Project

Focus op de positiviteit van sport

De Dopingautoriteit heeft twee kerntaken. Ten eerste de controlerende taak: het opsporen en bestraffen van dopinggebruik. Daarnaast ligt er een duidelijke opdracht bij de voorlichtings- en preventietaak. De overgrote meerderheid van de Nederlandse sporters is hartstikke schoon. En het is de bedoeling om dat uit te dragen en de sport schoon te hóuden. Aan deze (communicatie)uitdaging werken de Dopingautoriteit en BOOM momenteel hard.

"Dopingautoriteit"

 

 

“We hebben al goede stappen gezet”, vindt Hans van den Boom, strategisch adviseur bij BOOM. “Om de sport schoon te houden, is het nodig om de juiste sportwaarden te versterken en meer uit te dragen. Voornamelijk bij jonge topsporters. Zíj zijn de toekomst. Als deze doelgroep de waarden tussen de oren heeft en zich daar zichtbaar naar gedraagt, dan komt dat ten goede aan de hele Nederlandse sport.”

 

Ván en vóór de sport

De eerste fase van de opdracht is inmiddels afgerond. “Daarin hebben we, samen met de Dopingautoriteit, NOC*NSF en Nederlandse topsporters zelf vastgesteld welke sportwaarden cruciaal zijn”, aldus Rens Bogers, die als communicatiespecialist bij BOOM inhoud gaf aan de opdracht. “Er ligt nu een doordacht strategisch fundament, dat voor lange termijn de basis vormt voor het verdere programma. Het is met name sterk doordat de opbrengsten afkomstig zijn uit de sportwereld zelf: het is ván en vóór de sport.”

 

Door alle stakeholders te betrekken en stap voor stap mee te nemen, is draagvlak gecreëerd. Ze hebben kritisch gekeken naar de selectie van sportwaarden, rekening houdend met de communicatiemogelijkheden. Hun merkbeschrijving vormt een krachtige, concrete en strategische kapstok voor het programma.

Erik Duiven (Dopingautoriteit)

 

Voor aanvang van de opdracht dacht de Dopingautoriteit zelf al na over de aanpak en de waardenset. “We liepen echter vast op de vraag hoe we de sportwaarden effectief konden communiceren via een programma”, vertelt Erik Duiven, hoofd preventie bij de Dopingautoriteit. Het voorwerk van de Dopingautoriteit heeft volgens Bogers geholpen om tot een goede opbrengst te komen: “Wij haken aan op de kennis en ervaring die de Dopingautoriteit in huis heeft over dopingpreventie. Daar voegen we onze expertise op het gebied van strategie en communicatie aan toe.” De input van de diverse stakeholders, die deelnamen aan twee JEI-sessies die BOOM heeft gehouden, was daarbij van grote waarde.

 

Verrassende inzichten

Het inzetten van waardengedreven educatie en het kiezen van een positief frame (van tégen doping naar vóór een schone sport), waren keuzes die door de Dopingautoriteit vooraf al zorgvuldig waren gemaakt. Ook worden sterke elementen uit het bestaande programma meegenomen en waar mogelijk geoptimaliseerd. “BOOM is met verrassende inzichten en waardevolle adviezen gekomen,” zegt Duiven. “Door alle stakeholders te betrekken en stap voor stap mee te nemen, is draagvlak gecreëerd. Ze hebben kritisch gekeken naar de selectie van sportwaarden, rekening houdend met de communicatiemogelijkheden. Hun merkbeschrijving vormt een krachtige, concrete en strategische kapstok voor het programma.”

De komende maanden gaan de Dopingautoriteit en BOOM aan de slag met de verdere invulling. “Daarbij zoeken we nadrukkelijk de interactie met de sporters zelf én met hun omgeving”, benadrukt Van den Boom. “Juist door die hechte samenwerking met de sport zelf, wordt dit programma een succes!”

Meer interessante artikelen