Insight

Leren van mislukte verandertrajecten

Weerstand, onduidelijkheid, chaos, stilstand en onbegrip komen vaak voor bij verandertrajecten. Wie deze barrières al eens heeft ervaren, denkt wel drie keer na alvorens wéér een verandering te introduceren. En dat is zonde: want in een sterk veranderende omgeving is meebewegen essentieel om te overleven, laat staan om te groeien. BOOM ontwikkelde een model dat inzicht biedt in de succesfactoren van een verandertraject. Het helpt u te duiden waar het eerder misging en biedt handvatten om barrières te beslechten.

 

 

Er is niet één ideale veranderaanpak die altijd voor iedereen werkt. Maar: er zijn wel kritische succesfactoren die altijd gelden. We beschrijven die factoren uitgebreid in het artikel ‘De 10 succesfactoren bij verandertrajecten‘. Als een organisatie al meerdere verandertrajecten achter de rug heeft, maar nooit het gewenste resultaat behaalde, is het zeer waarschijnlijk dat één of meerdere van deze succesfactoren niet voldoende aandacht heeft gekregen.

Bovenstaand model is gebaseerd op Knoster, T. (1991) en verder aangevuld met inzichten van BOOM-adviseurs.

Is er bijvoorbeeld gebrek aan draagvlak? Dan is er waarschijnlijk te weinig geïnvesteerd in het betrekken van medewerkers. Bijvoorbeeld door een verandering top-down uit te rollen, terwijl medewerkers inspraak wilden hebben. Of door alleen te focussen op ratio (uitleggen wat er gaat veranderen en waarom) en emotie te vergeten (medewerkers zijn bijvoorbeeld bang hun verworvenheden te verliezen). Strandt een verandertraject door tekort aan middelen, mankracht of een uit de hand gelopen planning? Dan is de kans groot dat er geen structuur en fasering is aangebracht.

 

Combinatie van factoren

“Vaak is er bij een stroef lopende verandering niet goed nagedacht over enkele kritische succesfactoren ”, aldus BOOM-adviseur Martine Mous. “Zo komt de factor ‘medewerker’ terug binnen meerdere succesfactoren: als een organisatie zich niet verdiept in medewerkers, is de kans groot dat deze medewerkers ook niet betrokken worden, laat staan dat er rekening wordt gehouden met hun drijfveren en angsten. Net zo goed zal een organisatie die zonder heldere visie en strategie aan een verandering begint, ook geen structuur en fasering aanbrengen en te weinig aandacht besteden aan de duurzaamheid van de verandering.”

“Het is daarom zaak altijd oog te hebben voor álle succesfactoren. Dat is veel werk en vraagt een flinke investering van iedereen in de organisatie. Maar: je legt dan wel meteen de basis voor niet alleen deze verandering, maar ook voor alle veranderingen in de toekomst.”

Meer interessante artikelen