Project

Scholen kunnen aan de slag met demonstrerende jongeren

Klimaatspijbelende jongeren. Wat moeten de scholen ermee aan? Los van de discussie of zij hun leerlingen wel of geen toestemming moeten geven om onder schooltijd op het Malieveld te demonstreren, maakt het thema ‘klimaatverandering’ blijkbaar veel los bij jongeren. Het is daarmee een niet te negeren thema tijdens lessen aardrijkskunde, economie en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Maar hoe ga je als docent het gesprek aan over een dergelijk veelomvattend thema?

Een kant-en-klare lessenserie over klimaatverandering van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs biedt uitkomst. Docenten kunnen er direct mee aan de slag. Voor de scholieren liggen er bovendien subsidies klaar om zelf actie te nemen. Niet alleen protesteren dus om de politiek in beweging te krijgen, maar zelf ook stappen nemen.

 

Klimaat, migratie, gender en ongelijkheid

De lessenserie en de subsidies voor leerlingeacties komen voort uit het Europese project ‘Get up and goals’, dat in Nederland uitgevoerd wordt door het Centrum voor Mondiaal Onderwijs, onderdeel van de Radboud Universiteit. Voor de klassen 3 en 4 van havo en vwo zijn lessenseries opgezet rondom actuele thema’s die (nog) onvoldoende naar voren komen in het reguliere onderwijscurriculum. Terwijl het wel van belang is dat jongeren deze actuele thema’s in hun perspectief weten te plaatsen. Lessenseries rondom klimaatverandering, migratie en gender zijn inmiddels gereed en zijn dus per direct kosteloos te gebruiken door alle scholen in Nederland. Als compleet lesprogramma inclusief begin- en eindtoets, of in onderdelen. Want de inhoud van de lessen kan door docenten naar eigen inzicht benut worden in de klas. Een lessenserie over het thema ‘ongelijkheid tussen landen’ is in de maak. Leerlingen kunnen zelf met de onderwerpen aan de slag. Mits hun actie aan de voorwaarden voldoet en zij hun project van tevoren aanmelden bij het Centrum voor Mondiaal Onderwijs (en daarmee bij de Europese Unie), kunnen zij een subsidie krijgen van 2.000 euro als ondersteuning voor hun actie.

De komende periode moeten de lessenseries onder de aandacht gebracht worden bij docenten in het voortgezet onderwijs, zodat de lessen hun weg vinden naar de scholen en er daadwerkelijk leerlingenacties van de grond komen. Voor de strategische aanpak en de uitrol hiervan in Nederland, is BOOM geselecteerd.

 

Docenten krijgen handelingsperspectief

Annemieke Boidin van BOOM: “We zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan de vorming van jongeren op een aantal thema’s die momenteel sterk leven in de maatschappij. We doen dat op een zo pragmatisch en effectief mogelijke manier, omdat de budgetten hiervoor beperkt zijn en er dus geen mogelijkheden zijn om een uitgebreide campagne te voeren, gericht op docenten en leerlingen. We benutten daarom vooral ons eigen netwerk in het onderwijs, dat groot is omdat we al meer dan twintig jaar nadrukkelijk actief zijn in de onderwijswereld. Gezien de reuring onder jongeren rondom klimaatverandering, leggen we alle nadruk op dat thema. We brengen bij docenten onder de aandacht dat zij met de kant-en-klare en kosteloze lessenserie een handelingsperspectief hebben om op een verantwoorde en grondige manier meteen met het thema aan de slag te gaan binnen hun school”.

Meer informatie en gebruikmaken van de lessenseries: www.cmo.nl/grenzeloos.

Meer interessante artikelen