Project

Gericht meebewegen in veranderend onderwijslandschap

Nieuwe technologieën maken andere manieren van leren mogelijk, er is steeds meer aandacht voor de individuele ontplooiing van scholieren en elektronische leeromgevingen leveren grote hoeveelheden data op. Het Altena College in Sleeuwijk wil in dit veranderende onderwijslandschap op de juiste manier meebewegen om ook op de lange termijn relevant te blijven.

De christelijke scholengemeenschap voor vmbo-t, havo en vwo is al jarenlang een stabiele en betrouwbare partij in Noord-Brabant. Maar stilstand is – zeker in een krimpende markt – achteruitgang. “Als school moet je veranderen om aan te blijven sluiten bij de verwachtingen van leerlingen en hun ouders”, aldus Martine Mous, adviseur bij BOOM. “De vraag is: hoe? Wie te snel gaat of niet dicht bij zichzelf blijft, krijgt de organisatie niet mee en verliest geloofwaardigheid.”

De eigen kracht herontdekken

Het Altena College kiest al jaren bewust voor beproefde (onderwijs)concepten. Mede daardoor houdt zij de kwaliteit van onderwijs hoog. Die kwaliteit in combinatie met een zeer persoonlijke benadering en bovengemiddelde betrokkenheid zorgt voor tevreden ouders en leerlingen. Bovendien heeft de school – gedreven om bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen in zo breed mogelijke zin – haar onderwijsaanbod de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Uit een onderzoeks- en positioneringstraject door BOOM bleek echter dat deze ontwikkeling bijna ongemerkt had plaatsgevonden. Het brede aanbod en de bijzondere begeleiding waren ‘gewoon’ geworden. “Intern werd de kracht van de school niet onderkend”, aldus Martine. “Laat staan dat de buitenwereld er notie van had. Het imago strookte niet met de werkelijkheid.”

 

Blijf kritisch kijken naar de eigen kracht en de relevantie voor doelgroepen.

Martine Mous (BOOM)

 

Imago beïnvloeden

Wie wil werken aan imago begint in de organisatie: alle externe maar ook de interne processen moeten worden ingericht op basis van al aanwezige, intrinsieke waarden die relevant zijn voor doelgroepen en stakeholders. Daarbij moet ook worden gekeken naar het waarmaken van de ambitie op belangrijke ontwikkelpunten. Dit vraagt een kritische blik op onder meer leiderschap, werkprocessen, het portfolio, communicatie en symboliek én – niet in de laatste plaats – gedrag. “Zeker op een middelbare school waar potentiële nieuwe leerlingen tijdens een Open Dag in een split second een beslissing nemen over of zij zich er wel of niet thuis voelen. Iedere medewerker kan op dat moment het verschil maken.”

 

Lange termijn

Om alle medewerkers de identiteit van de organisatie te leren kennen én te laten beleven, is het Altena College met BOOM een internal branding traject gestart. “Door de identiteit van de organisatie te laden sámen met medewerkers, raken zij gemotiveerd om er zelf mee aan de slag te gaan”, aldus Martine. “Het is vervolgens zaak de identiteit te blijven duiden en medewerkers betrokken te houden bij het belang van het uitdragen ervan. Als dit op lange termijn lukt en je gaandeweg kritisch blijft kijken naar de eigen kracht en de relevantie daarvan voor die snel veranderende buitenwereld, dan vergroot je de aantrekkingskracht van je organisatie op de lange termijn.”

Meer interessante artikelen