Project

Website geeft invulling aan nieuwe positionering

Invulling geven aan de rol van kennisleider, maar wel persoonlijk en servicegericht zijn. Die uitgangspunten vormden de kern van het nieuwe website van Flash Private Mobile Networks. Door haar oog voor innovatie én door het vermogen om deze innovaties te vertalen naar de werkvloer, heeft het bedrijf zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot ervaren marktleider.

De te ontwikkelen website moest dan ook een innovatief karakter hebben en beschikken over een slimme clustering van oplossingen en diensten, een uitgebreide kennisbank en interessante blogs. De verwachtingen waren dus duidelijk, maar toch kwam de website niet zomaar tot stand. De integrale JEI-aanpak heeft ervoor gezorgd dat zorgvuldige keuzes zijn gemaakt ten aanzien van functionaliteit, inhoud, techniek, interactie en vorm.

 

Think big, start small

BOOM startte het traject met een grondige inventarisatie. Tijdens een aantal interactieve sessies met de projectgroep van Flash Private Mobile Networks, zijn belangrijke uitgangspunten besproken en vastgesteld. Dit leverde veel kwalitatieve inbreng voor het samen te stellen pakket van eisen en wensen. Gelet op het omvangrijke en ambitieuze karakter van de website, ging daarbij extra aandacht uit naar het aanbrengen van een goede prioritering en fasering van de verschillende onderdelen. Om niet te verdrinken in ambitie, is het project bewust opgedeeld in concrete, haalbare releases – passend bij het budget en de capaciteit en gericht op verdere groei en (door)ontwikkeling in de toekomst.

 

Een dergelijke regierol bij online projecten is ons niet vreemd. Regelmatig helpen we klanten bij selectieprocedures en technische implementaties.

Luuk Schils (BOOM)

 

Vertaling naar een passend design

De website van Flash Private Mobile Networks faciliteert zeer verschillende soorten bezoekers met uiteenlopende customer journeys, zo bleek uit de inventarisatie. In het ontwerp is hier sterk rekening mee gehouden. Doordat de beschikbare inhoud slim is georganiseerd en interactief kan worden bevraagd, zijn bezoekers is staat om zich laagdrempelig en snel of juist uitgebreid te oriënteren. Gebruikersondersteunende micro-interacties dragen hieraan bij. De content is, zowel in vorm als inhoud, in overeenstemming gebracht met de vastgestelde positionering én in lijn met de behoeften van de doelgroepen. Dat geldt voor uiteenlopende onderwerpen, maar ook voor branche-informatie en oplossingen en diensten.

Ook de medewerkers ‘in het veld’ kunnen eenvoudig op de website terecht. Op locatie kunnen zij, via hun smartphone, bijvoorbeeld producthandleidingen of specifieke gebruikersinformatie raadplegen. Voorheen was dit een stuk lastiger, vanwege het ontbreken van een responsive karakter. De nieuwe website is geschikt voor alle gangbare devices, zoals desktop, laptop, tablet en smartphone, waardoor gebruikers er altijd terechtkunnen.

Regiefunctie bij selectie en bouw

Flash Private Mobile Networks had ten aanzien van de technische realisatie een sterke voorkeur voor een bepaald soort techniek, maar een concrete partner hiervoor was nog niet in beeld. “Vanwege de omvang, complexiteit en korte doorlooptijd van het project is aan ons gevraagd om te helpen bij het selectieproces”, vertelt Luuk Schils, strategisch adviseur bij BOOM. “Een dergelijke regierol bij online projecten is ons niet vreemd. Met enige regelmaat helpen we klanten bij selectieprocedures en technische implementaties. Het gaat dan om bijvoorbeeld het opstellen van een programma van eisen, een functioneel ontwerp of een technisch bestek, of om het organiseren en bijwonen van de selectieprocedure, het beoordelen van inschrijvingen en het begeleiden van het bouwproces. Niet al onze klanten hebben wekelijks met deze materie te maken en het gaat vaak toch om een flinke investering. Ik vind het logisch dat we ze daarbij helpen. Juist omdat we zelf geen development en techniek doen, kunnen we ook onafhankelijk adviseren.”

Voor de website stelde BOOM een bestek op. In samenspraak met Flash Private Mobile Networks werd vervolgens een longlist en vervolgens een shortlist aan bureaus samengesteld. Na een zorgvuldige selectieprocedure kwam het Rotterdamse bureau Mangrove als winnaar uit de bus. Zij hebben zorggedragen voor een vlekkeloze realisatie en staan garant voor de doorontwikkeling in de komende periode.

Meer interessante artikelen