uitwerken van een fysiek merkpaspoort, word de identiteit expliciet en krijgen de kernwaarden betekenis. Een specifieke actie is het uitvoeren van workshops voor de medewerkers van het Kalsbeek College op de twee locaties, Schilderspark en Bredius. “Dat doen we met een team van vier adviseurs”, legt Fugers uit. “Het doel is dat alle medewerkers het verhaal van de school kennen, omarmen en uitdragen. Naar elkaar toe én richting de buitenwereld.”

 

Voorlichting en werving

De eerstvolgende stap op het gebied van voorlichting en werving, is het duidelijk bepalen en neerzetten van het profiel. Fugers: “We gaan de speerpunten in het onderwijsconcept vaststellen, om deze vervolgens helder en aansprekend te verwoorden”. Daarbij wordt onder meer gewerkt aan het aanscherpen van voorlichtingspresentaties en -materialen, maar ook coaching en intervisie spelen een belangrijke rol. “Als externe adviseur kun je bepaalde patronen doorbreken”, zegt Fugers. “Je houdt zaken tegen het licht en stelt de vraag waarom dingen gaan zoals ze vaak al jarenlang gaan. Dat is soms best spannend, maar werkt ook verfrissend. Het uiteindelijke, gemeenschappelijke doel is om de voorlichting en werving verder te professionaliseren”, besluit Fugers.

Meer interessante artikelen