Project

Van binnenuit veranderen, met een duidelijke koers

Na het positioneringstraject in 2016 kon Zuid-West College in Den Haag aan de slag. Met concrete zaken als de communicatie en werving, maar zeer zeker ook met de cultuur en het gedrag in de organisatie. Twee jaar na dato zegt directeur Robert-Jan Oranje: ‘‘Ik was mij er toen nog niet van bewust hoe belangrijk een duidelijke positionering is. Van de inrichting van de school en aannemen van personeel tot het geven van onderwijs; het is er allemaal mee verweven”.

Uit enthousiasme over de bereikte resultaten nam Robert-Jan Oranje contact op Joop Maas, strategisch adviseur van BOOM; destijds één van strategisch adviseurs die Zuid-West College positioneerden. Het heeft de school veel gebracht. Er heeft onder andere een cultuuromslag plaatsgevonden naar een open cultuur en de toestroom van leerlingen is toegenomen. Resultaten die alleen geboekt konden worden door te sturen op identiteit en de hiertoe belangrijke centrale waarden. Worden die waarden van de school daadwerkelijk beleefd, dan worden ze ook echt uitgedragen, ondervond Robert-Jan.

 

We zitten momenteel in een fase dat het initiatief niet meer vanuit het management komt, maar vanuit de docenten.

Robert-Jan Oranje (Zuid-West College)

 

Initiatief vanuit de docenten

Robert-Jan vertelt: ‘’Aan het positioneringstraject hadden we een missie- en visietraject gekoppeld. Hierdoor hebben missie, visie én positionering samenhang. We weten als school nu waar we voor staan en hoe we dat kunnen uitdragen. Onze medewerkers hebben een cruciale rol in die profilering van de school. Daarom heeft BOOM hen middels een onderzoek om input gevraagd en op basis hiervan een waardenset centraal gesteld. Het is prachtig om te zien dat collega’s zich er ook daadwerkelijk bij aansluiten en ermee aan de slag gaan. We zitten momenteel in een fase dat het initiatief niet meer vanuit het management komt, maar vanuit de docenten. Dit sluit perfect aan bij het strategische schoolplan, waarin we hebben geformuleerd in 2020 als managementteam adviserend en faciliterend te willen zijn. Het leeft dus enorm hier’’.

 

Tweede thuis

‘’Bij alles wat we doen, nemen we onze waarden als vertrekpunt. Een voorbeeld is de verbouwing die onlangs heeft plaatsgevonden. Onze school moet een omgeving zijn waarin de leerlingen worden uitgedaagd en waar ze het tegelijkertijd ook fijn vinden; als een soort tweede thuis. In samenwerking met Stichting Mooi hebben we een huiskamer ingericht. Leerlingen kunnen hier na schooltijd blijven, zodat ze niet op straat gaan hangen”, licht Robert-Jan toe.

 

Verbindingen met de wijk

Het Zuid-West College in Den Haag heeft te maken met de grootstedelijke context en de bijbehorende problematiek. Uit de inventarisaties van BOOM bleek dat de maatschappelijke functie die de school in de wijk heeft, nog meer mocht worden omarmd en versterkt. ‘’Ook hiermee zijn we aan de slag gegaan’’, vertelt Robert-Jan. ’’Wij zijn een brede buurtschool. Samen met andere basisscholen werken we aan een vreedzame wijk. We organiseren in samenwerking met de Politie informatieavonden op de school en hebben onlangs een banenmarkt georganiseerd. Hierdoor willen we de verbinding met de wijk aangaan’’.

 

Een klas groei per jaar

Het positioneringstraject en het omarmen en uitdragen van de identiteit heeft een positief effect op de toestroom van de leerlingen. De toestroom is de afgelopen drie jaar met een klas per jaar gestegen. ‘’Basisscholen zagen ons eerst niet staan. Naar aanleiding van het positioneringstraject hebben we ons schoolprofiel duidelijker vorm gegeven en ons logo en pr-materiaal tegen het licht gehouden en aangepast. Dit zorgt ervoor dat we beter kunnen uitdragen wie we zijn en waar we voor staan”.

Zuid-West Colllege heeft in twee jaar tijd een daadwerkelijke transformatie doorgemaakt. De positionering heeft hiertoe duidelijke lijnen uitgezet, bewustzijn gecreëerd en kansrijke identiteitskenmerken versterkt. “We zijn blij dat we de destijds zijn gestart met het onderzoek en de positionering vanuit BOOM“, sluit Robert-Jan af. “Het positioneringstraject heeft ons écht vooruit geholpen’’.

Een opdracht van

Meer interessante artikelen