Project

Op zoek naar studenten die passen bij osteopathie

Wie osteopaat wil worden, volgt een opleiding aan het Osteopathie College Sutherland in Amsterdam. De hogeschool heeft naam gemaakt met deeltijdopleidingen, waarmee voornamelijk volwassenen zich (om)scholen. Een dagopleiding waarin jongeren meteen vanaf de havo of het vwo kunnen instromen, was er nog niet. Per september 2017 gaat die dagopleiding osteopathie nu van start. Dat betekent dat het college nu – net als alle hogescholen en universiteiten in Nederland – de aandacht van laatstejaars leerlingen in het voortgezet onderwijs op zich wil vestigen.

De werving van hogescholen en universiteiten is momenteel in volle gang. De meeste jongeren maken hun keuze voor een beroepsopleiding of universitaire studie aan het begin van het jaar. Een keuze waarin een opleiding tot osteopaat zelden naar voren komt, omdat hierop vanuit het voortgezet onderwijs geen oriëntaties plaatsvinden. Deels omdat er nog geen voltijdstudie bestaat en deels omdat het maar een kleine groep mensen betreft die een opleiding tot osteopaat willen volgen.

 

Binnen een paar weken heeft BOOM de positionering, het campagneplan én de daadwerkelijke uitrol van alle middelen gerealiseerd.

Lex Flisijn (Osteopathie College Sutherland)

 

Top of mind

Nu het Osteopathie College Sutherland een voltijdopleiding start, moet het voldoende jongeren zien te interesseren voor dit vak om een eerste klas met studenten van start te laten gaan. Geen eenvoudige opgave, omdat de beroepsopleiding niet op het netvlies staat bij de decanen in het voortgezet onderwijs, die leerlingen adviseren over hun toekomstige studie. “Decanen in het voortgezet onderwijs worden bestookt met informatie van hogescholen en universiteiten over hun studieaanbod”, zegt Joop Maas van BOOM. Hij heeft Osteopathie College Sutherland geadviseerd over het oppakken van de werving. Maas vervolgt: “Het heeft voor een kleine hogeschool als het Osteopathie College Sutherland weinig zin zich in die strijd te mengen. ‘Top of mind’ worden in de adviezen die deze decanen geven aan leerlingen, vraagt namelijk een intensieve en langdurige benadering. Bovendien is en blijft het een indirecte manier van werven, omdat de decanen zelf bepalen of zij de opleiding wel of niet opwerpen bij geschikte kandidaten. Het is dus beter om die kandidaten zélf te vinden. Hiervoor hebben we eerst een profielschets gemaakt van de potentiële student, om vervolgens via online kanalen contact met hen te leggen”.

 

Door de juiste groep jongeren te benaderen en hen vervolgens gerichte vragen te stellen, verwachten we in september met een groep gedreven studenten aan de slag te kunnen.

Lex Flisijn (Osteopathie College Sutherland)

 

Type jongeren

Het positioneren van de opleiding was de eerste stap: waar staat deze beroepsopleiding voor en wat wil en kan het Osteopathie College Sutherland bieden? Vervolgens is in kaart gebracht welk type jongeren daarbij past. Dat is maar een klein deel van de populatie op de havo’s en vwo’s in Nederland die een keuze gaat maken over de vervolgstudie. Door de doelgroep specifiek te duiden aan de hand van de mentalitymilieus, kenmerken en interesses, is een heel gerichte benaderingswijze mogelijk. Lex Flisijn van Osteopathie College Sutherland: “Juist die gerichte benadering is voor ons belangrijk. Een studie osteopathie is niet voor iedereen weggelegd. We willen straks een eerste lichting studenten voor de dagopleiding, waarvan wij verwachten dat zij de studie aankunnen en enthousiast worden over het vak. Door de juiste groep jongeren te benaderen en hen vervolgens gerichte vragen te stellen, verwachten we in september met een groep gedreven studenten aan de slag te kunnen”.

 

Razendsnel

Die eerste groep studenten moet zich de komende maanden gaan vormen. De werving hiervoor moest bij voorkeur voor de kerstvakantieperiode starten, omdat dit een moment is waarop jongeren zich nadrukkelijk oriënteren op hun vervolgstudie. Omdat pas eind vorig jaar de definitieve besluiten vielen over het daadwerkelijk lanceren van de opleiding, was de termijn waarin tot actie kon worden overgegaan heel kort. Lex Flisijn: “Binnen een paar weken heeft BOOM de positionering, het campagneplan én de daadwerkelijke uitrol van alle middelen gerealiseerd. Dat betekent dat ze binnen een paar dagen het design, de techniek en de content voor de campagnewebsite gemaakt hebben. En een twee minuten durende film, waarmee we een beeld geven van het beroep en de opleiding. Ook hebben ze online zowel een search- als displaycampagne opgetuigd. Razendsnel dus”.

Uitsluitend via online kanalen, zoekt Osteopathie College Sutherland nu naar de jongeren in Nederland die bij hen passen. Zij kunnen zich aanmelden voor de open dag op zaterdag 28 januari, of met een individuele kennismaking meer te weten komen over het beroep osteopaat en de dagopleiding.

 

Over osteopathie

Osteopathie geeft een andere kijk op geneeskunde. Een osteopaat onderzoekt en behandelt fysieke klachten vanuit een totaalbenadering van het lichaam. Al jarenlang is osteopathie op die manier een waardevolle aanvulling op de reguliere geneeskunde. In die reguliere geneeskunde, zoals bij fysiotherapie, ligt de focus vooral op de plaats waar de pijn of klacht zich voordoet. Bij chronische klachten wordt daarmee niet altijd de oorzaak gevonden. Osteopathie kijkt naar het totale lichaam. Dus ook naar plekken waar de klacht zich niet voordoet, maar waar mogelijk wél de oorzaak kan zitten. Bijvoorbeeld bij langdurige nek-, rug- of bekkenklachten. 

Osteopathie is een manuele geneeskunde. Dat betekent dat een osteopaat alle onderzoeken en behandelingen met zijn of haar handen doet. De beweeglijkheid van het lichaam staat altijd centraal. Storingen in die bewegingsvrijheid hebben invloed op de weefsels in het lichaam. En omdat die weefsels op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn, kan dat op verschillende plaatsen leiden tot (pijn)klachten. Een osteopaat onderzoekt op welke plaatsen het lichaam beperkt wordt in beweging en gaat vervolgens aan de slag met een op deze altijd unieke situatie gerichte behandeling.

Meer interessante artikelen