Insight

Energieke medewerkers als graadmeter voor succes

Hoe is het met je energie? Dat is de belangrijkste vraag die u uw medewerkers zou moeten stellen, aldus Arjen Banach in het boek ‘Organisatie Vibe’. Feeds op social media lopen nu vol met praktische tips over timemanagement, balans tussen werk en privé en het inrichten van een productieve thuiswerkplek. Maar relevanter is de motivatie van medewerkers. Waar kunt u vanuit goed werkgeverschap uw pijlen op richten om hen betrokken en verbonden te houden?

Het kapitaal van uw organisatie

Bij veel organisaties zal de aandacht nu primair uitgaan naar de liquiditeitspositie en het op korte termijn kunnen voldoen aan (financiële) verplichtingen. Uiteraard is dit van cruciaal belang voor het voortbestaan, maar aandacht voor het energiepeil van uw medewerkers is dat ook. Dat kan in alle drukte soms over het hoofd worden gezien. Terwijl die energie ervoor zorgt dat collega’s online goed blijven samenwerken, belangrijke projecten doorgang blijven vinden, medewerkers vanuit hun kennis en ervaring oplossingen kunnen aandragen voor actuele klant-issues en zij op die manier uw organisatie door deze crisis heen kunnen loodsen. Energieke professionals zijn nu nog meer nodig dan normaal, want zij weten als beste hoe ‘het werk echt werkt’.

 

Bloemen van de zaak

Ook veelvuldig te zien op LinkedIn: foto’s van een bos bloemen naast de laptop op de keukentafel, een thuiswerkpakket met duurzame reep chocolade en fairtrade thee, vergezeld van de hashtag #goedwerkgeverschap. Uiteraard is dat een mooi gebaar om waardering te laten blijken. Maar dat is precies wat het is: een mooi gebaar. Om medewerkers echt in beweging te houden, is meer nodig.  Ze willen – ook in tijden van corona – het liefst zo ondersteund worden, dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren en zich verbonden voelen met de organisatie. Hoe dat goed werkgeverschap het beste vorm te geven is, verschilt per medewerker. Elke (thuis)situatie is anders. Voor collega’s met schoolgaande kinderen is het alle zeilen bijzetten om zowel het eigen werk te doen als onderwijsassistent te spelen. Andere missen de structuur en een vast dagritme en verschuiven langzaam in een sociaal isolement, omdat ze alleen wonen. Het is belangrijk om naar de persoonlijke situatie te kijken om te bepalen wat de individuele medewerker nu nodig heeft om goed te kunnen blijven functioneren. In kleine organisaties is dat eenvoudig te doen door het gewoon iedereen te vragen; in grotere organisaties kunnen de teamleiders dat doen, of is een online uit te zetten inventarisatie een bruikbaar instrument om specifieke knelpunten naar boven te halen.

 

Digitaal & op maat verbonden

Het is fantastisch om te zien hoe voortvarend digitale communicatiemiddelen nu wordt geadopteerd. Verbondenheid wordt in no-time op een nieuwe manier bewerkstelligd. Noodgedwongen of niet; we zetten grote digitale stappen. Maar niet iedereen is hiervoor in de wieg gelegd. Digitaal communiceren vraagt andere vaardigheden. Sommigen hebben het zo onder de knie; anderen hebben meer ondersteuning nodig. Bied die ondersteuning en help medewerkers alle virtuele middelen zo effectief mogelijk in te zitten. Houd hierbij ook rekening met de individuele kenmerken en communicatiestijlen. Denk aan de introverte collega die niet gewend is uit zichzelf te delen welke bergen werk hij of zij heeft verzet. Of die teamgenoot met vraagverlegenheid, die nu via een MS Teams-meeting aan haar collega’s moet aangeven ‘bij welke werkzaamheden ik hulp kan gebruiken’. Medewerkers hebben tijd gehad om te wennen aan de nieuwe situatie, maar er zit verschil tussen virtueel communiceren en effectief en efficiënt virtueel communiceren. Bied goede technische ondersteuning op afstand en trainingen om vaardigheden te verbeteren die aansluiten op de persoonlijke behoeften en wensen. Houd de vinger aan de pols en stel continu vast wat er nodig is. Stem de communicatie zoveel mogelijk af op de persoon zelf. Kies voor videobellen, of juist bewust voor een ouderwets telefoongesprek. Of plan – als dat weer kan – het gesprek op kantoor met de gepaste 1,5 meter afstand.

Denk drie V’s

Een belangrijk basisprincipe voor betrokkenheid is autonomie. Dat principe ontleedt Arjen Banach in ‘Organisatie Vibe’ op pragmatische manier in drie uitgangspunten. Het eerste is wederzijds vertrouwen tussen werkgever en medewerker. Het vertrouwen dat de medewerker zich ook op afstand blijft inzetten en niet ineens de kantjes ervan af loopt of de hele dag in de zon gaat zitten. En het vertrouwen dat iedereen vanuit zijn eigen kennis en ervaring kan bijdragen om de organisatie verder te brengen; ook in crisistijd. Dat sluit aan bij het tweede uitgangspunt: verantwoordelijkheid. Geef medewerkers de verantwoordelijkheid om te kunnen handelen in het belang van de organisatie. Als de basis is gelegd met vertrouwen en verantwoordelijk, komt vrijheid. Door medewerkers ruimte te geven voor eigen initiatief, ze zelfstandig te laten werken aan onconventionele ideeën en ze te laten experimenten met innovatieve oplossingen, krijgt de organisatie meer van de grond dan voor mogelijk werd gehouden.

 

Informatie is key

Autonoom werken kan alleen vanuit een duidelijk kader, met de juiste informatie. In tijden van onzekerheid is het belangrijk dat iedereen zicht heeft op de (strategische) keuzes en dat ze hier in begrijpelijke taal over worden geïnformeerd. Vertel niet alleen wat de besluiten inhouden, maar licht ook toe waarom ze genomen zijn. Neem medewerkers serieus en toon empathie voor impactvolle veranderingen die wellicht niet allemaal even leuk zijn. Heldere uitleg over waarom de keuzes nu gemaakt (moeten) worden, creëert begrip en draagvlak. Zorg dat er mogelijkheden zijn om vragen te stellen, zorg voor interactie en laat mensen weten waar ze hiervoor terecht kunnen. Sta stil bij de impact van die keuzes op hun werk in de praktijk en bespreek dit. Op die manier maakt u iedereen deelgenoot van de besluitvorming, wat leidt tot meer saamhorigheid en verbondenheid.

 

Uw energie? De vraag stellen is hem beantwoorden

Hoe vaag de vraag ‘Hoe is het met je energie?’ misschien lijkt; stel uzelf deze vraag en ook bij u poppen gegarandeerd de antwoorden op. Over welke zaken veel energie kosten en welke werkzaamheden juist energie opleveren. Energie is brandstof en dient als graadmeter om te kunnen presteren. Energie bepaalt of werkzaamheden op een andere manier doorgang kunnen vinden en virtuele samenwerking met collega’s tot stand komt. Om balans te vinden tussen werk en privé. Om elke dag met een frisse blik aan de slag te gaan. Maar ook om positief te blijven, terwijl het virus wereldwijd leidt tot veel ellende en onzekerheid. Besteed aandacht aan wat energie geeft, maar vergeet niet ook stil te staan bij wat energie kost. Wees open en eerlijk naar elkaar en zoek samen naar pragmatische oplossingen om het energieniveau van uw grootste kapitaal op peil te houden. Daar heeft u vandaag al profijt van en zeker ook straks, als we leven in het ‘nieuwe normaal’.

Impactscan voor energieke medewerkers

Om de impact van corona op het energiepeil van medewerkers te inventariseren, heeft BOOM een impactscan ontwikkeld. Deze scan meet het effect dat deze crisis op uw manier van werken en op uw mensen heeft. Het haalt naar boven welke zaken aandacht nodig hebben om ervoor te zorgen dat uw medewerkers betrokken en productief blijven. We vertellen u er graag meer over tijdens een vrijblijvende video-call.

 

Vrijblijvende video-call aanvragen

Meer interessante artikelen