Advies

Zet deze crisistijd om in uw voordeel

Negen tips die houvast bieden

Niet alleen de crisis het hoofd bieden, maar er als organisatie sterker uit komen. Dát is de opgave in deze roerige tijden. Dit vraagt om herijking; even met elkaar stilstaan om de juiste keuzes te maken en dan op volle kracht samen vooruit! Gebruik deze tijden om oude gewoontes te doorbreken, afscheid te nemen van wat eigenlijk toch niet meer werkte, meer en betere keuzes te maken en uw organisatie klaar te maken voor de toekomst. Gebruik de tijd die er bij (een deel van) uw medewerkers is voor een pas op de plaats om eindelijk eens aan de slag te gaan met de eigen organisatie, strategie, positionering, producten- en/of dienstenportfolio, website, SEO, etc. Iets dat misschien al te lang vooruit is geschoven en waar juist nu prioriteit aan kan en móet worden gegeven.

Deze negen tips geven houvast om uw organisatie door deze roerige tijden heen te loodsen:

 

1. Optimaliseer uw contactstrategie

Fysieke afspraken vervallen door deze corona-crisis. Dat betekent dat organisaties hun contactstrategie moeten aanpassen. Het fundament wordt gevormd door een goede, vindbare website en een accurate klantenservice. Vul dit aan met die digitale kanalen die hun waarde hebben bewezen, waarvan het (korte termijn) resultaat goed meetbaar is en die relatief goedkoop zijn. Denk aan de inzet van video conferencing, social media, direct online marketing en zet extra in op webcare.

 

2. Beweeg met klanten mee

Stap af van de automatische piloot, want ook klanten hebben te maken met sterk gewijzigde omstandigheden. Dat heeft invloed op hun wensen, behoeften, verwachtingen, financiële mogelijkheden en bestedingsgedrag. Kijk wat er bij klanten is veranderd, waar hun problemen en vragen vandaag de dag liggen. Speel daar op in met een geactualiseerd aanbod.

 

3. Herijk uw positie

Opdrachtgevers zoeken in crisistijd vooral zekerheid en vertrouwen, maar ook vermaak (ontsnapping) en (online) sociale verbondenheid. Merkbelofte, boodschap en tone of voice moeten hierop aansluiten. Kijk of uw positionering en profilering nog wel aansluiten op de huidige tijdsgeest en dat wat klanten bezig houdt. Wees relevant, onderscheidend en positief!

 

4. Optimaliseer het portfolio

Kijk welke bedrijfsonderdelen, doelgroepen, diensten en producten relevant zijn, kansen bieden en winstgevend zijn en welke niet. Breng focus aan en richt alle inspanningen op hetgene dat het meeste bijdraagt aan succes.

 

5. Klantbehoud op de eerste plaats

Het aantrekken van nieuwe klanten kost meer tijd en energie dan het behoud van bestaande. Richt de organisatie als eerste in op klantbehoud en het optimaliseren van dat klantrendement. Beloon trouwe klanten met aandacht, voordeel en extra’s. Versterk de klantenbinding en zorg voor tevreden klanten met excellente service en een unieke klantbeleving (customer experience). Tevreden klanten vormen de basis en zorgen op termijn via mond-tot-mondreclame voor nieuwe opdrachtgevers.

 

6. Zit kort op de bal

In deze tijd kan de waarheid van vandaag morgen achterhaald zijn. Marktomstandigheden veranderen razendsnel. Flexibiliteit en snelheid zijn de kernwaarden van succesvolle organisaties om in te kunnen spelen op nieuwe kansen en bedreigingen. Zit daarom ‘kort op de bal’. Zorg voor korte lijnen, snelle besluitvorming en snel handelen. ‘Timing is everything’.

 

7. Wees creatief en innovatief

Voer regelmatig slimme ideeën uit die opvallen en bij klanten in de smaak vallen. Zo blijft u ‘top of mind’, waardoor de kans op merkvoorkeur het grootst is. Van speciale aanbiedingen, een speciaal soort crisis-dienstverlening, aparte productfeatures tot opvallende online acties op social media. Voer eerder een aantal kleinere ideeën uit, dan één groot idee. Dat is goedkoper en verlaagt de impact van een mislukking. Slaat het idee aan, schaal het dan op. Vind het wiel niet opnieuw uit, maar kijk hoe men het aanpakt in andere branches en in het buitenland en transformeer die voorbeelden naar uw eigen organisatie en markt.

 

8. Werk samen

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: toeleveranciers, producenten, distributeurs en afnemers. Kijk daarom waar u op slimme wijze kunt samenwerken met ketenpartners om kosten te besparen, nieuwe afzetkanalen te creëren, klantenservice te verbeteren of de promotie te versterken. Hier komen onderwerpen samen als joint-development, co-creation, outsourcing, bartering en joint-promotion. Denk in ‘win-win’ en ‘samen sterk!’.

 

9. Blijf actief en zichtbaar

Moeilijke tijden leiden meestal tot één reactie: kosten verminderen en vooral snijden in het marketing- en communicatiebudget. Juist in crisistijden moeten bedrijven die budgetten op peil houden om hun marktaandeel veilig te stellen. Niet of veel minder investeren betekent dat men kiest voor een slechte startpositie na de recessieperiode. Juist in recessietijden kunnen extra investeringen in marketing en reclame zorgen voor extra marktaandeel. Uit meerdere onderzoeken die de afgelopen decennia zijn gehouden, blijkt keer op keer dat bedrijven die investeren in marketing tijdens een recessie, meer omzet, winst en marktaandeel kunnen realiseren (ten koste van de concurrenten die dan juist snijden in die uitgaven). Organisaties moeten hun marketingmiddelen niet minder, maar vooral anders en slimmer inzetten!

Ga het gesprek aan

Ook in deze roerige tijden werkt BOOM samen met haar klanten aan duurzame oplossingen. Kunt u onze frisse blik nu ook goed gebruiken? We gaan graag het gesprek met u aan. Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op voor een kosteloos adviesgesprek via telefoon of video conferencing.

Meer interessante artikelen