Advies

Jongeren versnellen de energietransitie

Het is één van de grootste uitdagingen van deze tijd: de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De ‘Young Energy Society Challenge’ (YESC) daagt jongeren – van basisschoolscholier tot student – uit om oplossingen te bedenken voor het versnellen van deze energietransitie. Het initiatief is uniek in opzet en omvang en belooft dan ook navolging te krijgen in andere delen van het land.

Het was het jubilerende ‘Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen’ dat YESC initieerde. Het is vastbesloten Nederland niet ‘ten onder te laten gaan in de golven’ – verwijzend naar haar wapenspreuk ‘non surdent in undis’. Het genootschap bevordert al sinds 1769 de wetenschap; tot 100 jaar geleden speelden prijsvragen daarbij een belangrijke rol. In het lustrumjaar 2019 wordt deze traditie in ere hersteld: YESC vraagt jongeren om met elkaar tot creatieve oplossingen te komen voor de overstap naar duurzame energie. Aanvullend op de ‘challenge’ zijn er lespakketten voor scholen om zelf met het thema aan de slag te gaan en is er een YESC-roadshow met gastlessen richting het voortgezet onderwijs. Jongeren vanaf 17 jaar gaan aan cases werken rondom de energietransitie.

 

YESC dient meerdere doelen: het genootschap en haar partners willen het gevoel van urgentie rond het energievraagstuk versterken, innovatie aanjagen, de verbinding zoeken met vele andere initiatieven én inspireren.

Innovatie stimuleren

BOOM is betrokken bij YESC vanuit haar relatie met het Centre of Expertise Water & Energy, dat uitvoering geeft aan het YESC-project. BOOM tekende destijds voor het businessplan dat voorwaardelijk was voor de oprichting en financiering van dit Centre of Expertise, dat HZ University of Applied Sciences als regievoerder heeft. Na dit succesvolle traject kon het Centre of Expertise Water & Energy haar taak oppakken als nationaal kennispunt, onderzoekscentrum en het schakelpunt tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid. Het doel: onderzoek, kennisontwikkeling en innovatiekracht in Nederland stimuleren en faciliteren rondom het thema ‘watergerelateerde energieopwekking’.

 

Waardevolle verbindingen

BOOM-adviseur Martine Mous: “Projecten als YESC zijn mooie voorbeelden van hoe er rondom de grote thema’s van deze tijd momenteel waardevolle verbindingen en samenwerkingen ontstaan. Vanuit onze ervaring in het onderwijs en onze kennis op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verbinding, dragen wij hieraan graag bij”.

YESC gaat op 15 juni 2019 officieel van start, maar nu al verzamelt en beantwoordt de organisatie vragen van jongeren en onderwijsinstellingen op het gebied van de energietransitie. De winnaars van de verschillende challenges worden op 12 december 2019 bekendgemaakt tijdens een groot festival met alle deelnemende onderwijsinstellingen. Meer informatie staat op www.yesc.nl

Meer interessante artikelen