Project

Positionering activeert Hilfertsheem College

Een nieuw schoolgebouw heeft een grote aantrekkingskracht op potentiële leerlingen. Dat ervaart ook het Hilfertsheem College in Hilversum. “Toch is het zaak om vérder te kijken dan naar alleen dat schitterende nieuwe pand,” zegt Joop Maas, strategisch adviseur bij BOOM. “Er zijn vele factoren die een rol spelen bij een goede profilering. Het gebouw is er daar één van. Maar waar het vooral om draait is visie en identiteit.”

Imago is maakbaar

Een schoolimago is maakbaar: het handelen en communiceren van vandaag bepaalt het imago van morgen. Het is daarom belangrijk om de toekomst van de school duidelijk voor ogen te krijgen. Een positionering gaat van start met het in kaart brengen van de identiteit van de school. Onderzocht wordt welke kant wil men op wil, wat er kenmerkend is voor de school en wat de betekenis en relevantie is voor leerlingen en hun ouders.

Het positioneringstraject bij het Hilfertsheem College is gestart met een inventarisatie onder toeleverende scholen, medewerkers, leerlingen en ouders. “Zo hebben we een objectief beeld geschetst van hoe mensen naar deze vmbo-school kijken”, stelt Joop.

 

Herkenbaar

De uitkomsten van de positionering waren voor iedereen tastbaar en herkenbaar. “Logisch”, licht Joop verder toe. “Mensen herkennen zich in het verhaal, juist omdat het afkomstig is uit de praktijk. De positionering is vastgesteld op basis van de input van direct betrokkenen. Dat is ook de kracht van onze aanpak en dat zorgt voor draagvlak.”

Een positionering in het onderwijs heeft als doel om te komen tot een herkenbaar, waardevol schoolprofiel. Door het profiel van de school op de juiste manier onder het voetlicht te brengen, wordt Hilfertsheem College aantrekkelijk voor leerlingen die daar ook écht bij aansluiten. Dankzij de positionering is duidelijk waar deze school goed in is en welke meerwaarde zij hun leerlingen levert. Joop Maas: “Het Hilfertsheem College kent haar leerlingen als geen ander. Door die kracht te benutten, brengen ze hen écht een stap verder. De school mag gerust uitstralen dat ze daarin excelleren”.

Volgens Hanneke Strankinga, directeur van Hilfertsheem College, is het positioneringstraject zinvol geweest, geeft het richting in de dagelijkse praktijk en zorgt het voor verbondenheid. “Iedereen weet nu waar het Hilfertsheem College voor staat en waarom wij bepaalde keuzes wel en niet maken”.

 

Iedereen weet nu waar het Hilfertsheem College voor staat en waarom wij bepaalde keuzes wel en niet maken

Hanneke Strankinga (Hilfertsheem College)

 

Activerende workshops

Om handen en voeten te geven aan de positionering, verzorgde BOOM workshops aan alle medewerkers van het Hilfertsheem College. “Tijdens de workshops gaven medewerkers lading aan de kernwaarden, door er persoonlijke praktijkvoorbeelden aan te koppelen”,stelt Joop. De workshops maakten direct inzichtelijk wat de positionering betekent voor de dagelijkse werkzaamheden. Het activeert mensen om veranderingen door te voeren, zodat de kernwaarden betekenis krijgen. “Dat is cruciaal,” zegt Joop, “want 80% van het imago van een organisatie wordt bepaald door het gedrag van de mensen die er werken.”

Meer interessante artikelen