Project

Een thought leader slaat nieuwe wegen in

Veel organisaties claimen thought leader te zijn. Nog meer organisaties hebben op de agenda staan het te wórden. Maar is deze positie wel voor iedereen binnen handbereik? En is het voor iedereen de beste strategie? Een architectenbureau laat zien hoe het tot thought leader aan het uitgroeien is door op een nieuwe manier naar het eigen speelveld te kijken.

“Om te beginnen is het een misvatting dat organisaties zelf kunnen stellen dat ze thought leader zijn. Het is een status die je niet zomaar kunt claimen”, zegt Corinne van den Broeke, adviseur bij BOOM. Het is een externe erkenning die een organisatie verkrijgt op het moment dat het blijvend vernieuwende inzichten biedt binnen een specifiek domein.1

Een mooi voorbeeld is Apple versus Samsung. Waarom wordt Apple als thought leader gezien en Samsung niet? Samsung heeft een groter marktaandeel en is zelfs meerdere malen eerder geweest met het introduceren van nieuwsoortige toestellen. Het was echter Steve Jobs die in staat was de hele wereld anders te laten kijken naar technologie en digitaal communiceren.

 

Een strategische positioneringskeuze

In de zoektocht van bedrijven en instellingen naar hun onderscheidend vermogen zien we de term ‘thought leader’ vaak verschijnen. “Het is echter niet zo dat je per se thought leader moet zijn om een sterke positie in de markt te krijgen. Daar zijn vele strategieën voor, waarvan de thought leadershipstrategie er slechts één van is” stelt Corinne. “Het is een strategische positioneringskeuze waar de top van een organisatie in moet geloven en behoorlijk in moet investeren. Een keuze die alleen past bij een organisatie die bereid is buiten de gebaande paden te gaan en risico’s te nemen. Echte thought leaders zijn namelijk in staat ingesleten patronen en conventioneel gedachtegoed te doorbreken. Zij komen met vernieuwende, vaak onconventionele, zienswijzen en oplossingen en zetten hun stakeholders aan tot anders nadenken. Dat is niet voor iedere organisatie weggelegd.”

Niet alleen voor grote bedrijven

In een eerder artikel beschreef collega Hans van den Boom voorbeelden als Gyproc en IBM. Ook Philips is een mooi voorbeeld. Zeg je Philips, dan denken de meeste mensen aan elektronische producten en verlichting. Maar Philips gebruikt haar kennis en innoverend vermogen inmiddels ook al jarenlang om binnen de zorgwereld verandering teweeg te brengen. Het bedrijf zet zich in voor ‘een gezondere toekomst’. Een voorbeeld hiervan is HealthSuite. Philips ontwikkelde dit digitale platform dat oplossingen vanuit het ziekenhuis aansluit op de thuissituatie. Philips stelt: “Hierdoor kunnen we de weg vrijmaken naar een gezonder leven en welzijn in het hele zorgcontinuüm”.2 HealthSuite is daarmee niet zomaar een platform. Het staat voor een nieuw tijdperk van geïntegreerde zorg. Waarom? Omdat zorg al lang niet meer plaatsvindt tussen de vier muren van een huisartsenpraktijk of ziekenhuis. Met het creëren van dergelijke nieuwe concepten faciliteert Philips deze ontwikkeling.

 

De bouwende architect

Betekent dit dat thought leader worden alleen voor grote, internationale bedrijven is weggelegd? Zeker niet. Dat laat het architecten- en stedenbouwkundig bureau Rothuizen zien. Door de herpositionering die BOOM voor Rothuizen uitvoerde, werd anders gekeken naar de vier divisies waaruit het bureau bestaat: architectuur, erfgoed, stedenbouw & ruimtelijke ontwikkeling en BouwMeesterPro. Al enkele jaren eerder werd door de directie de keuze gemaakt laatstgenoemde als apart merk te positioneren; vanuit de overtuiging dat bouwprojecten ander kunnen én moeten. En dat bleek een goede keuze.

 

Novel point of view

Een hele keten, compleet systeem of gehele branche veranderen of op z’n minst in beweging krijgen, is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Ook in het geval van BouwMeesterPro geldt: een bedrijf of instelling moet hiervoor in staat zijn haar eigenbelang in eerste instantie aan de kant te schuiven. “In dit geval investeert Rothuizen om het hele bouwsysteem te transformeren. Dat doen we niet uit eigenbelang. Dat doen we om gebouwen te realiseren die esthetisch van hogere kwaliteit zijn én wat betreft functionaliteiten beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de eindgebruiker.” stelt Pierre Maas, architect en partner van Rothuizen. “Met BouwMeesterPro biedt Rothuizen een oplossing die in het belang is van de gehele branche en die van de opdrachtgever. Dit bewijzen we door de BouwMeesterPro-methode beschikbaar te maken voor iedereen, ook voor concurrenten. Met deze methode wordt bouwen voor alle partijen efficiënter, interessanter en ook inspirerender!”

 

Tegengestelde belangen

In de nog vaak conservatieve bouwwereld werken veel partijen op een project samen. Iedere partij heeft haar eigen manier van werken en drukt daarmee haar eigen stempel op het project. “We kunnen stellen dat het bouwsysteem al jaren niet meer helemaal goed werkt”, licht Pierre toe. “Alles draait om geld – de goedkoopste willen zijn. Diverse aspecten van een ontwerp sneuvelen simpelweg omdat er bespaard moet worden. Hierdoor moeten er concessies gedaan worden om iedereen tevreden te houden, of om de altijd aanwezige deadline te halen. Uiteindelijk is de eindgebruiker altijd de dupe hiervan.”

Voor een architect is het binnen het huidige systeem lastig om zijn of haar visie door te vertalen naar de praktijk, omdat het op onderdelen kan botsen met onder meer de materialen die normaal gesproken door de (onder)aannemers worden gebruikt of ieders gewenste manier van werken. Nog afgezien van de focus op duurzaamheidsaspecten tijdens de bouw, waarin er tussen aannemingsbedrijven grote verschillen bestaan. Met BouwMeesterPro verandert Rothuizen het complete speelveld door de architect een meer centrale positie toe te kennen. Pierre: “Dat klopt, in deze aanpak wordt op volledig transparante wijze een gebouw met een optimale prijs-kwaliteitverhouding gerealiseerd. De architect heeft daarin een centrale positie om het concept van de bouwopgave te bewaken en is risicodragend verantwoordelijk voor tijd, geld, kwaliteit en proces.” Hierdoor is de architect in staat om échte verandering teweeg te brengen; om volledig trouw te blijven aan het concept dat opdrachtgever en architect voor ogen hebben binnen budget!

 

Eerste grote circulaire project van Nederland

Een voorbeeld hiervan is de bouw van een nieuwe kind- en jeugdkliniek in Zeeland dat BouwMeesterPro ontwierp en uitvoerde. Architect Taco Tuinhof van Rothuizen wilde met dit project bewijzen dat er nieuwbouw kan plaatsvinden zonder gebruik te maken van nieuw bouwmateriaal. Hij overtuigde diverse partijen ervan om een ander bestaand pand niet te slopen, maar te demonteren. Alle materialen werden vastgelegd en in een database en opgeslagen. Het ontwerp voor de kind- en jeugdkliniek werd vervolgens afgestemd op die beschikbare, bestaande materialen. Door dit project uit te voeren binnen BouwMeesterPro heeft de architect regie kunnen voeren op dit project en het circulaire uitgangspunt daadwerkelijk kunnen realiseren. Het is voor het eerst in Nederland dat materialen en grondstoffen van een gebouw maximaal werden hergebruikt en dat een GGZ-instelling op deze schaal een bijdrage levert aan de circulaire economie.

BouwMeesterPro ging hiermee buiten de gebaande paden en doorbrak conventionele denk- en werkpatronen; precies wat van een thought leader verwacht wordt. De inspanning is beloond met een mooie erkenning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; het project won de IenW Award Energie en Klimaat 2018. Enerzijds een waardering voor het project zelf; anderzijds een eerste signaal van de positie als thought leader die architectenbureau Rothuizen met BouwMeesterPro aan het innemen is.

 

1 http://leading-thoughts.com/Thought%20leadership_MvanHalderen.pdf

2 https://www.philips.nl/healthcare/innovatie/healthsuite-digital-platform

Meer interessante artikelen