Insight

Factoren voor een aantrekkelijk werkgeversprofiel

Meer banen, meer vacatures en tegelijkertijd hebben we te maken met vergrijzing: de arbeidsmarkt staat onder druk. Werkgevers staan voor de uitdaging om geschikt personeel te werven en vervolgens te behouden. Een aantal factoren draagt bij aan het creëren van een aantrekkelijk werkgeversprofiel. Great Place To Work deed hier onderzoek naar en kwam tot vier aspecten.

Onderling vertrouwen

Geloofwaardigheid, respect en eerlijkheid; het zijn drie dimensies die samen ‘vertrouwen’ vormen. En vertrouwen is een cruciale factor in het ontwikkelen van een aantrekkelijk werkgeverschap. De geloofwaardigheid en de integriteit van het management hebben gevolgen voor de sfeer op de werkvloer. Meer vertrouwen staat namelijk gelijk aan een betere sfeer op kantoor. Omgekeerd is het voor een organisatie uiterst efficiënt wanneer op basis van vertrouwen wordt samengewerkt aan het realiseren van geformuleerde doelstellingen.

 

Duidelijke visie

De behoefte aan een heldere visie blijkt groter en groter te worden. De aantrekkelijkste werkgevers hebben één gezamenlijk kenmerk: ze zetten een heldere visie uiteen. Organisaties die een duidelijke visie hanteren waar het heen wil en hoe het daar gaat komen, scoren vele malen hoger in het onderzoek van Great Place To Work dan organisaties waarin een visie ontbreekt.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid maakt het verschil

De autonomie die werkgevers aan medewerkers geven om het beste uit zichzelf te halen, is mede verantwoordelijk voor de aantrekkelijkheid van de werkgever. Bedrijven die zich bevinden in de top van aantrekkelijke werkgevers kenmerken zich vanwege het vertrouwen dat het management in haar medewerkers heeft en de ruimte die het hen biedt om de functie uit te oefenen. Werknemers die veel vrijheid krijgen, vinden hun werk prettiger en presteren beter.

 

Een positieve bijdrage aan de maatschappij

Medewerkers, en met name millennials, hechten steeds meer waarde aan organisaties die een maatschappelijke bijdrage leveren. Medewerkers vinden het belangrijk dat de kern van de werkzaamheden bijdraagt aan een betere maatschappij. Organisaties moeten zich dan ook steeds vaker de vraag stellen hoe zij hun steentje gaan bijdragen.

Afsluitend blijkt uit het onderzoek van Great Place To Work dat medewerkers liever bij bedrijven werken waarbij managers medewerkers betrekken in besluitvorming. Waarbij veranderingen dus niet top-down worden opgelegd. Daarnaast weten organisaties in de top zich te onderscheiden door een eerlijk deling in gerealiseerde winst en het aanmoedigen van een goede balans tussen werk en privéleven.

 

Annelies Fugers: “Het onderzoek toont aan dat employer branding en arbeidsmarktcommunicatie van groot strategisch belang zijn. Er bestaat een collectieve verantwoordelijkheid om hier op een gerichte manier werk van te maken. Bij BOOM benaderen we deze vraagstukken dan ook integraal. We merken dat het soms een uitdaging is om het onderwerp op directieniveau op de kaart te krijgen.  Het onderzoek van Great Place To Work bewijst het maar weer: aantrekkelijk werkgeverschap gaat over het uitzetten van een visie en het creëren van vertrouwen. Daarmee zet je jezelf als aantrekkelijk werkgever op de kaart. En dat bereik je door je werkgeversmerk op de agenda te zetten en zaken tastbaar te maken. Dat maakt dat het niet alleen maar een mooi verhaal is, maar dat de visie doorleefd en beleefd wordt. En dát schept het benodigde vertrouwen.”

Meer interessante artikelen