Project

Ter Weel warm voor nieuwe waarden

Als onderdeel van het positoneringstraject van Zorggroep Ter Weel, is een zevental kernwaarden geformuleerd die de zorginstelling en haar dienstverlening typeren. Diverse sleutelfiguren uit de organisatie zijn ‘eigenaar’ geworden van een kernwaarde. Het is hun taak om met een werkgroep de kernwaarde te introduceren en een maand lang onder de aandacht te houden, zodat deze ingebed raakt in het dagelijks denken, handelen en communiceren van alle medewerkers. Onlangs is afgetrapt met de kernwaarde ‘Warmte en Gastvrijheid’.

Zorginstellingen hebben te maken met ingrijpende ontwikkelingen in de markt. Een belangrijke ontwikkeling is de teruglopende overheidssteun. Zorggroep Ter Weel is van mening dat de kwaliteit van de dienstverlening daar niet onder mag lijden. Eén van de antwoorden die in dit kader zijn geformuleerd, is een focus op warmte en gastvrijheid. “Daar hoort ook bij dat we de banden met families aanhalen. De zorgrelatie krijgt zo een participatief karakter. Iedereen draagt een steentje bij in het welzijn van de cliënt”, zegt Hanneke Roskam, hoofd EAD van Ter Weel.

 

Werkgroep Warmte en Gastvrijheid

Voor de uitrol van de kernwaarden zijn zeven werkgroepen geformeerd, waarin ook adviseurs van BOOM vertegenwoordigd zijn. Met de werkgroep zijn afspraken gemaakt over de organisatie van de zogenoemde ‘aftrap’ en is gebrainstormd over ‘prikacties’ om gedurende de maand december de kernwaarde onder de aandacht te houden. “December is de maand bij uitstek voor thema’s die passen bij Warmte en Gastvrijheid. De werkgroepleden brachten inspirerende ideeën in. Zo konden we snel een geschikt programma samenstellen”, zegt Roskam.

“Ik zie dit als een mooie vorm van co-creatie”, vult communicatieadviseur Roderik Wijkstra aan. “Tijdens de brainstorms mengen wij onze creatieve ideeën met die van de werkgroep. Vanuit onze ervaring en kennis van de organisatie, dragen wij verschillende prikkelende en passende ideeën aan. Ook houden wij gelijk de haalbaarheid van ideeën in het oog.”

 

Aftrap

Alle medewerkers zijn op 1 december uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin het startsein is gegeven voor de kernwaarde ‘Warmte en Gastvrijheid’. Directeur Coby Traas presenteerde het nieuwe beleidsplan. “Vervolgens heb ik namens de werkgroep onze kernwaarde geïntroduceerd. Door een interactief programma aan te bieden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van woordspelletjes, zijn de aanwezigen aangezet om mee te denken over de implementatie van de kernwaarde in de dagelijkse praktijk”, legt Roskam uit.

Ook is een kaartenactie opgezet voor medewerkers en cliënten. Zij zijn gevraagd naar hun mening betreffende de betekenis en invulling van de kernwaarde. “De ingevulde kaartjes zijn doorgegeven aan de werkgroep ‘Transparantie en Openheid’.” De meest aansprekende uitspraken zijn op tegeltjes gedrukt, die te bewonderen zijn in de hal van Ter Weel Goes.

 

Vervolg

Gedurende de maand december is op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de kernwaarde. “Met de werkgroep hebben we geregeld dat gezellige zithoekjes zijn ingericht, met sfeerhaarden, afgestemd op de sfeer van Sinterklaas en later Kerstmis”, vertelt Roskam. “Het was fantastisch om te zien hoeveel mensen hun schoen hebben gezet bij de haard en hoe enthousiast de Kerstpresentjes door cliënten werden ontvangen. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak aanslaat. Iedereen heeft het nog over de gezellige maand december. Nu is het zaak dat we deze warmte en gastvrijheid borgen, ook de rest van het jaar.”

Meer interessante artikelen