Project

Online platform voor uitdaging en inspiratie

Kennis toepassen, andere inzichten krijgen, een specialisme uitbouwen. Soms biedt het eigen werk daar onvoldoende gelegenheid voor. Een andere werkomgeving kan dan inspireren. Dit hoeft niet te betekenen dat iemand is uitgekeken op het eigen werk, of niet langer voor zijn of haar werkgever wil werken. Want veel mensen zijn op zich tevreden met hun baan, al zouden ze af en toe best wel eens met iets nieuws aan de slag willen. ‘Project Buiten’ biedt die mogelijkheid nu voor medewerkers van hogescholen. Een uniek concept, dat ook door andere branches nauwlettend gevolgd wordt.

Medewerkers van hogescholen kunnen via ‘Project Buiten’ tijdelijke projecten gaan doen bij andere hogescholen. Dat kan het gebruikelijke werk zijn in een nieuwe omgeving. Het kunnen ook andersoortige werkzaamheden zijn; juist om eens even iets anders te doen. Voor een paar uurtjes per week, of zelfs fulltime. Alles kan, zolang het werk maar tijdelijk is. Want als het project is afgerond, gaat de medewerker weer volledig aan de slag met zijn of haar normale werk. Door tijdelijk een project te doen in een andere omgeving, kan iemand zijn of haar ervaring en kwaliteiten vergroten of beter benutten. Het is bovendien uitdagend, inspirerend en geeft energie.

Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het hoger beroepsonderwijs (hbo), is de initiator van ‘Project Buiten’. Het heeft hiertoe een online platform gelanceerd waarop hogescholen hun projecten kunnen plaatsen en medewerkers kunnen reageren. Veel hogescholen in Nederland doen al mee en dat aantal breidt zich snel uit. Meedoen levert meerwaarde op voor de hogescholen, omdat er meer uitwisseling komt van alle aanwezige vaardigheden, ervaringen, inzichten en kennis.

Na een bureaucompetitie heeft Zestor gekozen voor BOOM als strategisch partner en het bureau dat invulling geeft aan de visuele identiteit, de branding en de promotie van het project. De ruime kennis en ervaring van BOOM binnen de onderwijsbranche was daarbij één van de overwegingen. Projectleider Brigitta van Dalen over die keuze: “Het is misschien een wat vreemd compliment, maar tijdens hun presentatie hadden we het gevoel dat we wel in slaap konden vallen. Aan alles was door hen gedacht, wat een heerlijk gevoel van ontzorgen met zich meebracht”.

Er is gewerkt aan de positionering, het online platform zelf, de benodigde content en de communicatiemiddelen die de aangesloten hogescholen zelf kunnen inzetten om hun managers en medewerkers tot actie over te laten gaan.

 

Kloppend hart

Bij een dergelijk nieuw concept, spelen enorm veel aandachtspunten een rol. Zo moet er nagedacht worden over juridische zaken als de rechtspositie en aansprakelijkheid van de mensen die een project buiten de eigen werkomgeving gaan doen, de manier waarop hogescholen de geleverde diensten financieel afwikkelen en de vraag wie er binnen de hogescholen wel of geen projecten mogen plaatsen op het platform. Voor de benodigde structuur en duidelijkheid, is gestart met het positioneren van dit nieuwe concept en het uitdenken van het online platform; het kloppend hart waarin hogescholen hun projecten kunnen plaatsen waarop medewerkers kunnen reageren.

 

Visuele identiteit

Vervolgens ontwikkelde BOOM de naam ‘Project Buiten’, die direct duidelijk maakt dat het draait om projecten die buiten de muren van de eigen werkplek te vinden zijn. De communicatie zet in op ‘ontwikkeling’, ‘inspiratie’ en ‘enthousiasme’. Dat is terug te zien in de visuele vertalingen. Zo toont het logo een vorm die zich buiten de grenzen van het oorspronkelijke kader begeeft. De kleur geel staat hierbij voor inspiratie. Het communicatieconcept laat statements zien die voor medewerkers tastbaar maken wat Project Buiten hen oplevert. Voorbeelden zijn: ‘Verdiep je kennis’, ‘Verfris je perspectief’ en ‘Verrijk je inzicht’.

Dit communicatieconcept vormt de basis voor de in te zetten middelen, gericht op het introduceren van Project Buiten bij iedere hogeschool die zich aansluit. De boodschap is helder: het oppakken van een tijdelijk project in een andere omgeving, maakt werken in het hbo afwisselender, uitdagender, leerzamer en leuker. En dat komt de kwaliteit van het werk ten goede. Meerwaarde voor de medewerker zelf én de hogeschool dus.

Project buiten

Commitment

De eerste uitdaging bij het interesseren van hogescholen om aan Project Buiten mee te doen, is het enthousiasmeren van de directeuren en het College van Bestuur. Zij moeten het benodigde commitment uitspreken, zodat vervolgens met de afdelingen HR en Communicatie gewerkt kan worden aan de implementatie en communicatie. Wat die communicatie betreft, gaat het hierbij in eerste instantie om het informeren en activeren van de alle leidinggevenden in de organisatie. Zij zijn het, die projecten signaleren en aandragen. Daarnaast wordt een beroep op hen gedaan om hun medewerkers de ruimte te geven een Project Buiten te doen. Bij die gesprekken en presentaties spelen adviseurs van BOOM soms een rol. Brigitta van Dalen: “Het is fijn om te merken dat we altijd terug kunnen vallen op hun mensen; om welke soort ondersteuning het ook gaat. Lang dus niet altijd voor zaken die direct met de communicatie te maken hebben, maar bijvoorbeeld ook bij het doorpresenteren van Project Buiten bij hogescholen”.

 

Het is misschien een wat vreemd compliment, maar tijdens de presentatie van BOOM hadden we het gevoel dat we wel in slaap konden vallen. Aan alles was door hen gedacht.

Brigitta van Dalen (Zestor)

 

Toolboxen en formats

Naast de managers, moeten ook alle andere medewerkers Project Buiten op het netvlies krijgen. Zij dienen het platform te zien als hét middel om werk te maken van de eigen ontwikkeling door tijdelijk op detacheringsbasis werkzaamheden te gaan doen. Op een andere plek binnen de eigen hogeschool of bij een andere deelnemende school. Voor het informeren en activeren van het personeel, worden zoveel mogelijk de bestaande communicatiekanalen van de deelnemende hogescholen benut: hun eigen intranet, nieuwsbrieven, overlegmomenten en presentatievormen. De communicatieafdeling heeft hiertoe de beschikking over een set aan formats en content die in de vorm van een digitale toolbox beschikbaar is. Naast die digitale animaties, presentaties, teksten en documenten, worden er door Zestor fysieke communicatiemiddelen geleverd, die het personeel op opvallende manieren wijzen op het platform. Bijvoorbeeld met stickers op de spiegels in de docententoiletten, of met koffietrays bij de koffieautomaten. HR-afdelingen worden gefaciliteerd met een specifiek voor hen ingerichte toolbox die instructies en formats bevat. Bijvoorbeeld een format voor de detacheringsovereenkomst, die nodig is bij het vastleggen van afspraken over het project.

Omdat er een kant-en-klaar draaiboek klaarligt, kunnen hogescholen makkelijk aanhaken bij dit unieke nationale platform. De volgende hogescholen doen inmiddels mee: InHolland, Hogeschool van Amsterdam, Windesheim, Saxion, de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Meer interessante artikelen