Project

Strijd tussen imago en identiteit

Een duidelijke identiteit die intern wordt beleefd en extern wordt uitgedragen, bepaalt het imago van een organisatie in grote mate. Soms is imago echter sterker dan identiteit en haalt de beeldvorming de werkelijkheid in. Zo leek het voor de hand te liggen dat de twee locaties van Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard apart gepositioneerd zouden worden; de buitenwereld zag eigenlijk al twee verschillende scholen. Onderzoek bood inzicht in de juiste aanpak.

CSG De Lage Waard uit Papendrecht behaalt al jaren goede resultaten vanuit twee locaties: één voor vmbo en één voor havo en vwo. In de loop der jaren zijn de locaties – die op een steenworp afstand van elkaar liggen – gevoelsmatig van elkaar verwijderd geraakt. Leerlingen, ouders en basisschoolleerkrachten zagen in de praktijk twee verschillende scholen en kenden de locaties verschillende eigenschappen toe. Ook medewerkers identificeerden zichzelf nadrukkelijk met één van beide locaties. “Het leek daardoor voor de hand te liggen de locaties apart te positioneren”, vertelt BOOM-adviseur Martine Mous.

 

Alle voorwaarden om vanuit een gedeelde visie samen op te trekken, waren aanwezig. Sterker nog: de twee locaties bleken baat te hebben bij nauwere samenwerking, zodat ze elkaar kunnen versterken.

Martine Mous (Communicatieadviseur)

 

Gedeelde waarden

De enige manier om erachter te komen of een ervaren werkelijkheid overeenkomt met de gewenste werkelijkheid, is onderzoeken of er gemeenschappelijke waarden en drijfveren zijn bij medewerkers en stakeholders. Als de waarden sterk uiteen lopen en de culturen onverenigbaar zijn, klopt het om de locaties afzonderlijk neer te zetten. Is dit niet het geval, dan kan de organisatie juist baat hebben bij één gezamenlijk verhaal.
“In het geval van CSG De Lage Waard bleek er een opvallend stevige basis aan gemeenschappelijke waarden en drijfveren te liggen”, aldus Martine Mous. “Alle voorwaarden om vanuit een gedeelde visie samen op te trekken, waren aanwezig. Sterker nog: de twee locaties bleken baat te hebben bij nauwere samenwerking, zodat ze elkaar kunnen versterken.”

 

Het maakbare imago

De positioneringsaanpak van BOOM is gebaseerd op de overtuiging dat imago maakbaar is. Wie vanuit authenticiteit positioneert en die positionering consequent doorvoert op alle gebieden waarmee uiting gegeven wordt aan de identiteit, beïnvloedt het imago.
“Dat betekent dat je niet alleen kijkt naar zaken als logo en huisstijl – wat als laaghangend fruit vaak als eerste wordt geplukt – maar juist ook naar zaken als het gedrag van medewerkers, de manier van leidinggeven en de producten en diensten die je aanbiedt. Als de waardevolle aspecten van een  identiteit tastbaar worden gemaakt en vervolgens door alle medewerkers worden beleefd en uitgedragen, is ieder imago bij te stellen.”

Meer interessante artikelen