Opinie

Sinek, waar is de 'who'?

De ontbrekende gouden cirkel van Simon Sinek

Na het boek ‘Start with why’ in 2009 is het hard gegaan met Simon Sinek. Waar gesproken wordt over strategie en leiderschap zijn de gouden cirkels niet meer weg te denken. Dat zal – naast zijn inspirerende video’s – veel te maken hebben met de manier waarop Sinek grote thema’s heeft weten terug te brengen tot een krachtig en voor iedereen te benutten model. Met een paar cirkels en woorden kan iedere organisatie succesvol worden. Compact, maar wel allesomvattend. Of toch niet helemaal?

Inside-out

De woorden ‘Why, ‘how’ en ‘what’ komen meteen naar boven als de naam Simon Sinek klinkt. In zijn golden circles vormt ‘why’ het kloppende hart. Het staat voor de drijfveer van de organisatie. Waarom doet de organisatie ertoe en wat wil het bereiken? Belangrijk inzicht is dat winst maken geen drijfveer is; het kan daarentegen wel een resultaat zijn. In de middelste cirkel staat ‘how’ voor de manier waarop de organisatie haar onderscheidend vermogen claimt en haar processen inricht. De buitenste cirkel (‘what’) staat voor wat er bereikt wordt. Het is de uitkomst van ‘het waarom’. Dat kan dus geldelijke winst zijn. Maar met een inspirerende ‘why’ kan winst ook voortkomen uit het verbinden van organisatiedoelen aan betekenis voor mens, maatschappij en/of milieu. Sinek pleit voor leiders die vanuit een inspirerende kern starten en hun organisatie met dat doel voor ogen naar de buitenste cirkel laten werken. Inside-out dus. Hij constateert dat het er in veel organisaties juist omgekeerd aan toegaat: outside-in. Dan zijn de te realiseren uitkomsten het vertrekpunt.

Ontbrekende identiteit

Door organisatieontwikkeling in drie woorden te vatten, is Sinek erin geslaagd bedrijven en instellingen nadrukkelijker aan het denken te zetten over hun betekenis en toekomst. Ik doe dat vanzelfsprekend ook tijdens mijn strategische interventies bij opdrachtgevers. Daarbij kom ik keer op keer tot de conclusie dat er een cirkel in het model ontbreekt, namelijk: ‘who’. En daarmee bedoel ik: de identiteit van de organisatie. Een inspirerende why’ is pas effectief te vertalen naar allerlei businessmodellen, systemen en processen als de mensen in de organisatie meegenomen worden. En als die diepere bedoeling in de heersende waarden een vruchtbare bodem vindt. Het is uiteindelijk de identiteit die richting geeft aan hoe (‘how’) de eigenheid naar voren komt en hoe de bedrijfsvoering wordt ingericht. Of er juist voor zorgt dat de bedoeling van de organisatie nooit tot wasdom komt, omdat er een te grote kloof is tussen de geformuleerde ‘why’ en de gemeenschappelijke passie en waarden van de medewerkers. Loop als leiding dus niet voor de troepen uit door opeens een nieuwe drijfveer te lanceren. Zorg dat er verbinding is met de kracht die er al in de mensen schuilt.

Om dat voor elkaar te krijgen, moet die identiteit eerst duidelijk op het netvlies staan. Welke eigenschappen hebben ons gebracht tot waar we nu staan? Waar krijgen we energie van? Wat zijn onze kwaliteiten? Met een duiding van de identiteit wordt iedereen zich bewust van de gemeenschappelijke waarden en de kracht die dat vertegenwoordigd. En van de valkuilen die er de keerzijde van zijn. Vanzelfsprekend moet hierbij niet alleen de blik naar binnen gericht zijn. Identiteitskenmerken moeten ook betekenis hebben voor doelgroepen en stakeholders; anders zijn ze niet relevant.

Vervang de woorden ‘why–how-what’ door ‘missie-strategie-resultaat’ en het wordt duidelijk dat de menselijke maat nu ontbreekt

Joop Maas (BOOM)

 

Menselijke maat

Terug naar de gouden cirkels. Vervang daarin de woorden ‘why–how-what’ door ‘missie-strategie-resultaat’ en het wordt duidelijk dat de menselijke maat nu ontbreekt. Terwijl juist in de mensen en hun gemeenschappelijke waarden de kracht schuilt om écht tot (verdere) ontwikkeling te komen. ‘Identiteit’ is wat mij betreft dus de ontbrekende schakel in Sinek’s model. Niet dat hij daar in zijn boeken en lezingen volledig aan voorbij gaat, maar het expliciet benoemen van ‘who’ doet recht aan de cruciale rol van identiteit bij het daadwerkelijk verzilveren van de missie. Vanuit dat inzicht en onze jarenlange ervaring met purposebepaling en positioneringsvraagstukken, hebben we ook als BOOM de ‘tandem’ missie en identiteit tot de kern gemaakt van onze filosofie: échte vooruitgang komt voort uit een betekenisvolle, inspirerende missie, die we daadwerkelijk verankeren in identiteit en vervolgens vertalen naar strategie. Pas áls die verankering en vertaling plaatsvinden, is er in onze ogen sprake van ‘deep purpose’ en levert dat het gewenste resultaat.

Van missie en identiteit naar strategie en resultaat dus. Wanneer de krachtige kenmerken worden benut en er sturing op plaatsvindt, kan identiteit hierin het vliegwiel zijn voor het implementeren van een betekenisvolle verandering. Maar alles start natuurlijk bij de ‘why’. Precies zoals Simon Sinek het bedoeld heeft.

Meer interessante artikelen