Project

Waardengedreven werven

Gemeenschappelijke waarden zijn een niet te onderschatten kracht; zowel binnen als buiten een organisatie. Sturen op identiteit kan de reputatie dus versterken. Want als de waarden daadwerkelijk worden beleefd, worden ze vanzelf ook uitgedragen. Dat levert meer resultaat op dan een wervingscampagne, ondervond het Kalsbeek College. Hun instroom nam met meer dan een kwart toe, ondanks de krimp in de regio.

Met een onderzoek en een hierop volgende positionering, zette BOOM een vernieuwing in gang bij het Kalsbeek College; een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo in Woerden. Met gerichte aandacht voor identiteit (en daarmee voor onder meer cultuur, gedrag en leiderschap) kwam een veranderingsproces op gang dat voor nieuw elan zorgde. Én voor de juiste match met een nieuwe lichting leerlingen.

 

De interventie van BOOM heeft daadwerkelijk effect gehad. Het leverde ons een scherper schoolprofiel, gemeenschappelijke waarden én een fors hogere instroom op.

Han Koebrugge (Kalsbeek College)

 

Verandering van binnenuit

Na het vaststellen van de positionering, hebben de medewerkers een belangrijke rol gekregen in het uitdragen van het aangescherpte schoolprofiel. Door een gedragen waardenset centraal te stellen, werd gerichte verandering en sturing mogelijk. Medewerkers werden door middel van interne workshops betrokken bij het waarmaken van de gezamenlijke opdracht: “Wat is jouw rol? Hoe draag jij met die rol bij aan onze opdracht als school? En welk gedrag past daarbij?”. Hiermee kwam de bewustwording op gang dat ieders dagelijkse handelen van invloed is op het nastreven van de ambities én het versterken van de reputatie.
Han Koebrugge, directeur van één van de schoollocaties: “BOOM hield zaken verfrissend tegen het licht: ‘Waarom doe je dat al jaren zo?’ Het leverde ons energie en verrassende inzichten op”.

 

De waardenset centraal

Communicatiespecialist Annelies Fugers van BOOM ondersteunde het Kalsbeek College na de positionering met een detachering. Fugers: “Het bewustzijn dat de reputatie van de school het resultaat is van ieders dagelijks handelen, is bij het Kalsbeek College goed geland. Dat was een belangrijke voorwaarde om verandering tot stand te brengen. Mijn detachering maakte het mogelijk de waardenset centraal te stellen, zodat die in het gedrag van de docenten én de onderwijsondersteunende medewerkers nog meer naar voren kwam. Op zich niet zo ingewikkeld waar het de waarden betrof die al in het DNA van de school zaten. Maar tijdens de positionering hebben we ook enkele waarden vastgesteld waarbij er nog werk aan de winkel was. Ook die moesten terug gaan komen in het gedrag en in verschillende activiteiten binnen de school. Tevens werden recente ontwikkelingen, zoals de Voetbalacademie, de MavoXL en de mavo/havo-route gelinkt aan de waarden”.

 

BOOM hield zaken verfrissend tegen het licht: ‘Waarom doe je dat al jaren zo?’ Het leverde ons energie en verrassende inzichten op.

Han Koebrugge (Kalsbeek College)

 

Hernieuwde blik

De op werving gerichte activiteiten werden ook tegen het licht gehouden. Met een hernieuwde blik werden zij afgestemd op het profiel van de school. Fugers: “Een aantal zaken dat traditiegetrouw op eenzelfde manier werd gedaan, hebben we op deze manier vernieuwd. Daar kwam soms wel wat weerstand op, maar al snel werd het voor de betrokkenen duidelijk dat het ons niet ging om de verandering op zich. De veranderingen waren juist nodig om meer aan te sluiten bij de eigen identiteit. En daarnaast op de ieder jaar veranderende doelgroep potentiële leerlingen”.

 

Medewerkers voorbereiden

In de wervingscampagne werd niet extra geïnvesteerd. In plaats daarvan werden de medewerkers op de beide locaties van de school door Annelies Fugers en haar collega Joop Maas voorbereid op hun rol tijdens de Open Avond en het Open Huis; een belangrijk kennismakingsmoment voor potentiële leerlingen en hun ouders. Fugers: “Met succes, want er was een prettige en vooral bij de school passende sfeer”.

 

Instroom +27%

Het duidelijke profiel van de school en de goede contactmomenten tijdens de Open Avonden en Kalsbeek Open, resulteerden in een aanzienlijk hoger aantal aanmeldingen: +27%. Het grootste succes in jaren. Opvallend, omdat er in de regio Woerden juist sprake is van krimp en er juist een stabilisatie of daling van het aantal leerlingen was te verwachten. De groei bij het Kalsbeek College is dus ten koste gegaan van andere scholen in de omgeving.
Fugers: “Door de werving van binnenuit vorm te geven en medewerkers in hun kracht te zetten, is de school aantrekkelijker en relevanter geworden”.

Locatiedirecteur Han Koebrugge onderschrijft dat: “De interventie van BOOM heeft daadwerkelijk effect gehad. Het leverde ons een scherper schoolprofiel, gemeenschappelijke waarden én een fors hogere instroom op”.

Meer interessante artikelen