Project

Eigen kracht legt ontwikkelkansen bloot

School laat kenmerkende identiteit meer dan ooit spreken

De eigen krachten erkennen, is cruciaal in het positioneren van een organisatie. Weten wie je bent en waar je voor staat, geeft intern focus en maakt trots. Bovendien maakt het duidelijk waar de eigen kwetsbaarheden liggen en hoe die – vanuit die eigen kracht –  aangepakt kunnen worden. Zoals op de school Echnaton in Almere, die nu doelgericht stappen zet naar een nieuwe toekomst.

Echnaton is een middelbare school die altijd in beweging is; er heerst een open, ruimdenkende cultuur, met ruimte voor goede ideeën en initiatieven. In combinatie met het hands on-karakter van de school – dat niet alleen naar voren komt in het onderwijs zelf (grotendeels vmbo) maar zeker ook in de medewerkers – past de typering ‘ondernemend’ bij de school. Kijk alleen maar naar de vele ‘echTalent-routes’ op het gebied van sport, food en technologie waarmee hun leerlingen in echte praktijksituaties duiken. De school heeft zelfs een eigen radiostation, met leerlingen die de uitzendingen verzorgen. Die open, ondernemende houding voelt als een warm bad voor de ‘actieve doeners’ in de school, wat zowel geldt voor leerlingen als medewerkers. Maar het heeft ook een keerzijde: er ontstaan verschillen in aanpak en wat de afgesproken kaders zijn is niet altijd duidelijk. Het voorkomen van die valkuilen, is de komende jaren een blijvend punt van aandacht.

Het vaststellen van de eigen kracht legt dus meteen bloot waar de organisatie zich nog in moet ontwikkelen. Daarbij kan een aandachtspunt soms een pluspunt worden, als het vanuit het perspectief van die eigen kracht wordt bezien. De krimpende havo bij Echnaton was daar een voorbeeld van.

 

Profiel passend maken

Door haar sterke vmbo-profiel kostte het Echnaton moeite havisten aan zich te binden, omdat zij in Almere ook kunnen kiezen voor scholen met zowel havo als vwo; een aantrekkelijke keuze voor leerlingen die een overduidelijk havo-advies krijgen en daarna misschien nog willen doorstromen naar het vwo. Bij Echnaton leidde het dalende aantal havisten uiteindelijk tot een havo met nog slechts één profiel: ‘Economie & Maatschappij’. Tijdens het onderzoeks- en positioneringstraject werd duidelijk waarom juist dit economische profiel overeind was gebleven; het sloot volledig aan op de identiteit van de school én het type leerling dat voor Echnaton kiest. Namelijk: de leerling die zich aangetrokken voelt tot het actieve, ondernemende karakter van de school.

We stelden daarom voor nóg meer praktijkcontext toe te voegen aan het bestaande havo-profiel Economie & Maatschappij. Deels door met projecten in de school zelf aan de slag te gaan, gebruikmakend van de vmbo-praktijkvoorzieningen en -lokalen. Maar zeker ook daarbuiten, door samen met bedrijven in de omgeving projecten op te pakken waarin praktijk en ondernemerschap centraal staan. Niet langer is dit dus de havo zónder de andere profielen, maar juist de havo mét dat ene profiel dat recht doet aan wat de school kenmerkt en sterk maakt. Echnaton’s havo is nu voortaan met recht dé ‘Businesshavo’ en één van de speerpunten van de school in haar profilering.

 

Omdenken

Het is slechts één van de voorbeelden in het omdenken dat het onderzoeks- en positioneringtraject tot stand heeft gebracht. Zo werd uit gesprekken met basisscholen in de omgeving al snel duidelijk dat het aloude spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ nadrukkelijk van toepassing was op Echnaton. Basisscholen waarmee regelmatig contact was, waren lovend en zij stimuleerden hun leerlingen uit groep 8 dan ook er zeker een kijkje te gaan nemen tijdens het open huis. Op scholen waar het contact er niet of nauwelijks was, was het beeld eerder omgekeerd. Een duidelijke opdracht dus voor het voorlichtingsteam, om met veel meer basisscholen het gesprek aan te gaan.

 

Gezamenlijke trots

Nadruk leggen op de krachtige kenmerken van de eigen identiteit levert vanzelfsprekend niet alleen actiepunten op. Het maakt ook duidelijk waar de organisatie dagelijks werk van maakt en waar iedereen trots op mag zijn. Dat kwam treffend naar voren in de reactie die rector Freek van Gurp van Echnaton direct op de mail zette, nadat we met een brand story taal hadden gegeven aan de nieuwe koers: “Allemaal blije gezichten om mij heen bij het lezen hiervan. We kunnen trots zijn op wat we hier al neerzetten met elkaar en op wat we nog allemaal gaan oppakken!”.

Meer interessante artikelen