Opinie

Van paniekvoetbal naar Champions League

De coronacrisis zet organisaties onder druk om nu te handelen. Maar wat moet en kun je doen? Terwijl mensen in tijden van onzekerheid geneigd zijn terug te grijpen op oude zekerheden, is het duidelijk dat het spel nu en straks met andere regels gespeeld moet worden. Hoe neemt u in deze onzekere tijden stappen die uw organisatie ook na de crisis verder brengen? Hoe voorkomt u ‘paniekvoetbal’? De contouren van enkele nieuwe spelregels worden zichtbaar:

Spelregel 1: maak verbinding

Een veel gedeeld inzicht is dat deze crisis leidt tot een diepgaande verandering in klantgedrag, waarbij het belangrijker wordt om van betekenis te zijn. Klanten, of dit nu consumenten of andere organisaties zijn, geven hun geld liever uit aan authentieke bedrijven die maatschappelijk hun bijdrage leveren. Juist in deze tijd is het dus belangrijk uw bestaansrecht en kernwaarden heel scherp voor ogen te hebben, met focus op de meerwaarde voor klanten én het aangaan van maatschappelijke verbindingen. Met andere woorden: kom tot deep purpose.

 

Spelregel 2: werk met een strategisch narratief

In crisistijden is er behoefte aan leiderschap en daadkracht. Daarin schuilt het risico dat er alleen aandacht uitgaat naar de korte termijn: de organisatie door de crisis heen leiden. Terwijl juist ook daarin de lange termijn moet doorklinken. Nu adequaat handelen, met een groter doel voor ogen. Een strategisch narratief geeft houvast. Het geeft een helder perspectief op de lange termijn, over de crisis heen. Daarmee wordt meteen duidelijk wat daar op korte termijn wel of niet aan bijdraagt.

Een strategisch narratief heeft nog een ander belangrijk voordeel. Een inspirerend perspectief geeft energie; zeker in roerige tijden hebben uw medewerkers dat hard nodig. Een strategisch narratief motiveert en activeert. Het daagt alle betrokkenen uit tot het meedenken in oplossingen. Dat kan in deze tijden van social distance ook prima online.

 

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them

Albert Einstein

 

Spelregel 3: implementeer oplossingen sneller

Het is verleidelijk om oplossingen tot in de puntjes uit te werken en pas dan over te gaan tot implementatie. Maar tijd is een luxe die er op dit moment niet is. En problemen die ontstaan in een crisis als deze, vragen iets anders van de oplossing. Die moet hout snijden in een snel veranderende dynamiek. Dus wat is dan perfect? Zeker in deze tijden is het daarom efficiënt en effectief om in multidisciplinaire projectteams aan de slag te gaan met blauwdrukken of prototypes voor de best mogelijke oplossingen. Door deze in een vroeg stadium te testen aan de praktijk wordt inzichtelijk wat werkt en wat niet. Met die bevindingen in de praktijk start een iteratief proces tot optimalisatie van het product, de dienst of de aanpak. Deze manier van werken – design thinking – biedt de flexibele aanpak waar deze tijd om vraagt.

 

Spelregel 4: draai de hiërarchie om

Wendbaarheid is voorwaardelijk om turbulente tijden te overleven. Eigen regie en verantwoordelijkheid van medewerkers is daar een cruciale factor in. Bij veel organisaties vraagt dat een omslag van ‘vertellen als manager hoe het werk uitgevoerd moet worden’ naar het aan het roer zetten van medewerkers. Door meer zelfsturing, vertrouwen en meer beslissingsbevoegdheid draait de hiërarchie in de organisatie, wat leidt tot de flexibiliteit die nodig is om in te kunnen spelen op verandering.

De coronacrisis vraagt dus de juiste balans tussen ‘organiseren en loslaten’ en ‘inspireren en daadkracht’. Maak verbinding, geef ruimte aan de inbreng van uw mensen, heb het lef om direct stappen te zetten, maar houd altijd wel een duidelijke stip aan de horizon in het vizier. Dan leidt deze crisis niet tot paniekvoetbal, maar zijn dit de lastige, veeleisende voorrondes om straks op een hoger podium Champions League te kunnen spelen.

Meer interessante artikelen