Project

Strategische (aan)sturing voor snelgroeiende onderneming

Als producent van led-armaturen is Illuxtron International een sterk groeiende onderneming. Gestart in een schuur, is de startup in vier jaar tijd een miljoenenbedrijf geworden. Deze ontwikkeling ging niet zonder slag of stoot. Op diverse fronten was er een herbezinning, herstructurering of transformatie nodig, om de volgende stap te kunnen zetten. En er was sturing nodig om deze doorontwikkeling in goede banen te leiden.

BOOM werd gevraagd de koers voor de komende jaren in beeld te brengen en leverde de Chief Marketing Officer die de ingezette lijn als interim-manager vorm en inhoud ging geven, met name gericht op de marketing van Illuxtron, de in- en externe communicatie en de internal branding. Hierdoor werden een businesstransformatie en een professionaliseringsslag gerealiseerd, nodig voor het verdubbelen van de omzet en het aantrekken van externe investeerders die de groeipotentie tot verdere wasdom kunnen brengen.

 

Positionering

Om alles integraal aan te kunnen pakken, werd gestart met een positioneringstraject. Een belangrijke eerste stap, omdat snelgroeiende bedrijven vaak vooral bezig zijn met het verzilveren van alle kansen die zich aanreiken en daarmee de focus op de koers naar de achtergrond verdwijnt. Terwijl die focus in alle drukte juist zo belangrijk is om de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten. De positionering leverde de gewenste helderheid op, met concrete aandachtspunten om onder meer marketing, communicatie, sales, bedrijfscultuur en management naar het volgende level te brengen.

Merkenarchitectuur

Uit de analyses kwam ook naar voren dat het bedrijf haar aanvankelijke naam ‘Ledsprogress’ moest  laten varen en dat er een nieuwe merkenarchitectuur nodig was. De tot dan toe gehanteerde structuur met moederorganisatie Ledsprogress en de merken Illuxtron, AC Lyne en EyeLeds, leidde in de markt tot onduidelijkheid en verwarring. Ook sloot de corporate naam niet meer aan bij de nieuwe koers. Voortaan wordt het belangrijkste merk als corporate naam benut: ‘Illuxtron International’. Dit benadrukt meteen ook het internationale karakter van de onderneming.

Rewarding Brightness

Bij Illuxtron International heeft de positionering geleid tot de gewenste focus en duidelijkheid, die wordt benut in de gehele communicatie. Daarin zijn de waarden ‘transparantie’ en ‘betrouwbaarheid’ van groot belang. Transparant zijn, is – zeker binnen de conservatieve en introverte b2b-markt waarin Illuxtron zich bevindt – een onderscheidende kracht die past in het huidige tijdsbeeld. En Illuxtron maakt dit ook waar in de praktijk. Onder meer door open en eerlijk te zijn over de herkomst en prestaties van haar producten en het uitvalpercentage, dat in het geval van Illuxtron zeer gering is. En over oplossingen die in de situatie van de klant een hele goede, of juist een slechte keuze zouden zijn. Alles bij Illuxtron is er op gericht om goed mee te denken, open te zijn over de producten in het assortiment en een bewezen hoge productkwaliteit te leveren. Alleen op die manier kunnen Illuxtron-producten zichzelf terugverdienen bij de klant. Op basis hiervan is de pay off ‘Rewarding brightness’ ontwikkeld. Dat is niet alleen een statement naar klanten en prospects, maar ook naar de interne organisatie. ‘Rewarding brightness’ geeft intern aan dat de motivatie om mee te blijven denken loont: slimme oplossingen worden daadwerkelijk gewaardeerd. Het intern tastbaar maken en tot leven brengen van dit principe, heeft tot een wezenlijk andere mindset geleid.

Eén van de strategisch adviseurs van BOOM is een jaar lang als interim-manager bij Illuxtron aan de slag gegaan in de functie van Chief Marketing Officer.

 

Interim-management

De medewerkers weten welke koers er is gezet en hoe zij hun bijdrage kunnen leveren om daar te komen. Om de ingezette koers daadwerkelijk vorm en inhoud te geven en zowel het management als het personeel hierin mee te nemen, is één van de strategisch adviseurs van BOOM gedurende een jaar als interim-manager bij Illuxtron aan de slag gegaan als Chief Marketing Officer. Onder meer voor het inrichten van de marketingafdeling, het professionaliseren en robuuster maken van het merkportfolio en het coachen van het management in het verdere ontwikkelproces.

Een opdracht van

Meer interessante artikelen