Project

Positioneren als kunst verstaan

Voor een groeiende B2B-onderneming in een razendsnel ontwikkelende markt, is het belangrijk om regelmatig positie te bepalen en hier gericht op te sturen. Daarbij is het de kunst om ‘purpose-driven’, vanuit eigen kracht te communiceren én te handelen. In de ruim 12 jaren die Flash en BOOM nu samenwerken, hebben enkele (her)positioneringstrajecten hiervoor koers gezet.

Positie kiezen

Het opbouwen van een sterk merk begint bij het vormen van een breed gedragen visie. Dit start bij het inventariseren van gemeenschappelijke ‘brand values’, communicatieonderzoek onder doelgroepen en het vaststellen van het onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrentie in de markt. We brachten dit op een methodische manier in kaart met interne en externe bevragingen, een concurrentieanalyse, een SWOT-analyse en enkele positioneringsessies. Hieruit bleek dat excellent contact met klanten en de goede service de stille motor achter het succes van Flash was. Ook kwam naar voren dat de waarden ‘servicegericht’, ‘klantvriendelijk’ en ‘betrouwbaar’ bepalend zijn in de identiteit van Flash en dat die zowel intern als extern herkend worden. Deze waarden stellen het bedrijf in staat om klanten échte aandacht te geven en goed te luisteren naar hun behoeften en wensen. In de positionering die hierna werd vastgesteld, zijn het juist deze authentieke aspecten die Flash als merk betekenis en lading geven. Het was vervolgens zaak om de symbolen, de communicatie en het gedrag van Flash in lijn te brengen met de gewenste positie.

De kunst van het verstaan

Zo werd de corporate identity visueel gemaakt in de vorm van een nieuw logo, een pay off en een communicatieconcept. De op de nieuwe positie gerichte visuele identiteit werd doorgevoerd in alle huisstijldragers en promotiemiddelen, zoals bedrijfskleding en het wagenpark. Ook in alle online en offline campagnes werd deze identiteit gepresenteerd. Wezenlijk onderdeel hiervan was het communicatieconcept ‘De Kunst van het Verstaan’. Dit statement verwoordt de waardepropositie van Flash. Enerzijds zegt het letterlijk iets over de producten en diensten die de onderneming levert aan haar doelgroepen: goede, betrouwbare communicatie is in hun dagelijkse werksituaties cruciaal. Anderzijds belicht het de bepalende identiteitskenmerken: de klant- en servicegerichtheid. Flash verstaat als geen ander de klantvraag en het communicatieconcept geeft daar uitdrukking aan.

Na de positionering profileert de onderneming zich krachtiger en bewuster. Marjolein Graauw van Flash onderschrijft dat: “We zagen dat onze externe presentatie niet langer paste bij waar we als organisatie voor staan. Dat is dus aangescherpt. Ook hebben we vastgesteld waaraan we prioriteit moeten geven om onze concurrentiepositie verder te versterken en te groeien als onderneming. Sinds deze positionering presenteren wij ons op een manier die recht doet aan wie we zijn, aansluit bij onze klanten en ons positief onderscheidt van de concurrentie”.

Meer interessante artikelen