Project

Digitale strategie helpt Ondernemersplein.nl verder

Met ongeveer een miljoen bezoekers per maand is Ondernemersplein.nl een belangrijk informatiemedium voor ondernemers. Zij vinden op dit centrale punt informatie over onderwerpen die in hun dagelijkse bedrijfsvoering belangrijk zijn. Het grote aantal gebruikers en de veelheid aan informatie, stelt hoge eisen aan de interface en de beheerorganisatie. Vanuit een strategisch kader is hier sturing aan gegeven.

Ondernemersplein.nl is in het leven geroepen door de Rijksoverheid en bestaat uit informatie van instanties als de Kamers van Koophandel, Centraal Bureau voor de Statistiek, Belastingdienst, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RDW, UWV en alle Nederlandse gemeenten. Het platform is het officiële en centrale punt voor informatie over ondernemen. Bijvoorbeeld waar het gaat om personeelszaken, innoveren, exporteren, belastingen, subsidies, management en investeren. Die informatie is beschikbaar in de vorm van een indrukwekkende hoeveelheid documenten, video’s, formulieren, cijfers en berichten van officiële overheidsinstellingen.

BOOM werd door de instanties achter Ondernemersplein.nl geselecteerd om strategische ondersteuning te bieden bij het positioneren van het platform en het invulling geven hieraan. Vanuit gebruikersonderzoek, user journeys en strategische sessies en aan de hand van een brandkey-systematiek, werden de uitgangspunten voor het merk Ondernemersplein.nl, de interface, het redesign en de beheerorganisatie vastgesteld.

Het strategietraject leverde onder meer een concreet antwoord op de vraag wat de merkessentie van het platform is. Ondernemersplein.nl biedt tijdsbesparing als belangrijk voordeel. Niet meer zoeken in een versnipperd aanbod van allerlei organisaties die mogelijk wél of geen informatie over het onderwerp leveren, maar voortaan zoeken op één centrale plek. En van daaruit alle benodigde informatie vinden. Vaak meteen op Ondernemersplein.nl zelf en soms op de website van één van de partners. Daarmee is Ondernemersplein.nl hét startpunt voor het vinden van informatie bij iedere (nieuwe) stap die een ondernemer zet. Het biedt hen overzicht en bespaart tijd.

Betrouwbaar en officieel

BOOM stelde dat deze voordelen pas worden ervaren als een ondernemer daadwerkelijk een keer informatie komt halen op het informatieplein. Onderdeel van de user experience op dat moment moet zijn dat Ondernemersplein.nl haar positie bevestigd als onafhankelijk, officieel en betrouwbaar medium. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan zal de bezoeker afhaken. De website lijkt dan teveel op talloze andere websites die (vaak commerciële en gefragmenteerde) informatie bieden aan ondernemers. Om die reden komen de officiële namen en logo’s van de samenwerkende instanties op Ondernemersplein.nl nu overal nadrukkelijk naar voren. In alle opzichten positioneert Ondernemersplein.nl zich als het officiële, betrouwbare informatiepunt dat snel en adequaat helderheid schept bij elke stap die een ondernemer zet.

 

Met een goed begrip van onze propositie heeft BOOM Communicatie de positionering van ons merk verscherpt.

Jeroen van den Boogaard (Kamer van Koophandel)

 

De interface is volledig gericht op het snel en adequaat bedienen van gebruikers die informatie nodig hebben. Meestal vanuit hun concrete, urgente vraag. Met dat gebruikersperspectief voor ogen, zijn er concrete voorstellen gedaan en uitwerkingen gemaakt voor de functionele inrichting, inclusief de hiervoor benodigde designs. Op het platform zijn deze aanpassingen terug te zien, met winst voor het gebruikersgemak én het inlossen van de merkbelofte: tijdwinst en duidelijkheid voor ondernemers.

Ondernemersplein.nl zet in op een bredere bekendheid bij haar doelgroepen en een nog groter aantal gebruikers. De brand key is daarom ook doorvertaald in strategieën voor de branding en de promotie van het platform. Daarbij zet het webplatform vanzelfsprekend vooral in op online marketing. Ook de kwalitatieve in- en aanvulling van het platform heeft een voortdurende focus. Tijdens deze verdere uitbouw en doorontwikkeling zijn wij als communicatiepartner van Ondernemersplein.nl actief met begeleiding en advies.

Meer interessante artikelen