Project

Synergo ervaart het verschil

Om te excelleren binnen een markt, moet een organisatie of merk haar positie als specialist claimen. Dat betekent keuzes durven maken. Toch is specialiseren nog lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. Het vraagt namelijk om lef.

Het gaat om de vraag op welke markten en segmenten de bedrijfsvoering wordt gericht – en op welke niet. Met name het links laten liggen van marktkansen, vinden veel bedrijven lastig of zelfs eng. Toch bleek juist het aanbrengen van focus het vliegwiel te zijn voor de groei van advies- en ingenieursbureau Synergo Consultancy.

 

Focus op de voedingsmiddelenindustrie

Waar Synergo voorheen actief was in een veelheid aan verschillende branches, richt het bedrijf zich sinds een aantal jaar volledig op de technische voedingsmiddelenindustrie. Een JEI-positionering maakte inzichtelijk waar de ambities van het bedrijf en haar medewerkers lagen. Ook werd duidelijk op welke manier het bureau zich nu écht onderscheidde van concurrerende bedrijven. Synergo volgde het advies van BOOM op en bracht vanuit die eigen kracht focus aan: het bedrijf ging zich profileren als specialist in een duidelijk afgebakende markt.

 

Aansluitend op de nieuwe positionering en profilering, ontwikkelde BOOM een logo dat qua ‘look & feel’ aansluit bij de voedselverwerkende industrie. De typografie is meer technisch georiënteerd, passend bij een ingenieursbureau. De vormentaal sluit aan bij de voedingsmiddelen, zoals fruit en snoep. Ook de pay-off, ‘Forward in Food Processing’, is een duidelijke verwijzing naar de gemaakte keuze.

In de jaren die volgden, ontwikkelde Synergo zich ook daadwerkelijk in de uitgestippelde richting. Het maken van duidelijke keuzes betaalde zich uit: in drie jaar tijd verdubbelde het aantal medewerkers en in maart 2017 opende het bureau zelfs een tweede vestiging.

 

Blijven werken aan thought leadership

Een ‘thought leadership’-positie bewerkstelligen én behouden, vraagt van een organisatie de nodige investeringen in tijd, geld en capaciteit; niet tijdelijk, maar continu. “Deze investeringen worden echter dubbel en dwars terugverdient”, stelt Hans van den Boom, strategisch adviseur bij BOOM, die al vanaf het eerste uur betrokken is bij het verandertraject van Synergo. “Met een (erkende) rol als kennisleider, neemt het onderscheidend vermogen van een organisatie of merk namelijk sterk toe. De specifieke kennis, ervaring en expertise die dan in een bedrijf aanwezig is, maakt het mogelijk om écht van meerwaarde te zijn voor de doelgroep. Wat we echter vaak zien, is dat men de tijd niet neemt voor het uitdragen en delen van kennis, zowel intern als extern. Denk hierbij aan het schrijven van kennisartikelen, het publiceren van whitepapers, het spreken op relevante seminars en evenementen en het delen van belangrijke ontwikkelingen en visies via (online en social) platformen, zoals LinkedIn.”

 

Strategische partner

“Synergo en BOOM zijn nu al enkele jaren aan elkaar verbonden,” vertelt Kees Vermaire, directeur van Synergo. “Die langetermijnrelatie werpt zijn vruchten af. Met een heldere strategie, doelgerichte aanpak en slimme inzichten creëert BOOM als strategisch partner keer op keer meerwaarde. Bij ons werken met name technische mensen met hele andere expertisegebieden dan marketing en communicatie. Met BOOM halen we als het ware een hele afdeling voor strategie en communicatie in huis, waardoor er wél een continue focus komt op strategie, marketing en communicatie. Wij zien het dan ook echt als investering. En we weten inmiddels dat die investeringen zich dubbel en dwars terugverdienen”.

 

Contentstrategie

Het opzetten en uitrollen van een gerichte contentstrategie blijkt voor Synergo om meerdere redenen een cruciale factor te zijn in de groei en ontwikkeling die het bedrijf doormaakt. Ten eerste biedt het mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe professionals. Technici liggen vandaag de dag niet voor het oprapen. “Het aantrekken van de juiste medewerkers die beschikken over een bepaald specialisme, is voor Synergo belangrijk om haar positie te behouden en versterken,” vertelt Van den Boom. Om daarin te voorzien, komen regelmatig Synergo-medewerkers aan het woord in artikelen en interviews. Van den Boom: “Zo geven we ook inzicht in de open en informele bedrijfscultuur, die binnen deze sector uniek is.”

Een tweede uitgangspunt van de contentstrategie, is de kenniscomponent die in alle contentvormen aanwezig is. Door inzichten te delen die tijdens projecten worden opgedaan, werkt Synergo blijvend aan haar positie als kennisleider. Ook worden er regelmatig nieuwe cases gepubliceerd, waardoor het bedrijf zich nog verder ontwikkelt als specialist in de voedingsmiddelenbranche.

 

Volle breedte

“Naast de strategische advisering, geven we ook handen en voeten aan de uitwerking van middelen die ondersteunend zijn aan het behalen van de doelstellingen van Synergo,” zegt Van den Boom. “We ontwikkelen folderlijnen, onderhouden de website, schrijven content en bewaken de huisstijl. Die integrale aanpak levert echt resultaat op.”

“De afgelopen jaren heeft Synergo grote stappen gezet,” vertelt Vermaire. “De kennis en kunde van onze medewerkers vormt de kracht van onze dienstverlening. De ondersteuning die BOOM ons in de volle breedte biedt – van strategie tot uitvoering – heeft ons zeker geholpen om de specialist te worden die we nu zijn.”

Meer interessante artikelen