Project

Zuid-West College verbindt binnen met buiten

De veranderingen die het Zuid-West College doormaakt, zijn nu ook voor de omgeving zichtbaar. Zo heeft de vmbo-school onder meer een nieuw logo en is er een start gemaakt met de verbouwing van het schoolgebouw. “De aanpassingen staan symbool voor de transitie van het Zuid-West College”, stelt David Westveer, strategy director bij BOOM. “Deze school verandert namelijk van binnenuit, vanuit een duidelijke koers.”

“Met een JEI-positionering hebben we samen met een vertegenwoordiging van de school vastgesteld wat nu écht de kracht is van het Zuid-West College en waarop medewerkers en management hun pijlen moeten richten”, zegt Westveer. “Alle veranderingen zijn in lijn met die nieuwe positie.” Om de nieuwe toekomst van de school te bepalen, is binnen diverse domeinen onderzoek gedaan. Zo zijn er interviews gehouden onder medewerkers en leerlingen en is er gesproken met toeleverende scholen uit het primair onderwijs. Ook werden de voorlichtingspresentaties beoordeeld en bezocht een adviseur de open dag van de school, wat een duidelijk beeld gaf van de huidige manier van voorlichten en werving. In twee positioneringssessies is een projectgroep met onder meer medewerkers en management vervolgens op interactieve wijze aan de slag gegaan. Westveer: “De resultaten uit het vooronderzoek hebben we in deze sessies benut, waardoor de positionering echt een stevig fundament kent. Ook hebben de resultaten belangrijke inzichten opgeleverd bij de deelnemers aan deze sessies, zodat zij de positionering kunnen uitdragen naar collega’s binnen de school”.

 

In het hart van de wijk

“Uit de inventarisaties bleek dat het Zuid-West College een school is die voor haar leerlingen heel wat betekent”, vervolgt Westveer. “Voor veel van de leerlingen is een stabiele en gemakkelijke achtergrondsituatie geen vanzelfsprekendheid. De grootstedelijke context met bijbehorende problematiek is ook rondom de school aanwezig. De medewerkers van de school zijn zich daar zeer van bewust en ze zíjn er echt voor de leerlingen. Daarmee vervullen ze een functie die misschien wel verder gaat dan je van een school mag verwachten. Dat is dat een punt waarop het Zuid-West College zich nog verder zou moeten en nu ook gaat ontwikkelen.”

 

Nu weten we wat er nodig is om ons te profileren als school die leerlingen zowel een thuis als écht perspectief biedt.

Robert-Jan Oranje (Zuid-West College)

 

De school stelt zich in de toekomst dus nog meer open voor naschoolse activiteiten en als een soort ‘verlengde huiskamer’. “We hebben als school meer dan alleen onderwijs te bieden”, zegt Robert-Jan Oranje, directeur van het Zuid-West College. “Het positioneringstraject met BOOM heeft ons nog meer doen inzien dat we een functie vervullen in het hart van de wijk. Nu weten we wat er nodig is om ons binnen die rol te profileren als school die leerlingen zowel een thuis als écht perspectief biedt.”

 

Veranderingen in de praktijk

De vastgestelde positionering geeft richting aan de nieuwe toekomst van het Zuid-West College. “Na de verbouwing kunnen we lesgeven in een moderne praktijkomgeving”, geeft Oranje aan. De school heeft dan een klein ziekenhuis, een kapsalon, een restaurant, een winkel, een kinderopvang en ICT-faciliteiten in huis. “Leerlingen komen daardoor al vroeg in aanraking met de praktijk. Zo krijgen ze zicht op hun interesses en perspectief en kunnen ze de juiste profielkeuze maken.”

 

Cultuuromslag

Intern heeft de nieuwe positionering gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Westveer: “Er is een cultuuromslag aan de gang, vanwege een veranderde managementfilosofie die ook resoneert met de vastgestelde positionering. De school is jarenlang op een hiërarchische manier aangestuurd. Nu er sprake is van veel meer openheid, moet er meer aandacht zijn voor eigen initiatief, open feedback en kennisuitwisseling. Het vraagt tijd voordat iedereen dit in de praktijk ook daadwerkelijk toepast. Daarbij is het nu vooral belangrijk dat de medewerkers inzien dat zij zélf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit die ze gezamenlijk als school bieden en dat het niet alleen meer gaat om de ‘kleine kwaliteit’ die zij zelf iedere dag leveren. Het positioneringstraject en de hieruit voortgekomen veranderingen, hebben gezorgd voor dat besef”.

Meer interessante artikelen