Project

Intranet is maatwerk

Binnen grote organisaties vormt het intranet een belangrijke ingang tot samenwerking. Om medewerkers optimaal te faciliteren en te ondersteunen in hun werkzaamheden, is het belangrijk dat een intranet is afgestemd op hun behoeften. En hoe meer medewerkers een organisatie heeft, hoe meer die behoeften uiteenlopen.

Dat maakt het des te uitdagender om een intranetomgeving te scheppen die voor iedereen van toegevoegde waarde is. Een zekere mate van personalisatie en een intuïtieve navigatiestructuur zijn daarvoor vereisten. Voor ‘Floris’, het nieuwe intranet en de samenwerkingsomgeving van de RDW, verzorgde BOOM de vertaling van functionele eisen en wireframes naar een herkenbaar en aansprekend ontwerp.

 

Van ontwerprichting naar projectstijl

“Op basis van de functionele eisen en aangeleverde wireframes, ontwikkelden we allereerst een ontwerprichting voor het intranet”, vertelt Rens Bogers, communicatiespecialist bij BOOM. Vormgeving, usability en digitale toegankelijkheid hebben daarin een plaats gekregen. Belangrijk uitgangspunt was dat het ontwerp in lijn diende te zijn met de nieuwe huisstijlrichtlijnen van de RDW. Floris diende een duidelijke RDW-look and feel te hebben, maar ook een eigen karakter.

Door afstemming te zoeken, hebben onze ontwikkelaars en het team van de RDW elkaar verder geholpen.

Rens Bogers (BOOM)

 

Onderdeel van de opdracht was het ontwerp van een logo voor Floris, waarin samenwerking – de belangrijkste functie van de nieuwe omgeving – nadrukkelijk terug moest komen. Bogers: “Het was even zoeken naar de juiste vertaling. De RDW heeft daarbij waardevolle input geleverd. De vormen in het logo stralen het aspect van verbinding uit, in kleuren en typografie komt juist de RDW-identiteit duidelijk naar voren.” Naast de ontwikkeling van het logo, is in de projectstijl ook vastgelegd hoe wordt omgegaan met zaken als kleurgebruik en vlakverdeling. Daarmee wordt gezorgd voor een consistente toepassing van de projectstijl.

 

Ontwerp, bouw en implementatie

Met de ontwerprichting, het logo en de projectstijl als bouwtekeningen, is vervolgens verdere invulling gegeven aan het ontwerp van Floris. BOOM ontwierp templates voor verschillende pagina’s van het intranet, daarbij rekening houdend met de technische realisatie ervan. Bogers: “Bij de implementatie van de stylesheets, die door de RDW zelf is uitgevoerd, kwam er nog een aantal aandachtspunten naar voren. Door daarover de afstemming te zoeken, hebben onze ontwikkelaars en het team van de RDW elkaar verder geholpen bij het oplossen van die punten. Alle RDW-medewerkers hebben straks de beschikking over een modern en herkenbaar intranet, dat op desktop en in de toekomst ook op laptop, tablet en smartphone te gebruiken is.”

Meer interessante artikelen