Nieuws

Kennisinjectie via detachering

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is een organisatie die werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Vanuit die missie lanceerde NRO – in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie – begin 2016 de Kennisrotonde: een online loket waar onderwijsprofessionals vragen kunnen insturen vanuit de onderwijspraktijk en waarop zij een wetenschappelijk onderbouwd antwoord krijgen.

"NRO"

Sinds de lancering geniet de Kennisrotonde veel positieve aandacht. Om het initiatief blijvend onder de aandacht te houden bij professionals binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is een gedegen en doordachte strategie nodig. BOOM draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering daarvan.

Een andere blik

Dorien Ballemans, communicatiespecialist bij BOOM, werkt momenteel gedurende een periode van enkele maanden bij de Kennisrotonde. “Het voordeel van een professional inhuren op tijdelijke basis is dat iemand in relatief korte tijd veel kennis overbrengt en daarnaast met een andere blik kijkt naar de huidige communicatiestrategie,” zo legt ze haar rol uit. “Samen met de medewerkers van de Kennisrotonde pak ik ad hoc klussen op, maar werk ik ook aan de basis van een gedegen langetermijnstrategie. We nemen daarin onder andere de inzet van middelen mee. Via welke kanalen bereiken en prikkelen we de doelgroepen? Hoe zorgen we voor interactie met de doelgroepen? Naar die vragen kijken we aandachtig.”

Met de komst van Dorien zijn de rollen als het ware omgedraaid. Nu zijn wij degenen die geholpen worden met andermans kennis. Met de handvatten die we aangereikt krijgen van BOOM, kunnen we verder bouwen aan onze langetermijnplannen voor de Kennisrotonde.

Veronique van der Perk (Kennisrotonde)

Bestaande databanken

Dat een goede socialmediastrategie een belangrijke rol speelt om bekendheid te generen voor de Kennisrotonde, doorzag Ballemans bijvoorbeeld al snel: “Deze doelgroep is over het algemeen actief op verschillende sociale media. We zien dat de trends en ontwikkelingen binnen het onderwijs nog altijd verspreid worden via Twitter. Belangrijk is om daar dan ook het belang en de rol van de Kennisrotonde te etaleren.” Schoolleiding is dan weer veelal actief op LinkedIn, volgens Ballemans: “Deze stakeholders hebben een stimulerende rol binnen een school: zij kunnen leraren inspireren in het toepassen van kennis uit onderzoek”. Daarnaast verspreidt de Kennisrotonde de kennis zo veel mogelijk via reeds bestaande databanken, zoals ‘Leraar24’.

Kennis overdragen

“De Kennisrotonde heeft vanaf de oprichting een bloeiende start gemaakt,” vervolgt Ballemans. “We hebben nu de uitdaging om dit vol te houden en de Kennisrotonde structureel te laten bloeien.“ “Met de komst van Dorien zijn de rollen als het ware omgedraaid,” vertelt Veronique van de Perk, beleidsmedewerker en secretaris van de Kennisrotonde. “Nu zijn wij degenen die geholpen worden met andermans kennis. Met de handvatten die we aangereikt krijgen van BOOM, kunnen we verder bouwen aan onze langetermijnplannen voor de Kennisrotonde.”

Meer interessante artikelen