Nieuws

Een kwart eeuw strategie en communicatie met betekenis

Een jaar vol veranderingen en activiteiten. BOOM bestaat 25 jaar, nog steeds als onafhankelijk bureau, en grijpt die gelegenheid aan voor een naamsverandering, een hernieuwde positionering, een bijbehorende website en een inspirerend kennisdelingsevent in november.

Het 25-jarig bestaan is een mooie aanleiding de bedrijfsnaam te wijzigen van ‘BOOM Communicatie’ naar het korte en krachtige ‘BOOM’, met als onderschrift ‘strategie en communicatie’. Directeur Hans van den Boom: “Een naam die verwijst naar onze afkomst én past bij de strategische rol die we anno 2018 vervullen voor onze opdrachtgevers. Daarin willen we meer dan ooit van betekenis voor hen zijn, voor hun mensen én voor hun omgeving. We brengen duurzame veranderingen op gang”.

 

Voorbereiden op de toekomst

Tot blijvende vooruitgang komen is niet vanzelfsprekend en gemakkelijk in deze snel veranderende wereld. Bestaande businessmodellen staan ter discussie en er wordt in alle sectoren voortdurend om nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd. Van den Boom: “Dit noodzaakt organisaties om focus aan te brengen. Wij geloven erin dat organisaties met een duidelijk doel voor ogen aantrekkelijker en succesvoller zijn. Vooral als dat doel wordt gedragen door de mensen in die organisatie en betekenis heeft voor de directe omgeving, de hele maatschappij of zelfs de hele wereld. Dat klinkt meteen groots, maar elke onderneming kan op zijn eigen manier een steentje bijdragen. Zingevend actief zijn levert op allerlei manieren winst op [1]”.

 

Deep purpose

Om dit voor elkaar te krijgen, mag de missie van een organisatie niet – zoals dat vaak het geval is – bij een fraai statement blijven. De purpose moet écht inspiratie en betekenis geven aan ieders werk. En diep verankerd zijn in de identiteit en strategie. “Pas dan is er sprake van deep purpose”, stelt Van den Boom. “Met deep purpose introduceren we een nieuwe filosofie. Onze hierop gebaseerde aanpak helpt organisaties daadwerkelijk stappen te zetten vanuit een inspirerend, betekenisgevend doel, dat versterkt wordt door de organisatie-identiteit en de strategie. Op die manier kunnen we daadwerkelijk van betekenis zijn bij vraagstukken over onder meer positionering, digitale transformatie, maatschappelijke verbinding, reputatie, communicatie, cultuur, alignment en performance”.

 

Voortdurend in transitie

Het streven naar vernieuwing, vooruitgang en verbetering is kenmerkend voor de dienstverlening van BOOM én voor de vijfentwintig jaar van haar bestaan. “Wij zijn zelf voortdurend in transitie geweest”, geeft Van den Boom aan, die de tweede eigenaar is van het bureau. “Nadat mijn vader, Jan van den Boom, jarenlang een groot bedrijf in de communicatiebranche had gerund, richtte hij in 1993 het vooral op creativiteit gerichte bureau ‘Boom Kollektief’ op in Goes. Kort daarna ben ik ook bij het bedrijf gekomen en richtten we ons steeds meer op communicatietrajecten. Na zes jaar nam ik het bureau van mijn vader over om daarna het aantal adviseurs sterk uit te breiden.”

Van creatie naar communicatie

Door de jaren evolueerde Boom Kollektief van een creatief bureau naar een full service communicatie­bureau. De naam werd aangescherpt naar ‘BOOM Communicatie’. Door het groeiende aantal klanten met een bovenregionale scope werd de noodzaak van een uitvalsbasis buiten Zeeland groter. Het bureau breidde in enkele jaren uit naar in totaal vijf regionale vestigingen in het zuiden en midden van Nederland, zodat het korte lijnen met onze opdrachtgevers konden garanderen en het werkgebied groter werd. Dankzij de hoge klanttevredenheid (en de hiermee verbonden klantloyaliteit) kwamen er steeds meer opdrachtgevers bij, met steeds grotere, complexere projecten. “Het waren toptijden, waarin we ons regelmatig afvroegen hoe we de planningen gingen halen en we groeiden letterlijk uit ons jasje”, memoreert Van den Boom.

Het waren toptijden, waarin we ons regelmatig afvroegen hoe we de planningen gingen halen en we groeiden letterlijk uit ons jasje.

Hans van den Boom (BOOM)

Identiteitdenken

Maar dan is er ineens de heftige en langdurige krediet- en bankencrisis. Doordat BOOM vroegcyclisch is, kan het zich hierop niet voorbereiden. Klanten draaien massaal de marketing- en communicatiekranen dicht. Van den Boom: “Dankzij onze gezonde solvabiliteit en bescheiden uitgavenpatroon in de goede jaren hebben we deze periode goed weten te doorstaan. Dat was ook te danken aan de transformatie die we hadden ingezet, nog voor de crisis begon. We hadden onze dienstverlening kritisch tegen het licht gehouden en een eigen positioneringsmethodiek ontwikkeld die sterk gericht was op de eigen identiteit van organisaties. Dat heeft onze opdrachtgevers en onszelf veel goeds gebracht. En het heeft ons juist in de crisisjaren een onderscheidend karakter gegeven”.

 

Hoge klanttevredenheid

De nieuwe aanpak blijft niet onopgemerkt. BOOM Communicatie heeft jaar op jaar een nationale toppositie in klanttevredenheid, blijkt uit onderzoeken van de vakbladen Fonk en Management Team. Het bureau bouwt een respectabele klantenkring op met (inter)nationale opdrachtgevers, waaronder verschillende ministeries, RDW, Dopingautoriteit, Reclassering Nederland, BIC en Bison. Van den Boom: “Voor ons een bewijs dat we de juiste koers hadden ingezet en daadwerkelijk meerwaarde wisten te leveren aan onze klanten”.

 

Nieuw hoofdstuk

Aan de geschiedenis wordt nu een nieuw hoofdstuk toegevoegd met de naamsverandering, de introductie van deep purpose, de naamsverandering én het lanceren van een website waarop de nieuwe positionering naar voren komt: boomstrategie.nl. In november staat er een inspirerend, inhoudelijk event op het programma, waarin de betekeniseconomie en ‘purpose driven’ denken en handelen centraal staan. De datum en het inhoudelijke programma van deze dag worden binnenkort aan onze opdrachtgevers bekendgemaakt. Een aantal kaarten komt beschikbaar voor overige geïnteresseerden.

 

Trots

Terugkijken op vijfentwintig jaar BOOM doet Van den Boom met trots. “In onze branche is het redelijk uniek om een kwart eeuw als onafhankelijk bureau actief te zijn. Want succesvolle bureaus worden meestal overgenomen door bureaugroepen en minder succesvolle moeten na verloop van tijd hun deuren sluiten. Wij hebben ons mooie bedrijf door de jaren heen kunnen opbouwen dankzij het vertrouwen van onze klanten en de toewijding van een team van gemotiveerde en enthousiaste en leergierige professionals. Samen zetten wij ons in om daadwerkelijk steeds tot vernieuwing en vooruitgang te komen; voor onszelf, maar uiteraard vooral voor onze opdrachtgevers!

 

[1] Enkele wetenschappelijke bevindingen:

  • De ‘license to operate’ (Stamsnijder, 2010) van bedrijven komt al snel onder druk te staan als de maatschappelijke betekenis ontbreekt of als de geloofwaardigheid daarvan in het geding is.
  • Merken en organisaties die maatschappelijk van betekenis zijn, laten over het algemeen een sterkere omzet- en winstgroei zien dan merken en organisaties zonder duidelijke maatschappelijke opdracht (Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2012).
  • Volgens Stengel (2011) is dit zelfs een groeifactor van 382%. Ook vanuit financieel oogpunt is het dus van belang om de verbinding met de maatschappij te maken.

Meer interessante artikelen