Project

Ouders betrekken bij het stichten van een nieuwe school

Hoe een startende basisschool aan genoeg ouderverklaringen komt

De criteria voor het stichten van een nieuwe basisschool zijn in 2021 veranderd. Om aan te tonen dat er genoeg belangstelling is voor de nieuwe school, moeten schoolstichters steunverklaringen van ouders verzamelen. Maar in de praktijk blijkt dat zo eenvoudig nog niet. Want de steun moet komen van in de buurt wonende ouders met peuters of kleuters. Hoe krijg je die ouders zover om een steunverklaring in te vullen voor een school waar hun kind straks misschien helemaal niet naartoe gaat? Zeker als het invullen best wel wat voorbereiding vraagt en niet eenvoudig is?

Meer ruimte voor nieuwe scholen

In Nederland mag iedereen een school stichten, al werd dat bemoeilijkt door wettelijke kaders. Zo mocht een school bijvoorbeeld alleen starten op grond van een bepaalde geloofs- of levensovertuiging. Tegenwoordig is dat geen vereiste meer, door de invoering van de nieuwe wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Wel moet een nieuwe school met ouderverklaringen aantonen dat er genoeg belangstelling is in het betreffende postcodegebied.

 

In de praktijk blijkt het lastig om aan de startcriteria te voldoen

 

Belangstellingsmeting is de bottleneck

Toen de wet van kracht werd, meldden nieuwe scholen zich massaal en enthousiast aan. Maar de zogenaamde ‘belangstellingsmeting’ bleek in veel gevallen de bottleneck, waardoor slechts een klein gedeelte van de gestarte initiatieven ook daadwerkelijk het vereiste aantal ouderverklaringen ophaalde binnen de daarvoor gestelde termijn. Waar deze wet bedoeld is om het gemakkelijker te maken een school te stichten, blijkt het in de praktijk juist lastiger om aan de criteria te voldoen. Trinamiek, een stichting met 20 basisscholen in het midden van het land, liep ook tegen dit probleem aan en schakelde onze hulp in.

 

Op verkenning

De vraag richtte zich op één van hun onderwijsconcepten waarmee al een start was gemaakt als onderdeel van een brede school en die nu op eigen benen moest gaan staan. In het vlakbij Nieuwegein gelegen Hoef en Haag was het nieuwe gebouw al in aanbouw voor ‘basisschool LEEF’. We gingen eerst op verkenning om erachter te komen waar we rekening mee moesten houden bij het verzamelen van de benodigde ouderverklaringen. Allereerst waren dat de criteria waaraan de verklaringen moesten voldoen:

  • Steunverklaringen kunnen alleen gegeven worden door ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 5 jaar.
  • Die ouders moeten nu al wonen in het voedingsgebied (postcodegebied) van de nieuwe school.
  • De verklaringen moeten binnen tweeëneenhalve maand binnen zijn.

 

Hoewel deze criteria logisch te noemen zijn – de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wil snel zicht krijgen op het aantal ouders dat baat heeft bij de nieuwe school – brachten ze de nodige uitdagingen met zich mee. Want hoe ga je ouders bereid krijgen een verklaring in te vullen voor een school die ze nog niet kennen, terwijl ze bovendien nu nog niet aan het nadenken zijn over de school waar hun kind in de toekomst mogelijk naartoe gaat? Toen we vervolgens het invulproces van de verklaring onder de loep namen, werd ons pas echt duidelijk waar de uitdaging lag. Het geven van een verklaring mag alleen via het persoonlijke portaal van Dienst Uitvoering Onderwijs: Mijn DUO. Om hier te komen moeten ouders inloggen met hun DigiD, wat al een drempel op kan werpen.

Wanneer ze eenmaal ingelogd zijn, moeten zij in een digitaal formulier een aantal gegevens invullen, waaronder het burgerservicenummer van hun kind. Helaas hebben ouders dat BSN in veel gevallen niet paraat. Kinderen die aan de leeftijdscriteria voldoen en dus grofweg tussen 2 en 5 jaar oud zijn hebben vaak nog geen identiteitsbewijs, waar je het BSN op aantreft. Het staat wel op de geboorteakte, maar die belandt nog weleens in een doos op zolder. Kortom; een boel drempels om de verklaring in te vullen. En dus gingen we aan de slag met een strategie.

 

Een wijkgerichte en persoonlijke aanpak

Een logische eerste stap was om ouders te benaderen die nu al verbonden zijn met de school, omdat ze hun kind al hebben aangemeld voor LEEF. Helaas was alleen deze groep bij lange na niet genoeg om het door DUO vastgestelde doel van 100 ouderverklaringen te bereiken. Daarom besloten we ook andere groepen te benaderen: ouders uit de postcoderegio die nog helemaal niet over de schoolkeuze nagedacht hebben én de daar wonende ouders die ook al één of meer kinderen hebben die naar één van de Trinamiek-scholen gaan.

Bij deze groepen is het lastiger hen te overtuigen een verklaring in te vullen; het is voor hen niet direct duidelijk wat dit hen persoonlijk oplevert. Daarom hebben we gekozen voor een sterk op de wijk gerichte communicatie. Dat wil zeggen dat we in de communicatie de school als belangrijke voorziening in de wijk centraal hebben gezet, evenals de ruimere keuzemogelijkheid uit verschillende onderwijsconcepten die hierdoor ontstaat.

De gedreven directeur van de nieuwe school hebben we als boegbeeld neergezet in de communicatie. Een groot deel van de lokale doelgroep kent deze directeur namelijk al en gunt hem en zijn team voldoende ouderverklaringen en daarmee een officiële status als zelfstandige school. De directeur heeft daarom zelf veel contact opgenomen met ouders, zowel rechtstreeks als via collega-directeuren van andere scholen uit de stichting. We hebben hem hierin ondersteund met begeleiding en advies, maar ook door het schrijven van teksten voor mails en de LEEF-website en het ontwerpen van posters en PowerPoint-slides over de ouderverklaringen, die hij kon benutten tijdens de speciaal ingelaste informatieavonden voor ouders die toch al overwogen hun kind voor basisschool LEEF aan te melden.

 

Zo eenvoudig mogelijk maken     

Om de drempels zo laag mogelijk te houden hielden we de communicatie zeer eenvoudig. We communiceerden duidelijk de vereisten (leeftijd van het kind en de betreffende postcodegebieden), maakten een instructievideo die laat zien hoe het invullen van de verklaring in Mijn DUO in zijn werk gaat en gaven van tevoren al aan dat ouders hun DigiD en het BSN bij de hand moesten houden. Ook benadrukten we overal dat het hier beslist niet om een aanmelding voor bassischool LEEF ging, maar puur om het vrijblijvend steunen van de nieuwe school. Een maand voor de deadline kregen we nog een extra uitdaging: door een technische storing bij DUO konden ouders tijdelijk geen verklaring invullen. Even leek het erop dat we hierdoor het aantal verklaringen net niet gingen halen. Maar door de fijne en nauwe samenwerking met zowel stichting Trinamiek als basisschool LEEF hebben we ons doel toch ruimschoots behaald. En dat moment is natuurlijk gevierd met taart!

 

Ook hulp nodig bij de belangstellingsmeting?

Wij denken graag mee, zodat ook uw school de belangstellingsmeting kan doorstaan.

Meer interessante artikelen