Project

Organisatiegroei vraagt reflectie en verandering

Anticiperen op de volgende stap in het groeimodel van Greiner

Wil een organisatie groeien, dan moet het de wil en durf hebben om te veranderen. Het groeimodel van Greiner maakt dat inzichtelijk. Het laat zien welke groeifasen een organisatie doormaakt en welke crises daarbij ontstaan. In theorie kan een bedrijf of instelling aan de hand van dit model dus anticiperen, om groeipijnen te voorkomen. Toch blijkt dat in de praktijk vaak een uitdaging.

Het groeimodel van Greiner (zie afbeelding hieronder) laat zien dat ontwikkelingen in de pioniersfase voortkomen uit creativiteit. Vraagstukken en projecten worden vooral opgepakt door slim in te spelen op marktkansen. Dat gebeurt veelal op basis van eigen inzichten van de ondernemer(s) in kwestie. Logisch, want in deze fase zijn vaak nog geen vaste werkwijzen of processen vastgelegd. Uiteindelijk ontstaat er een knelpunt: om aan de marktvraag te kunnen voldoen zijn meer mensen nodig. Iedere hulp is welkom. Tijd is een luxe waarover veel organisaties niet beschikken, dus de rust en ruimte nemen om strategische kaders te bepalen gebeurt vaker niet dan wel.

Het groeimodel van Greiner

Behoefte aan strategische kaders

Synergo Consultancy is een voorbeeld van een snelgroeiend bedrijf. Het startte vanuit de ambitie van twee ondernemers met de overtuiging dat zij waarde kunnen toevoegen door vraagstukken op een andere manier aan te vliegen. In 2008 richtten zij om die reden hun technisch ingenieursbureau op. Al vrij snel sloot de eerste versterking aan. In de startfase hield Synergo zich bezig met alle vraagstukken die techniek raakten. Er bleek voldoende vraag in de markt, want de startup groeide binnen enkele jaren uit tot een bedrijf met 15 medewerkers. Hierdoor ontstond de behoefte aan overzicht en structuur op operationeel vlak én aan strategische kaders. Hoe gaan we ons positioneren binnen de markt? Welke relevantie bieden we onze stakeholders? Waarin zijn we of willen we onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie? Hoe richten wij onze organisatie in, met onze doelen voor ogen? BOOM sloot op dat moment aan als strategisch partner om deze ambitieuze onderneming hierin te ondersteunen.

 

Van generalist naar specialist

Tijdens een onderzoeks- en positioneringstraject werd al snel duidelijk dat er veel passie aanwezig was voor de foodindustrie. Een branche die altijd in beweging is en daarom vraagt om innoverend vermogen; het continu toepassen van nieuwe inzichten en nadenken over nieuwe oplossingen. Een duidelijke match met het dna van de ondernemers in kwestie én het team dat zich om hen heen had gevormd. De combinatie van food en techniek bleek een belangrijke drijfveer. En juist die passie en dat enthousiasme kenmerkte de jonge onderneming ten opzichte van de toch vaak conservatievere concurrenten in het vakgebied. Er volgde een belangrijke keuze: veranderen van generalist naar specialist. Hans van den Boom, die als strategisch adviseur vanuit BOOM bij de ontwikkelingen van Synergo betrokken is: “Het doorontwikkelen naar specialist vraagt een behoorlijke omslag van een organisatie. Hierdoor komt de focus sterk te liggen op kennismanagement. Wil je een specialist zijn, dan moeten in het geval van Synergo alle medewerkers zich buigen over een specifiek aspect binnen de voedingsmiddelenindustrie. Uit alles moet deze specialisatie blijken: de aanwezige kennis, het dienstenportfolio, de look and feel en zeker niet in de laatste plaats het gedrag en de cultuur in het bedrijf. Alles moet ‘food’ ademen”.
Juist door deze focus aan te brengen en deze nieuwe weg in te slaan, groeide de organisatie razendsnel weer een stap verder.

Meer slagkracht

Door de nieuw ingezette koers kon de organisatie een sterkere positie claimen in de markt. Namelijk die van technisch specialist binnen de voedingsmiddelenindustrie. Een gedurfde zet, omdat zij met deze stap in eerste instantie hun afzetmarkt bewust verkleinen. Maar als je dit op grotere schaal bekijkt, opent deze stap vele deuren. Daar waar Synergo voorheen vooral lokale naamsbekendheid genoot, weten inmiddels zelfs internationale bedrijven Synergo te vinden. Om de verschillende regio’s te kunnen bedienen, opende Synergo de afgelopen jaren meerdere vestigingen. “Het hebben van meerdere vestigingen zorgt voor meer slagkracht, maar brengt ook meer risico’s met zich mee. Denk aan cultuurverschillen tussen de vestigingen. Stakeholders mogen in hun ervaringen met Synergo geen verschillen merken in het handelen en gedrag van medewerkers”, zegt Corinne van den Broeke, die vanuit BOOM op detacheringsbasis de implementatie van de positionering bij Synergo ter hand neemt.

 

Voortdurende aandacht voor identiteit

Om – met alle vestigingen – één Synergo te blijven, moet de organisatie dus gericht sturen op identiteit, cultuur en gedrag. En dat behelst een leiderschapsvraagstuk. Een organisatie komt hierbij in een fase waar een nieuwe managementstructuur nodig is. Tevens een belangrijk moment om de gemeenschappelijke waarden van de organisatie weer te toetsen. ‘Kloppen die nog en passen we die goed toe?’ ‘Welke verbeterpunten zien klanten nog?’ Een kwalitatief onderzoek biedt uitkomst. “Groei is een belangrijk argument om onderzoek te doen. Je kunt op basis van aannames geen verdere keuzes maken. Een imago-meting maakt onder meer inzichtelijk of hetgeen waarop je inzet ook erkend wordt door stakeholders. En een identiteitsmeting laat zien of de gezamenlijke waarden ook als gemeenschappelijk worden gezien. Dit tijdig in kaart brengen, voorkomt dat je als organisatie uiteindelijk terecht komt in de door Greiner voorspelde identiteitscrisis. Het onderzoek dat wij uitvoerden voor Synergo bracht bijvoorbeeld aan het licht dat enkele kernwaarden nog aanscherping verdienden”, geeft Van den Broeke aan.

“BOOM is een organisatie met gedreven mensen die de kunst verstaan zich in te leven in onze visie en wensen waardoor we ons niet alleen serieus genomen voelen maar ook echt stappen hebben kunnen zetten. Veranderen van een startende onderneming naar een gevestigde speler in de advies en ingenieursbranche gaat niet vanzelf. BOOM heeft ons bij de hand genomen en laten zien dat een integrale aanpak op het gebied van positionering, communicatie en maatschappelijke relevantie cruciaal is”. Leo Lagendijk – Commercieel Directeur bij Synergo over de samenwerking met BOOM.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Zij vervolgt: “Een bijzonder moment ontstond toen we tijdens één van de strategische sessies opnieuw stilstonden bij de toekomst: ‘Waarom doen we wat we doen? Waar doen we het écht voor? Wat is onze diepere motivatie?’. Tevens was Synergo van mening dat groei ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Niet alleen bedrijfsmatig, maar zeker ook op maatschappelijk vlak. Een standpunt dat we niet iedere dag horen. Maar heel mooi om te zien dat organisaties daarmee bezig zijn en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Eén ding is dan al duidelijk: hun bijdrage komt voort uit intrinsieke motivatie. En dat is een belangrijke voorwaarde om een transitie in te zetten naar betekenisvolle onderneming.”

 

Purpose bepalen

BOOM hielp Synergo met de zoektocht naar hun purpose. “Synergo bevindt zich in een werkveld waar echt werk aan de winkel is. Denk aan de voedselproblematiek, milieu- en grondstofvraagstukken, energieverspilling. Uiteindelijk werd duidelijk dat het tegengaan van verspilling van energie, water en voedsel een thema is dat veel mensen bij Synergo al bezighoudt. Zowel medewerkers als management willen zich hier hard voor maken. En daarnaast zijn zij in de positie om ook echt een verandering teweeg te brengen. Bij voedselverspilling wordt al snel gedacht aan restjes eten die bij consumenten in de afvalbak verdwijnen (42%), maar in de gehele keten vindt 39% van de verspilling plaats tijdens het productieproces (BRON). En dáárover zit Synergo dagelijks aan tafel met voedsel­producenten. De organisatie wil toonaangevend zijn in het optimaliseren van voedselverwerkingsprocessen, waarbij verspilling van voedsel, energie en water wordt tegengegaan. Een purpose of hoger doel dat perfect aansluit bij de identiteit van deze organisatie en daarom geloofwaardig én realiseerbaar is.”

 

Verankeren in gedrag

Ook dit is weer een belangrijk kantelpunt voor Synergo. Het is zaak om purpose, identiteit én positionering te verbinden. Van den Broeke: “Daarnaast is het belangrijk alle mensen in de organisatie – inmiddels 43 medewerkers verdeeld over 4 vestigingen in Nederland en België – bewust te maken van de nodige verandering en hen te activeren. Wil je de transitie inzetten naar een purpose-gedreven organisatie, dan moet je het hogere doel in alle facetten van gedrag en bedrijfsvoering verankeren”.

Meer interessante artikelen