Project

Identificatie krijgt identiteit

Bent u online wel wie u beweert te zijn? Idensys controleert dat en geeft daar uitsluitsel over. Zo krijgen bedrijven en instellingen zekerheid over met wie zij digitaal communiceren. Met Idensys regelen overheid én bedrijfsleven een betrouwbare en veilige online identificatie. Voor dergelijke publiek-private samenwerkingen is branding – zich profileren als merk – van een niet te onderschatten belang. Het vereist een doordachte profilering met waarden en normen die stroken met verwachtingen van burgers en bedrijven. Zeker in het geval van Idensys, waar online privacy en betrouwbaarheid de boventoon voeren.

"Logius"

Idensys is een stelsel van procedures en afspraken, gericht op online identificatie. Daarmee is het belangrijk voor alle bedrijven en instellingen die werken aan de digitalisering van hun dienstverlening. Met Idensys kunnen zij de toegang tot hun diensten op een betrouwbare manier regelen en op een veilige manier online transacties laten plaatsvinden. Idensys kan in de toekomst bijvoorbeeld benut worden bij online aankopen, het online regelen van belastingzaken, het inloggen bij klantenportals van bedrijven, het controleren van de leeftijd bij het aanschaffen van sigaretten of drank, of het online regelen van bankzaken. In alle situaties waarbij online identificatie ertoe doet, biedt Idensys zekerheid. En gemak, want Idensys zorgt voor een veel kleinere ‘digitale sleutelbos’. Iedereen is dan af van zijn vele gebruikersnamen en wachtwoorden, omdat er voortaan één effectieve manier is om iemands identiteit vast te stellen.

Digitale sleutelbos

DigiD en eHerkenning

Idensys is daarmee geen inlogmiddel, zoals DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven), maar een verzameling afspraken waaraan zulke inlogmiddelen moeten voldoen. Het is dus belangrijk Idensys als onderscheidend merk neer te zetten. Een duidelijke eigen visuele identiteit voorkomt verwarring en draagt bij aan het claimen van een eigen positie in de ‘markt’.

 

Van eID-stelsel naar Idensys

In de periode dat Idensys nog op de tekentafel lag, werd het jarenlang aangeduid met de projectnaam ‘eID-stelsel’. Na de ontwikkeling van de beschrijvende naam Idensys (‘identificatiesysteem’ in het kort), startte BOOM een visual branding-traject om te komen tot een afgestemde visuele identiteit.  Na een analyse van gerelateerde beeldmerken en een gerichte sessie met het ministerie, kreeg de visuele identiteit vorm. Gecreëerd vanuit studies naar symboliek, vorm, kleur en typografie.

In het beeldmerk is een abstracte weergave van een persoon verwerkt. Het afschermen of juist openstellen van de gegevens van deze persoon, wordt gesymboliseerd met de lichtblauwe vorm. Deze vorm vertoont gelijkenis met een wapenschild, dat symbool staat voor bescherming. De kleurencombinatie is ontleend aan het kleurenpalet van de Rijksoverheid, waarmee de bestaande relatie met de overheid subtiel wordt gelegd. Toch maakt Idensys bewust geen gebruik van het logo van de Rijksoverheid. Het heeft een eigen visuele identiteit gekregen omdat het geen overheidsdienst is en omdat het hier over een publiek-private samenwerking gaat.

Identificatieschermen

Het belangrijkste middel in de toepassingen van Idensys, zijn de inlogschermen waarmee de daadwerkelijke identificatie plaatsvindt. BOOM ontwikkelde die schermen, gericht op de diverse zekerheidsniveaus en concreet uitgewerkt in de benodigde css-stylesheets. Alles volledig afgestemd op strikte eisen vanuit de webrichtlijnen die de overheid hanteert voor online applicaties. Met deze overheidswebrichtlijnen als uitgangspunt werd ook de projectwebsite www.idensys.nl ontwikkeld.

Vanwege de te verwachten brede groep organisaties uit overheid en bedrijfsleven die aan de slag gaan met Idensys, zijn heldere toelichtingen wenselijk op de toepassingsmogelijkheden van het logo en de huisstijl. Daarom is er een instructieve huisstijlmanual samengesteld. Ook voorlichtingsmateriaal, zoals informatieleaflets zijn beschikbaar. De visuele identiteit van Idensys heeft daarmee dus niet alleen vorm gekregen in een logo en een huisstijl, maar tevens in een set communicatiemiddelen en online toepassingen.

Meer interessante artikelen