Insight

Employer branding: de issues van nu

Meer banen, meer vacatures en meer werkenden; de arbeidsmarkt blijft aantrekken. De cijfers van het CBS zijn duidelijk: er zijn nu ruim twee en een half keer zoveel vacatures als medio 2013, toen de laagste stand werd bereikt. De crisis waar Nederland uit kwam, was diep. Die tijd ligt achter ons. Er is inmiddels een andere realiteit met een recordaantal openstaande vacatures. Werkgevers hebben grote uitdagingen op een arbeidsmarkt die steeds verder onder spanning komt te staan.

BOOM verrichtte binnen één van de snelst aantrekkende sectoren, de sector ‘zakelijke dienstverlening’ een onderzoek met als focus het onderwerp ‘employer branding en arbeidsmarktcommunicatie’. Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in de issues en thema’s die op dit moment spelen over dit onderwerp. Ook zijn de huidige verwachtingen voor dit jaar gepeild. Het onderzoek is uitgevoerd onder 100 organisaties in de zakelijke dienstverlening. Dit waren zowel grotere, middelgrote, als kleinere organisaties. De sectoren varieerden van accountancy, advocatuur, communicatie & marketing tot ICT en financiële dienstverlening. Binnen de organisaties gaven zowel de directie, HRM als het middenmanagement hun input. De uitkomsten zijn gebaseerd op een schriftelijke vragenlijst die eerder dit jaar is uitgezet. De uitgebreide rapportage kunt u hier downloaden.

Key findings

De rapportage richt zich op diverse aspecten van ‘employer branding en arbeidsmarktcommunicatie’. Kort door de bocht vormen het werven, selecteren, betrokken houden en behouden van gekwalificeerde medewerkers een grote uitdaging voor bedrijven. Daarnaast worstelen organisaties met de vraag hoe zij eigen medewerkers kunnen inzetten als ambassadeurs. De inzet en organisatie van employer branding en arbeidsmarktcommunicatie zijn voor verbetering vatbaar. Juist in een periode van hoogconjunctuur is het opvallend dat organisaties nog worstelen met een adequate inzet en organisatie van dit strategische thema.

 

Werven en selecteren gekwalificeerde medewerkers grote uitdaging

Maar liefst 83% van de respondenten gaf aan dat het werven en selecteren van gekwalificeerde medewerkers de grootste uitdaging is voor directies, managers en HRM-afdelingen. Daarnaast vormen het betrokken houden van huidige medewerkers bij de organisatie en het behouden van huidige medewerkers voor de organisatie een belangrijk focuspunt, evenals het werven en selecteren van medewerkers met een juiste persoonlijkheid en de executie van employer branding en arbeidsmarktcommunicatie.

 

Medewerkers als ambassadeurs

Medewerkersbetrokkenheid is een onderwerp dat in ontwikkeling is. Van de respondenten geeft 57% aan dat de eigen medewerkers in de organisatie zien dat zij invloed hebben op het werkgeversmerk. Ambassadeurschap is in tijden van krapte een belangrijk vraagstuk. Maar liefst 65% van de organisaties worstelt met de vraag hoe zij collega’s kunnen activeren hun eigen netwerk in te zetten voor de werving van nieuwe medewerkers. Ook de inzet van huidige medewerkers als employer brand ambassadors is bij de helft van de respondenten een issue.

Onderscheidende presentatie als werkgever

Employer branding en arbeidsmarktcommunicatie vinden als strategisch thema inmiddels hun weg naar de agenda’s van organisaties. Volgens bijna een derde van de respondenten ontbreekt het in de praktijk aan tijd en capaciteit om hier ook daadwerkelijk werk van te maken. Een belangrijk gegeven daarbij is dat de bekendheid met employer branding nog gering is. Slechts 39% van de respondenten geeft aan dat er voldoende expertise in huis is om employer branding goed in te zetten. Dat impliceert dat zes op de tien organisaties zich niet gericht en onderscheidend weet te ontwikkelen en te presenteren als werkgever. Zowel naar potentiële als naar bestaande medewerkers.

 

Over de onderzoekers

Annelies Fugers en David Westveer van BOOM waren betrokken bij het onderzoek. Annelies Fugers is bij BOOM werkzaam als communicatiespecialist, en verricht zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar gedrag, waarden, opvattingen en drijfveren binnen organisaties. David Westveer is bij BOOM werkzaam als strategy director en is verantwoordelijk voor de kennisverrijking en -uitwisseling binnen BOOM

Annelies Fugers: “Het is van belang om als werkgever employer branding en arbeidsmarktcommunicatie gericht in te zetten. Een gerichte aanpak helpt om onderscheidend vermogen als werkgever te ontwikkelen en uit te dragen. Hiermee zijn medewerkers te binden is een voorkeurspositie als potentiële werkgever te bewerkstelligen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat veel organisaties nog zoekende zijn naar een juiste invulling. Breng de voorwaarden op orde om een organisatie onderscheidend te presenteren als werkgever. Zowel richting potentiële als richting bestaande medewerkers.”

David Westveer: “Juist in een periode van hoogconjunctuur is het noodzakelijk te blijven ontwikkelen als werkgever. Het aantrekken en behouden van medewerkers is geen sinecure, zo blijkt ook uit dit onderzoek. De organisatie van employer branding en arbeidsmarktcommunicatie is hierbij een belangrijk onderwerp. Het is een strategisch en organisatiebreed thema. Uit dit onderzoek blijkt dat organisaties te vaak niet slagvaardig handelen. Juist binnen de zakelijke dienstverlening zijn mensen de belangrijkste asset. Beleg daarom een aanjaagrol en de benodigde expertise en geef organisatiebreed invulling aan dit belangrijke strategische thema.”

Inhoud rapportage

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Download dan nu de rapportage en krijg inzicht in de onderwerpen:

  • Actuele issues op het gebied van employer branding & arbeidsmarktcommunicatie
  • Beeld over betrokken professionals
  • Wervingsopgave en opleidingsniveau
  • Inzet van activiteiten en middelen
  • Medewerkers als ambassadeurs
  • Organisatie, eigenaarschap en expertise
  • Budget en capaciteit

De rapportage bevat tevens conclusies en praktijkgerichte aanbevelingen en adviezen.

Vragen?

Maakt dit onderwerp iets bij u los? Annelies Fugers en David Westveer adviseren u graag.

Meer interessante artikelen